Sinusová arytmie srdce

V moderní společnosti je již nemoderní kouřit a brát alkohol, nyní je v módě sledovat své zdraví a vést správný životní styl. Koneckonců, kvalita života závisí především na blahobytu člověka..

Za účelem včasného odhalení nemocí a jejich prevence v poliklinikách se každoročně provádí klinické vyšetření, je také možné absolvovat testy a udělat elektrokardiogram odrážející práci srdce v soukromých lékařských centrech.

Příležitosti ke zkoumání jsou dnes velmi široké, pokud si přejete. Ale ne vždy je člověku po absolvovaném vyšetření jasně a srozumitelně vysvětleno, co tento nebo ten indikátor znamená v analýzách, nebo co znamená dekódování jeho kardiogramu. Při čtení závěru EKG "sinusová arytmie" pacient ne vždy pochopí, co toto znění znamená, co se stane s prací jeho srdce, je léčena sinusová arytmie srdce? Mezitím má pacient zásadní právo vědět, co se děje s jeho zdravím.

Co je sinusová arytmie?

Mírná sinusová arytmie

Pokud ve výkladu svého elektrokardiogramu přečtete „střední sinusová arytmie“ nebo „sinusová respirační arytmie“, neměli byste okamžitě zpanikařit a připisovat si kategorii pacientů se srdcem, zvláště pokud jste se před EKG cítili úplně zdraví a neměli jste žádné problémy se srdcem. Měli byste si uvědomit, že tato definice nemusí vždy signalizovat nemoc, ale může to být také fyziologický stav.

Sinusová arytmie je nepravidelný srdeční rytmus, který je charakterizován periodickým zvyšováním a snižováním elektrických impulsů v sinusovém uzlu s různou frekvencí. Sínusový uzel, který normálně rytmicky generuje impulsy s frekvencí 60-90 úderů za minutu, pod vlivem určitých faktorů přestává udržovat správný rytmus a začíná „líný“ - produkovat impulzy nižší než 60 úderů za minutu s rozvojem bradyarytmie nebo „spěchu“ - produkují zvýšenou produkci impulsů o více než 90 tepů za minutu s rozvojem tachyarytmie.

Nemoc nebo fyziologie?

Sinusová respirační arytmie

Existují dvě formy sinusové arytmie: respirační (cyklická) a nedýchací (necyklická).

Respirační arytmie není patologie, nevyžaduje léčbu a nezpůsobuje klinické příznaky. Lékaři spojují jeho výskyt s nedostatečnou zralostí a nerovnováhou autonomního nervového systému, který ovládá srdce. U této formy lze jasně vysledovat převahu vlivu n.vagi nebo nervu vagus na srdeční aktivitu..

Sinusová respirační arytmie je charakterizována zvýšenou srdeční frekvencí během inspirace a zpomalením srdeční frekvence během výdechu. Často se vyskytuje u dětí, mladých zdravých lidí, dospívajících během puberty, sportovců, pacientů se sklonem k neurózám, u pacientů s vegetativní vaskulární dystonií.

Necyklická forma naznačuje přítomnost jakéhokoli onemocnění, které je doprovázeno porušením srdečního rytmu. Tato forma je z hlediska prognostické závažnější, zvláště pokud se jedná o výraznou sinusovou arytmii..

Příčiny necyklické formy

Revmatické onemocnění chlopně

Necyklická středně těžká až těžká sinusová arytmie se může objevit za následujících podmínek:

 • onemocnění srdce a krevních cév (myokarditida, revmatická onemocnění chlopní, arteriální hypertenze, ischémie myokardu, vrozené a získané vady);
 • hormonální poruchy (hyperfunkce štítné žlázy nebo nedostatečná produkce hormonů štítné žlázy, onemocnění ledvin a nadledvin, diabetes mellitus);
 • nemoci krve (anémie různého původu);
 • nedostatek tělesné hmotnosti, kachexie;
 • duševní poruchy (neurózy, deprese, mánie);
 • infekční nemoci (revmatismus, tuberkulóza, brucelóza);
 • intoxikace alkoholem, nikotinem;
 • poruchy elektrolytů (nedostatek draslíku, vápníku, hořčíku v krvi);
 • předávkování antiarytmiky, antidepresivy, hormonálními léky.

Arytmie u starších osob při probuzení ze spánku nebo při usínání

Všechna tato onemocnění mohou způsobit poruchy v práci sinusového uzlu a v důsledku toho arytmii. Necyklická forma je také častým jevem u starších lidí, vyskytuje se při probuzení ze spánku nebo při usínání. To je na jedné straně způsobeno změnami srdečního svalu souvisejícími s věkem a na druhé straně sníženým kontrolním vlivem centrálního nervového systému v období přechodu ze spánku do bdělosti a naopak..

Znalost příčiny poruch rytmu je velmi důležité určit pomocí další taktiky léčby.

Klinické příznaky

Dýchací forma nebo středně exprimovaná necyklická arytmie se nemusí nijak projevit, lze ji detekovat pouze na EKG. Těžká sinusová arytmie je charakterizována příznaky, jako je bušení srdce, tachyarytmie nebo přerušení srdeční činnosti, pocit srdeční zástavy, pokud dojde k bradyarytmii. Často s bradyarytmií jsou pozorovány závratě, vestibulární poruchy a mdloby. Mohou se objevit příznaky jako slabost, dušnost, bolest v oblasti srdce. Příznaky budou převážně souviset se základním zdravotním stavem..

Jak identifikovat sinusovou arytmii?

Lékař po důkladném průzkumu a shromáždění stížností přistoupí k vyšetření. Pulz v radiálních tepnách bude nepravidelný a při poslechu srdečních zvuků jsou zaznamenány také nepravidelné kontrakce. Při respirační arytmii bude slyšet vztah s dýcháním: při vdechování se srdeční frekvence zrychlí, při výdechu se zpomalí. V necyklické formě nebude takový vztah dohledatelný..

Diagnostiční asistenti - instrumentální a laboratorní vyšetřovací metody:

 • EKG,
 • Monitorování EKG Holter,
 • Echokardiografie
 • obecné klinické, biochemické analýzy,
 • Ultrazvuk štítné žlázy, ledvin, nadledvin,
 • Elektrofyziologické vyšetření srdce.

Jak rozlišit respirační arytmii od patologické?

Existují lékařské metody a techniky, které lze snadno rozlišit mezi dvěma formami arytmie..

 1. Dýchací forma během zadržování dechu zmizí na EKG, patologická - nezmizí po zadržení dechu;
 2. Respirační arytmie se zvyšuje po užití b-blokátorů a necyklická arytmie se nemění;
 3. Nedýchací forma nezmizí pod vlivem atropinu a dýchací zmizí.

Jak léčit poruchy rytmu sinusového uzlu

Respirační forma nevyžaduje léčbu. Léčba necyklické formy závisí na léčbě onemocnění, které přispělo k narušení rytmu. Po úpravě rovnováhy elektrolytů v krvi, léčbě anémie, hormonálních poruch často arytmie zmizí a obnoví se normální srdeční rytmus..

V případě závažné tachyarytmie se ke snížení srdeční frekvence používají b-blokátory, antiarytmika, antitrombotika, při silné bradyarytmii, lze použít léky na bázi atropinu, elektropulzní terapii nebo je-li léčba léky neúčinná - chirurgická: implantace kardiostimulátoru. Léčba sinusové arytmie se provádí za přítomnosti klinických příznaků a hemodynamických poruch.

Léčba: Sinusová arytmie srdce

Metody léčby lidovými prostředky

 • Úvod
 • Druhy sinusové arytmie
 • Příčiny arytmie
 • Příznaky arytmie
 • Léčba arytmie lidovými léky
 • Prevence arytmie

Úvod. Srdce se z nějakého důvodu nazývá motorem v lidském těle. Dokud tento motor běží, člověk žije. Jakmile motor začne běžet, nastanou zdravotní problémy a dokonce ohrožení lidského života. Mezi nejčastější příčiny úmrtí patří srdeční choroby jako první. Koneckonců, srdce je ústředním orgánem lidského oběhového systému a jen díky jeho neustálé a správné práci se krev pohybuje cévami a dodává kyslík a živiny všem orgánům.

Srdce je nezávislý orgán; neposlouchá mozek. Srdce má své vlastní kontrolní centrum - sinusový uzel, který vypadá jako soubor nervových buněk ve stěně pravé síně. Právě v sinusovém uzlu se rodí vzrušení, které ve formě impulsů jde do zbytku srdce. Tyto impulsy se zaznamenávají během EKG a charakterizují stav lidského srdce..

Tepy se obvykle pohybují od šedesáti do sto tepů za minutu. Tento ideál se nazývá normální sinusový rytmus a může být a dokonce by měl být normálně nepravidelný. Koneckonců, pokud srdce pracuje příliš jasně (například přesně sedmdesát úderů za minutu), pak mluvíme o jeho vyčerpání (to je typické pro ischemickou chorobu srdeční nebo srdeční selhání).

Srdce je orgán, který zásobuje lidské tělo krví neustálou a ostražitou prací: bije a stahuje se a pohybuje červenou tekutinou po celém těle. Každá kontrakce způsobí impuls ve stejném časovém intervalu. Jakmile se časové intervaly stanou nerovnoměrnými, můžeme hovořit o arytmii - porušení srdečního rytmu.

Druhy sinusové arytmie

Mezi typy sinusové arytmie se rozlišuje tachyarytmie nebo sinusová tachykardie; bradyarytmie nebo sinusová bradykardie; extrasystola.
Během vzrušení nebo stresu se srdeční rytmus může zvýšit na více než stovku (pak hovoří o sinusové tachykardii) nebo zpomalit v klidu nebo během spánku na méně než šedesát (to je sinusová bradykardie). Je pravda, že tachykardie a bradykardie nejsou vždy patologické. Například u sportovců, tanečníků, starších lidí je normální zpomalit srdeční frekvenci v klidu.

O tachyarytmiích lze mluvit, když srdce bije v klidu, bije často. Mezi hlavní příčiny sinusové tachykardie patří onemocnění štítné žlázy a oběhového systému. Tachyarytmie je nebezpečná, protože může vyvolat ischemickou chorobu srdeční nebo infarkt.

Při bradyarytmii je tepová frekvence oslabena. Vyvolávají myokarditidu, syndrom slabého sinu, hladovění, endokrinní onemocnění.
Při extrasystole se srdeční sval nebo jeho samostatná část, například komora nebo síň, stahují dříve, než je nutné. Základem onemocnění jsou emoční poruchy, poškození myokardu, nedostatek draslíku v krvi, kouření, zneužívání silné kávy nebo čaje. Zpravidla se zlepšenou výživou a opuštěním špatných návyků nemoc zmizí. Mezi příznaky tohoto typu arytmie se rozlišují: srdce ztuhne, ostrý třes srdce, pocit úzkosti, stav nedostatku vzduchu.

Příčiny arytmie

Arytmie může působit jak příležitostně, tak jako vážná nemoc nebo jeden z jejích příznaků. Poruchy srdečního rytmu mohou být způsobeny hypertenzí, ischemickou chorobou srdeční, srdečním selháním. V některých případech zůstává příčina arytmie nejasná..

Anatomicky je sinusová arytmie způsobena skutečností, že různé části nervového systému mají vzrušující nebo depresivní účinek na sinusový uzel (je to on, kdo vede, udává rytmus srdce). Porušení sinusového rytmu naznačuje, že může dojít k zablokování srdce nebo k arytmii. Pokud vaše srdce bije méně než padesát nebo více než devadesát úderů za minutu, musíte navštívit lékaře. Je však důležité vědět, že existuje rys dýchání, při kterém může srdce bít rychleji nebo pomaleji: tento proces je typický pro lidi v mladém věku a nejedná se o odchylku od normy. Toto je takzvaná fyziologická arytmie; během procesu EKG lze snadno zadržet dech: v takovém případě taková arytmie zmizí.

Následující faktory mohou vyvolat arytmii: infekce, stres, přepracování, anémie, onemocnění jater, diabetes mellitus, onemocnění štítné žlázy, užívání drog, alkohol, kouření, silné zneužívání kávy, obezita, zácpa, těsné oblečení. U žen může být předmenstruační syndrom příčinou arytmií. Svou roli hraje dědičnost, pokročilý věk, zneužívání určitých léků. Sinusová arytmie je často vyvolána nedostatkem draslíku, hořčíku a vápníku v krvi. S takovou nedostatečností dochází k porušení kontraktilní funkce srdce, což způsobuje arytmii a při absenci náležité pozornosti a léčby srdeční selhání.

Příznaky arytmie

Je důležité vědět, že arytmie je často asymptomatická. V počáteční fázi vývoje onemocnění se často vyskytuje takový příznak, jako je absence zvýšení srdeční frekvence během cvičení. Možné příznaky poškození: příliš rychlý nebo pomalý srdeční rytmus, silná slabost, únava, ztmavnutí očí, bolest na hrudi, silná dušnost, mdloby nebo mdloby. I když jsou tyto příznaky také charakteristické pro silné vzrušení nebo pocity úzkosti, stresu (v tomto případě nejde o arytmii), měly by tyto projevy upozornit a přinutit vás navštívit lékaře.

K diagnostice onemocnění v nemocnici bude předepsán elektrokardiogram, který odhalí přítomnost a typ arytmie; pokud je to nutné, bude možné provést ultrazvuk srdce a studovat srdeční frekvenci během dne.

Léčba arytmie lidovými léky

Volba léčby arytmií závisí na povaze onemocnění a jeho stupni. Může to být jmenování pilulek nebo kardiostimulátorů, u komplexního doprovodného onemocnění je nutná implantace srdečního defibrilátoru.

Obecně platí, že sinusové arytmie samy o sobě zřídka vyžadují léčbu. Ve výjimečných případech mohou být předepsány sedativa (kozlík lékařský, matka, Persen, Novo-passit, Corvalol) nebo (u závažnějších projevů onemocnění) sedativa - Relium, Mezapam, Diazepex, Elenium.

Sběr různých bylin také pomůže při léčbě nemoci. Bylinná medicína je zvláště důležitá pro ty pacienty, u nichž jsou určité léky kontraindikovány. Mělo by se také pamatovat na to, že ke stanovení přítomnosti arytmie a jejího typu je stále nutná odborná konzultace.

Sinusová arytmie srdce - co to je a jak s ní zacházet

Arytmie je narušení fungování srdce, které je doprovázeno změnou frekvence úderů. Jinými slovy, dochází k narušení rytmů kontrakce a impulzů srdce. Sinusová arytmie je patologický proces, který zahrnuje nerovnoměrné rozložení impulsů v uzlu. V tomto případě se rytmus zvyšuje nebo naopak klesá.

Důvody

Jakmile je jasné, že se jedná o sinusovou arytmii, stojí za zvážení rizikové faktory. Nerovnováha elektrolytů, která se projevuje nedostatkem draslíku a hořčíku, nejčastěji ovlivňuje vývoj patologie. Potom se svaly srdce dobře neuvolní, nedostávají potřebnou část kyslíku a živin dodávaných krví..

Když buňka přijme méně draslíku, pak je nadbytek vody a sodíku. To vede k edému srdeční buňky a neúplnému fungování orgánu. Problémy s výkonem svalů srdce a snížením jejich kontrakce přispívají k tvorbě problémů v rytmu a v důsledku srdečního selhání.

Sinusová arytmie může nastat z následujících důvodů:

 • užívání některých léků;
 • otrava těla;
 • patologie z nervového systému: neurózy, VSD;
 • srdeční choroba;
 • problémy s věkem;
 • jaterní patologie;
 • nadváha;
 • zvýšená hladina glukózy v krvi;
 • nemoc štítné žlázy;
 • dlouhodobé vystavení chladu;
 • infekční patologie.

Když dojde k záchvatu sinusové arytmie srdce, příčina spočívá v porušení krevního tlaku. Někdy jeden po druhém dochází k různým typům arytmií v důsledku poruchy sinusového uzlu.

Příznaky

Pokud máte obavy z mírného srdečního rytmu nebo bodů v srdci, pak to ještě není důvod k obavám. Tyto příznaky mohou naznačovat náhlou radost, strach, úzkost nebo jiné emoce. Další věc je, když jsou tyto příznaky trvalé..

Pokud je při nošení dítěte přítomna sinusová arytmie srdce, nelze cestu lékaře odladit, protože tato patologie je velmi nebezpečná a může mít vážné následky. Sinusová arytmie u dětí a dospívajících není důvodem k obavám, protože jsou stále v procesu formování dýchacího systému.

Sinusová arytmie je téměř asymptomatická. U pacientů s vážnými poruchami se mohou objevit následující příznaky:

 • bolest hlavy;
 • mdloby;
 • neustálý pocit paniky;
 • závrať;
 • pocit úzkosti.

Léčba

Léčba prezentované patologie se může lišit od antiarytmických léků po chirurgické zákroky. Pokud je onemocnění obtížné, pacient dostane kardiostimulátor. Typ zařízení se volí s přihlédnutím k symptomu a typu patologie. Terapeutické aktivity mají komplexní povahu. Pacientovi jsou předepsány určité léky, strava a netradiční metody.

Vyvážená strava

Úprava stravy zahrnuje omezení mastných a velmi kořeněných jídel. Dieta by měla obsahovat ovoce a zeleninu. Strava by měla být nasycená draslíkem a vitamíny B. Ale budete se muset vzdát opojných nápojů, kouření a psychoaktivních látek. Lékař rozhodně zakáže pacientovi jíst jídlo v noci. Naplnění žaludku pouze zvýší riziko arytmií..

Reflexní metody

Slouží ke zpomalení rychlosti kontrakcí srdce. Tyto metody mohou být založeny na napětí očních koulí. To bude vyžadovat mírný tlak a setrvání v této poloze po dobu 2-3 minut. Druhou metodou je masáž krčních svalů.

Sedativa

Lékař může do léčebného režimu zahrnout následující léky:

 1. Persen - 2 kapsle 2krát denně, doba léčby - 30 dní.
 2. Motherwort forte - 1-2 tablety 2krát denně.
 3. Novopassit - 1 tobolka 3x denně.

Nootropika

Nootropika mohou snížit příznaky neurózy a také zlepšit mikrocirkulaci krve. Tato skupina léků zahrnuje následující léky:

 1. Glycin - 1 kapsle 3krát denně, léčba 2-4 týdny.
 2. Pantogam - 2 tablety 3krát během dne, terapeutický kurz - šest měsíců.
 3. Cavinton - 2 kapsle 3krát po celý den, průběh léčby je 3 měsíce.

Metabolické léky

Při užívání těchto léků je možné zlepšit metabolismus v srdečním svalu, snížit frekvenci záchvatů arytmie. Používají se následující léky:

 1. Trimetazidin - 1 tableta 2krát po celý den, průběh léčby je 60 dní.
 2. Omacor - 1 000 mg jednou denně, průběh léčby je neomezený.

Sinusovou arytmii lze léčit komplexy mikroživin, které jsou bohaté na draslík a hořčík. To zahrnuje drogu, jako je Panangin nebo Asparkam. Užívejte 1–2 kapsle 3x denně. Délka léčby je předepsána lékařem, existuje pravidelný příjem.

Pokud se sinusová arytmie vyskytne ve výrazné formě, lze předepsat následující léky:

 • Aimalin;
 • Etmozin;
 • Verapamil;
 • Metoprol;
 • Bisoprol;
 • Anaprilin.

Alternativní léčba

Hlavní výhodou netradiční terapie je její bezpečný účinek na tělo. Důvodem je, že k přípravě léku se používají pouze přírodní přísady. K odstranění nepříjemných příznaků uvažované patologie lze použít následující recepty:

 1. Vezměte 0,5 kg citronu, rozemlejte citrusové plody na struhadle. Přidejte k nim 0,5 kg medu a 20 kusů meruňkových jader. Prezentovaný lék se konzumuje dvakrát denně, 30 g.
 2. Nakrájejte 4 citrony, nalijte je 1 litrem vody. Položte na sporák a vařte, dokud nezískáte kašovitou konzistenci. Pošlete tam jemně nasekané vlašské ořechy - 0,5 kg, sezamový olej - 250 g, práškový cukr - 200 g. Vše důkladně promíchejte. Příjem se provádí 3krát 30 g.
 3. Vezměte čerstvě vymačkaný ředkvičkový džus, kombinujte jej s medem ve stejném množství. Po důkladném promíchání vložte směs do skleněné nádoby. Konzumujte 30 g dvakrát denně po celý den. Lze skladovat v chladničce.
 4. Řepy nakrájejte na jemno. Vezměte 60 g, nalijte 1 litr vody. Necháme na mírném ohni vařit 30 minut. Celková denní dávka bude 1 sklenice, spotřebovaná ve 4 dávkách..
 5. U pacientů se sinusovou arytmií je velmi užitečné vykoupat se kozlíkem. Nalijte 1 sklenici infuze kozlíku lékařského do lázně a zůstaňte tam 20 minut.
 6. Vezměte bylinu adonis - 1 dezertní lžíci, nalijte 200 ml vroucí vody. Necháme 3 minuty dusit na mírném ohni. Trvejte na tom asi hodinu, přefiltrujte na plátno. Recepce je 30 g 5krát po celý den. Průběh léčby bude 14 dní.
 7. Vezměte komponenty jako čerstvě natržená bylina, hřebíček, slunečnicový olej v poměru 1: 5. Po smíchání vyluhujte po dobu jednoho týdne. Recepce je 10 kapek 3x denně. Délka léčby bude 14 dní..
 8. Vložte 20 g suché nadrobno nasekané byliny z meduňky do nádoby a zalijte ji sklenicí vroucí vody. Vyluhujte asi 30 minut. Filtrujte na plátno. Příjem se provádí v teplé formě, půl sklenice třikrát po celý den.
 9. Pokud existuje silný srdeční rytmus, můžete si vzít nakrájený kořen chřestu - 20 g, nalijte sklenici horké vody. Umístěte do vodní lázně a vařte 3 minuty. Pošlete 20 g chřestové byliny do infuze, nechte 2 hodiny. Příjem se provádí třikrát denně, 40 ml.
 10. Vezměte 20 g otevřené lumbago zeleniny. Naplňte ji vodou. Trvejte na nápravě po dobu 12 hodin. Filtrujte na plátně, vezměte 1/3 šálku před jídlem. Takový produkt vám umožní zbavit se bolesti v srdci..

Sinusová arytmie je poměrně častá patologie, která může postihnout osobu v jakémkoli věku. V tomto případě je důležité včas rozpoznat jeho příznaky a zahájit účinnou terapii. Léčebný režim vypracovaný lékařem by měl být zaměřen na zastavení příčin patologie a zmírnění příznaků.

Sinusová arytmie: příznaky a metody léčby

Datum zveřejnění článku: 08.08.2018

Datum aktualizace článku: 18/12/2018

Sinusová arytmie je patologická změna v rytmu srdečních kontrakcí při zachování řádnosti ve fungování jejích oddělení. Tep se provádí v časových intervalech nestejné velikosti.

Tento stav ne vždy naznačuje patologii, kterou je třeba léčit. Zdravé srdce nemůže vždy pracovat na stejné frekvenci; ve stresových situacích nebo při fyzické aktivitě se puls zrychluje. To je indikátor dobré adaptace srdečního svalu na stres..

Ale pokud je člověk v klidném stavu a jeho srdeční frekvence překročí 60-90 úderů za minutu, vyžaduje sinusová arytmie konzultaci s kardiologem.

Důvody pro rozvoj nemoci

U zdravé varianty srdeční impuls pochází ze sinusového uzlu. Sinusový uzel jsou buňky umístěné ve stěně srdce a automaticky generující elektrický impuls.

Poté se impuls pohybuje podél vodivého systému - vláken ve stěně srdce.

Výsledkem přirozené tvorby srdečního impulsu je koordinovaná práce všech částí myokardu: stahují se ve stejných časových intervalech a udržují frekvenci 60-80 úderů za minutu.

Systém vedení je zodpovědný za pořadí, ve kterém se stahují síně a komory. V případě selhání v něm - dojde k onemocnění srdce, narušení rytmu.

K rozvoji sinusové arytmie může dojít z následujících důvodů:

 • Ischemie je lídrem mezi nemocemi, což znemožňuje jednoduše vést impuls k srdečnímu svalu. Vzhledem k tomu, že kyslík není dostatečně dodáván, dochází k hypoxii a sinusové arytmii se současnou bolestí v oblasti hrudníku.
 • Infarkt myokardu - způsobuje hypoxii a nekrózu specifické oblasti myokardu s dalším zjizvením.
 • Kardiomyopatie - charakterizovaná změnami ve struktuře srdečního svalu a zvýšenou srdeční frekvencí.
 • Vrozené a získané srdeční vady.
 • Myokarditida - přítomnost zánětlivého procesu v myokardu.
 • Vegetativní vaskulární dystonie (VVD). V důsledku poruchy funkce centrálního nervového systému dochází k nepravidelné transformaci impulsů, což vyvolává odchylky srdeční frekvence od normy.
 • Respiračních onemocnění. Při bronchitidě a bronchiálním astmatu není do těla dodáváno dostatek kyslíku, proto srdeční frekvence nefunguje správně.
 • Dysfunkce endokrinního systému. Například některá onemocnění štítné žlázy (hypotyreóza) způsobují nerovnoměrný srdeční rytmus.
 • Odložená akutní infekce dýchacích cest způsobuje srdeční komplikace.
 • Užívání léků ke stimulaci činnosti srdce a antiarytmik. V tomto případě je arytmie reverzibilní a zmizí po vysazení léku..
 • Návykové návyky. Konzumace drog, alkoholu, nikotinu, zneužívání kofeinu snižují přísun impulzů do myokardu.
 • Těhotenství. Vzhledem ke zvýšenému množství krve u těhotné ženy je pozorována změna obvyklého rytmu. Obvykle se po narození dítěte vše vrátí do normálu..
 • Nedostatek draslíku a hořčíku v těle.

Sinusová arytmie je také někdy diagnostikována během dětství a dospívání. Ale v tomto případě je to kvůli fyziologickým charakteristikám: nervový systém ještě není schopen vyvíjet se stejnou rychlostí jako rostoucí organismus..

Klasifikace

Ačkoli je sinusová arytmie nezávislým typem poruchy rytmu, v závislosti na srdeční frekvenci a správnosti rytmu lze rozlišit následující stavy:

 1. Respirační sinusová arytmie. Ve skutečnosti skutečná sinusová arytmie. Tato forma je fyziologická a nepovažuje se za odchylku od normy. Jeho projevem je zvýšení srdeční frekvence během inhalace a snížení výdechu spojené se změnou tónu vagusů a sympatických nervů..
 2. Sinusová tachykardie. Je charakterizován zvýšením správné srdeční frekvence (více než 90 úderů za minutu). Srdce není plně naplněno krví, je narušen průtok krve, což negativně ovlivňuje stav vnitřních orgánů. Tachykardie je také nebezpečná, protože srdeční sval neustále pracuje pod zvýšeným stresem a jednoduše nemá čas na odpočinek. Tachykardie se vyskytuje v důsledku fyzického nebo psycho-emocionálního přetížení, nízké hladiny hemoglobinu v krvi, přehřátí těla, změn hormonálních hladin a VSD. Sinusová tachykardie je předchůdcem fibrilace síní a paroxysmální tachykardie.
 3. Paroxysmální tachykardie. Příležitostné zvýšení srdeční frekvence až 140-200 úderů za minutu při zachování rytmu. Útok tachykardie přichází a neočekávaně končí. Souběžně se cítí slabost, horečka, pocení.
 4. Sinusová bradykardie. Stav, kdy se srdeční rytmus zpomaluje (méně než 60 úderů za minutu). Zpomalení rytmu nastává v důsledku hypotermie těla, oslabené sinusové uzliny, dysfunkce štítné žlázy, dlouhodobé nízkokalorické stravy a užívání antihypertenziv. Pokles srdeční frekvence jako fyziologická norma je často pozorován u trénovaných sportovců a starších osob. Pokud srdeční frekvence klesne na 40 úderů za minutu nebo méně, člověk omdlí. Sinusová bradykardie, jako projev syndromu nemocného sinu, může vyvolat fibrilaci síní. U tohoto typu arytmie lze pozorovat „uklouznutí“ kontrakcí srdce, které je třeba odlišit od extrasystol..
 5. Extrasystolie je okamžik, kdy se celý srdeční sval nebo jeho samostatná část prudce a předčasně stahuje v důsledku dodatečného přísunu impulsu. Během extrasystol cítí člověk pauzu v práci srdce a pak zrychlený tlukot. Pocity jsou doplněny úzkostí, strachem ze smrti, nedostatkem vzduchu. Příčiny extrasystol jsou stresové situace, nervové napětí, nedostatek draslíku a hořčíku v těle. Vzácné extrasystoly někdy zaznamenávají docela zdraví lidé (až 5 epizod za minutu). Nepředstavují hrozbu pro život a zdraví, a proto nevyžadují zvláštní zacházení. Častější symptomatické záchvaty vyžadují pozorování kardiologa.
 6. Migrace kardiostimulátoru. Stav, který se vyskytuje u syndromu nemocného sinu. Impulsy vycházející ze sinusového uzlu jsou pravidelně nahrazovány pulsy z jiných zdrojů.
 7. Srdeční blok. Stav, kdy se vedení impulzu v srdci zpomalí nebo úplně zastaví. Útok se vyvíjí na pozadí zpomalení rytmu (pod 40 úderů za minutu) se současným mdlobou a závratěmi. Příčiny výskytu: myokarditida, infarkt myokardu.

V závislosti na závažnosti příznaků se rozlišuje několik stadií onemocnění:

 • Mírný až střední. Známky patologie obvykle zcela chybí, což je stav jako varianta individuální charakteristiky organismu. U dospívajících se nepovažuje za patologii, pokud vznikla v důsledku hormonálních změn. Často se tvoří u starších lidí v důsledku změn souvisejících s věkem.
 • 1. stupeň. Je charakterizován vzácnými epizodami, které samy končí bez následků a nepohodlí pro pacienta. Pokud je záchvat doprovázen mdlobami, je nutná konzultace s kardiologem.
 • 2. stupeň. Příznaky onemocnění jsou výraznější: slabost, nadměrná únava, dušnost. Arytmie se vyvíjí na pozadí různých srdečních patologií.
 • 3. stupeň. Vyznačuje se přetrvávajícími výraznými příznaky, nutně vyžaduje komplexní vyšetření a léčbu.

Příznaky

U arytmií příznaky často chybí a na kardiogramu se při příštím fyzickém vyšetření náhodně objeví známky abnormalit..

Existuje však řada kritérií, která vám umožňují určit poruchu rytmu:

 • krátké pauzy v činnosti srdce a poté jeho zrychlený tep;
 • nevysvětlitelná úzkost, strach ze smrti;
 • pocit, že nemůžete dýchat;
 • náhlý nástup slabosti;
 • závrať;
 • pokles teploty v končetinách.

Pokud dítě říká, že mu buší srdce, je to signál k vyšetření, protože děti obvykle necítí tlukot srdce.

Diagnostické metody

Sinusová arytmie je diagnostikována po domluvě s kardiologem nebo arytmologem. Lékař provede vizuální vyšetření na bledost kůže, cyanózu nasolabiálního trojúhelníku. Na základě stížností pacientů, které naznačují srdeční přerušení, lékař předepisuje řadu studií.

Nejprve je přiřazen elektrokardiogram - informativní a bezpečný způsob záznamu údajů o srdeční frekvenci.

Při dekódování EKG se berou v úvahu následující:

 1. Poloha elektrické osy srdce (EOS), ukazující směr pohybu elektrického impulsu podél myokardu. Poloha EOS je vertikální nebo horizontální, v závislosti na tom, kam šla vlna kontrakce komorového myokardu. Tyto polohy os jsou normální. Pokud EKG odhalilo významnou odchylku EOS doprava nebo naopak doleva, znamená to porušení vedení srdce.
 2. Sinusový rytmus. Tento indikátor znamená, že ke generování elektrického impulzu dochází přesně v sinusovém uzlu. Současně obvykle každému komplexu QRS pravidelně předchází vlna P, která je umístěna nahoře, všechny vlny P jsou ve stejné výšce. Rozdíly od těchto charakteristik naznačují poruchu rytmu..
 3. Intervalové změny: srdeční rytmus se provádí pravidelně, v pravidelných intervalech. Zejména musí být zachován stejný interval PQ mezi vlnou P a komplexem QRS. PQ je doba potřebná k tomu, aby se elektrický impuls dostal z síní do komor. Zkrácení PQ intervalu naznačuje další dráhy pro impuls, který je následně plný rozvoje supraventrikulární paroxysmální tachykardie. Interval QT zase indikuje intraventrikulární vedení. Zkrácený QT naznačuje rychlý průchod impulsu komorami s rizikem fibrilace síní..
 4. Tepová frekvence. U dospělých se varianta normosystoly pohybuje od 60 do 90 úderů za minutu, u dětí je toto číslo mnohem vyšší a může dosáhnout 100–120 úderů za minutu. Je také třeba mít na paměti, že dívky mají průměrnou srdeční frekvenci o 7 tepů vyšší než u mužů. U starších lidí je puls vyšší než u mladších lidí. Odchylky od normy ve větší či menší míře jsou známkami tachykardie, respektive bradykardie..

Po obdržení závěru EKG ve svých rukou byste neměli nezávisle vyvozovat závěry o přítomnosti nebo nepřítomnosti srdeční patologie. Konečnou diagnózu stanoví ošetřující lékař.

Pokud výsledky EKG nestačí, jsou přiřazeny další typy studií:

 1. EchoCG (nebo ultrazvuk srdce) je informativní metoda, pomocí které můžete vidět abnormální vývoj srdce, identifikovat skryté vady, posoudit míru opotřebení srdečního svalu a průtok krve.
 2. Elektrofyzikální vyšetření je invazivní diagnostická metoda přímo uvnitř srdce, což je podrobná analýza aktivity všech částí srdce pomocí elektrické stimulace.
 3. Monitorování EKG Holter - záznam srdeční frekvence po celý den pomocí speciálního zařízení, které je připojeno elektrodami k tělu pacienta.
 4. Zátěžové testy (test na běžeckém pásu, veloergometrie).
 5. Laboratorní krevní testy (obecná analýza, stanovení hormonů T3 a T4).

Je třeba poznamenat, že takový průzkum je zahrnut do povinného seznamu lékařské a letové odborné komise. Přijetí pilotů k řízení leteckého vozidla závisí na výsledcích VLEK. Jelikož tělo letového personálu podléhá vysokému namáhání a rychlému opotřebení, jsou požadavky na fyzické zdraví velmi vysoké.

Léčba

Před zahájením léčby musíte určit příčiny arytmie. Pokud jsou arytmické epizody způsobeny fyziologickými faktory, je nutné upravit obvyklý způsob života. Pokud arytmie vznikla v důsledku srdečního onemocnění, je třeba nejprve léčit základní patologii.

Všechna terapeutická opatření se provádějí podle pokynů a pod dohledem kardiologa.

Změna životního stylu

Mírného stadia onemocnění se můžete zbavit dodržováním jednoduchých pravidel.

Nejprve musíte udělat vyváženou stravu s přihlédnutím k následujícím kritériím:

 • odmítnutí tučných a sladkých jídel;
 • převaha zeleniny, ovoce, sušeného ovoce;
 • vyloučení tonických nápojů (čaj, káva, energie);
 • odvykání od alkoholu a kouření.

Je-li to možné, je nutné vyvarovat se stresovým situacím, nepřetěžovat se fyzicky a emocionálně, dostatek spánku. Abyste mohli sportovat s mírou a pro potěšení, musíte si také zvolit typ fyzické aktivity. Plavání, lehký běh je skvělé.

Doporučuje se podstoupit vyšetření srdce kardiologem alespoň jednou ročně, aby se předešlo komplikacím..

Drogová terapie

Léčba drog je vybírána výhradně kardiologem, na základě výsledků výzkumu je samopodání pilulek v takových případech nepřijatelné.

Léčba zahrnuje užívání následujících léků:

 • s emočním přepětím jsou předepsány sedativa: Motherwort, Corvalol, Novopassit;
 • pro léčbu těžké tachykardie se používají Anaprilin, Verapamil, Cordaron;
 • s bradykardií: Euphyllin, Itrop;
 • eliminovat blikání a třepetání srdce: chlorid draselný, chinidin, novokainamid;
 • s dlouhodobým onemocněním je atropin předepisován ve formě intravenózních injekcí;
 • adrenalin je indikován k léčbě poruch vedení;
 • pro prevenci nedostatku hořčíku a draslíku se doporučuje léčba vitamínovými a minerálními komplexy;
 • jako pomocná terapie se používají odvar z léčivých bylin: heřmánek, šalvěj, malinové listy.

Sinusová arytmie u těhotných žen zpravidla zmizí po porodu a nevyžaduje zvláštní léčbu léky, s výjimkou užívání vitamínů.

Chirurgický zákrok

Vzhledem k neúčinnosti konzervativních terapeutických metod a ohrožení života pacienta je onemocnění léčeno chirurgicky.

Chirurgická intervence je částečná a radikální. Radikální metody vám umožňují zcela eliminovat poruchy rytmu; s částečným zásahem se snižuje závažnost a frekvence arytmických epizod.

Mezi moderní chirurgické techniky patří:

 • Klasická otevřená operace srdce, kdy jsou vyříznuty dysfunkční oblasti vodivého systému. Intervence probíhá v celkové anestezii, takže tento typ léčby není vhodný pro každého.
 • Implantace elektrického kardiostimulátoru - miniaturního počítače, který bude sledovat srdeční frekvenci a stimulovat ji v případě porušení.
 • Nastavení kardioverteru-defibrilátoru - zařízení pro obnovení elektrických impulsů během ventrikulární fibrilace.
 • Nízkoinvazivní katétrové postupy k normalizaci srdeční frekvence.

Možné komplikace a důsledky

Prognóza mírných sinusových arytmií, zejména těch, které jsou způsobeny funkčními příčinami, je příznivá. Pokud je porucha rytmu způsobena srdečními chorobami, pak následky závisí na diagnóze a závažnosti patologie..

Sinusová bradykardie neposkytuje komplikace, pokud není vyvolána degenerativními změnami myokardu. To zahrnuje mírnou sinusovou bradykardii v dětství a dospívání, u fyzicky trénovaných lidí a profesionálních sportovců. Trvalé zpomalení rytmu se srdečním rytmem nižším než 40 úderů za minutu je spojeno s poruchou funkce vnitřních orgánů a centrálního nervového systému.

U tachykardie se prognóza určuje na základě faktorů, které způsobily zvýšení rytmu. Pokud je srdeční selhání zaznamenáno na pozadí ischemické choroby srdeční, srdečního selhání, pak je prognóza považována za nepříznivou.

Nejčastěji se objevují komplikace s komorovou tachykardií: v kombinaci s tímto typem arytmie s infarktem myokardu, hypertenzí, srdečními vadami se riziko úmrtí prudce zvyšuje.

Pacienti s mitrální stenózou, angínou pectoris v době záchvatu paroxysmální tachykardie pociťují dušnost a jsou ohroženi plicním edémem.

7 způsobů léčby sinusových arytmií různé síly - od běžných pilulek po pijavice

Sinusová arytmie je porušení srdečního rytmu (jak ve směru zrychlení - častěji 90 úderů za minutu, tak ve směru zpomalení - méně než 50 úderů).

A v závislosti na závažnosti patologie (včetně toho, zda existuje ohrožení zdraví pacienta v podobě různých komplikací - ischemická cévní mozková příhoda, srdeční selhání atd.) A příčiny jejího výskytu, je pacientovi předepsána vhodná léčba.

Ve většině případů postačuje léková terapie (lze kombinovat s použitím lidových prostředků), avšak pokud užívání léků nezlepší stav pacienta, uchýlí se k vážnějším metodám - fyzioterapii a chirurgické léčbě.

Jak uzdravit srdce?

Mírná až střední sinusová arytmie nevyžaduje speciální léčbu (srdeční frekvence pod 60 nebo nad 90 úderů za minutu, pokud jsou tyto příznaky vzácné). Pokud jsou příčinou onemocnění problémy kardiovaskulárního systému, léčba probíhá pod dohledem kardiologa, pokud je porucha způsobena poruchami neurologické a psychologické povahy, psychoterapeut nebo neurolog také kontroluje stav pacienta..

K léčbě dlouhodobé patologie (jsou-li příznaky výrazné a pronásledované denně) se používají různé metody terapie (použití léků a lidových prostředků, chirurgie, fyzioterapie atd.). Ale každý z nich vyžaduje individuální přístup a dodržování doporučení předepsaných lékařem..

Léky

Léčba drog je nejčastější metodou léčby v případě sinusové arytmie (pokud onemocnění dosud nepředstavuje hrozbu pro celé tělo). Nejúčinnější jsou tedy následující skupiny drog:

Sedativa

Pokud je onemocnění způsobeno častým stresem nebo nervovou únavou, jsou předepsány sedativa (nebo sedativa).

 • Tinktura z kozlíku lékařského a matky (20 - 30 kapek najednou). Četnost aplikace je až 3krát denně. Cena kozlíku lékařského (25 ml) je 23-25 ​​rublů, matka (25 ml) - od 20 rublů.
 • Persen je sedativní a antispazmodický prostředek obsahující výtažek z kozlíku lékařského, listů citronu a máty peprné. Doporučuje se užívat 2 tablety až 2-3krát denně. Průměrná cena - 360 rublů (40 ks).
 • Novo-Passit je kombinovaná sedativní fytopreparace, která zahrnuje rostliny jako kozlík lékařský, chmel, bezinka, hloh, třezalka atd. Lék se doporučuje užívat 1 lžičku. 3x denně. Průměrná cena - 315 rublů (láhev 200 ml).
 • Corvalol je kombinované sedativum obsahující mátový olej a fenobarbital. Užívejte 30 kapek až 3x denně. Průměrná cena - 20 rublů (25 ml).
 • Afobazol je sedativum ke zmírnění podrážděnosti, napětí a úzkosti. Užívejte 1 tabletu až 2-3krát denně. Cena - 380 rublů (60 ks).

Antiarytmické léky

Následující léky se používají přímo k normalizaci srdeční frekvence.

 • Novokainamid je antiarytmikum třídy 1, vydávané přísně na lékařský předpis (obsahuje prokainamid). Průměrná cena - 120 rublů (20 tablet).
 • Ritmonorm je antiarytmikum, které má stabilizační účinek na membránu (zabraňuje destrukci buněčných membrán). Cena - 510 rublů (50 tablet).
 • Allapinin je antiarytmikum třídy 1, které je vyrobeno z divoce rostoucího bíloústého akonitu. Lék má také antispazmodický a sedativní účinek. Cena - 590 rublů (30 tablet).
 • Etacizin je dlouhodobě působící antiarytmikum, které zlepšuje stav pacienta již 1-2 dny po použití. Průměrná cena - 1310 rublů (50 tablet).

Uklidňující prostředky

Sedativa jsou předepsána, pokud je pacient alergický na antiarytmické léky. Jsou schopni rychle vyrovnat srdeční frekvenci a mají také sedativní účinek..

 • Grandaxin je anxiolytikum (snižuje úzkost, strach, úzkost, které jsou příčinou poruch srdečního rytmu). Průměrná cena - 425 rublů (20 tablet).
 • Fenazepam je anxiolytikum, které má sedativně-hypnotický a antikonvulzivní účinek (včetně snížení emočního stresu, pocitů úzkosti a strachu). Cena - 130 rublů (50 tablet).
 • Tenoten je sedativum s účinky proti úzkosti. Cena - 220 rublů (40 tablet).
 • Adaptol je látka proti úzkosti, která eliminuje mírné neurózy a tím přispívá k vyrovnání srdečního rytmu. Průměrná cena - 760 rublů (20 tablet).

Fyzioterapie

Někdy se fyzioterapie používá v kombinaci s léčbou drogami (nebo jako nezávislá metoda), například:

 • Laserová terapie - specifická oblast těla je ovlivněna světelnými vlnami pomocí laseru. Trvání procedury není delší než 10 minut (každý den po dobu prvních 5 dnů a poté každý druhý den). Obecný kurz: 8–12 sezení, poté je nutná 1měsíční přestávka.
 • Hydroterapie - pacient je ponořen do vany naplněné teplou vodou (do 33 stupňů), v případě potřeby hydromasáží. Používají také kontrastní sprchu, sprchu, masáž, atd. Hydroterapie má uklidňující účinek na nervový systém a také tonizuje srdeční sval. Doba jednoho postupu je 10 minut. Obecný kurz: 10–15 sezení.
 • Magnetoterapie - bolavé místo je ovlivňováno magnetickými pulzy různých frekvencí. V tomto případě je pacient uvnitř magnetického přístroje pohybujícího se podél těla. Doba trvání procedury je 30-40 minut. Průběh léčby je 10-15 sezení (až 3x týdně).
 • Reflexologie - vliv na biologicky aktivní body na pokožce pomocí tenkých jehel (akupunktura), v důsledku čehož se normalizuje nervový systém, uvolňují se svaly v těle, vyrovnává se krevní tlak a srdeční frekvence. Relace trvá v průměru 20–30 minut. Obecný kurz: 10 procedur.

Chirurgické metody

Pokud sinusová arytmie představuje vážnou hrozbu pro zdraví a život pacienta, lékaři se uchýlí k chirurgickým metodám léčby, včetně:

 • Instalace kardiostimulátoru - po lokální anestézii je člověku proveden malý kožní řez v klíční kosti a propíchnuta podklíčková žíla. Poté se do cévy zavedou elektrody a postupují do požadovaného místa (v jedné z částí srdečního svalu). Na jedné straně lékař fixuje elektrody v srdci a na druhé straně je fixuje na bloku zařízení. Kardiostimulátor je připevněn k prsnímu svalu na levé straně (včetně naprogramovaného pod kontrolou EKG) a rána je sešita. Přístroj umístěný pod klíční kostí bude tedy generovat elektrický impuls a odesílat jej do myokardu. Operace se doporučuje u pacientů, jejichž srdeční frekvence je nižší než 50 úderů za minutu.
 • Radiofrekvenční ablace je destrukce tkáně vystavením vysokofrekvenčním vlnám. RFA se provádí pomocí speciálních katetrů, které jsou propíchnuty do srdeční dutiny krevními cévami. Vložený vodič katétru vysílá vysokofrekvenční puls, který ničí specifickou oblast tkáně odpovědnou za poruchu rytmu. Operace se doporučuje u pacientů se zrychlenou srdeční frekvencí (nad 90 úderů za minutu).

Hirudoterapie

Jako další léčbu může být pacientům předepsána hirudoterapie (léčba pijavicemi).

Zlepšují krevní oběh, obnovují propustnost cévních stěn, mají uklidňující účinek na nervový systém, normalizují krevní tlak, což v konečném důsledku pomáhá sladit srdeční frekvenci.

Doba trvání procedury je 30 minut nebo více. Počet sezení je nastaven individuálně (v závislosti na povaze onemocnění).

Lidové léky

Jako doplněk k hlavní terapii můžete také použít osvědčené lidové léky (po předchozí konzultaci s lékařem). Tady jsou některé z nich:

 1. Rozemlejte sušené meruňky (200 g), rozinky (10 g) a ořechová jádra (50 g). Poté přidejte šťávu z 1 citronu a 5 lžící. l. zlato, pak důkladně promíchej. Výslednou směs skladujte v chladničce (v uzavřené skleněné nádobě). Vezměte 2 lžíce. l. denně (po snídani) po dobu jednoho měsíce.
 2. Nalijte 2 lžičky. calendula 2 šálky vroucí vody, nechte hodinu a vypusťte. Pijte 100 ml 3krát denně.
 3. Pečte tři cibule v troubě (do změknutí), mírně ochlaďte a nakrájejte na 2 části. Poté je připevněte k nohám (v noci) a obvazujte. Opakujte denně po dobu jednoho měsíce.
 4. Suché lístky máty peprné (1 lžička) nalijte sklenici vroucí vody, ochlaďte a vypusťte. Pijte 1 sklenici denně (po celý den). Délka léčby je asi rok.

Užitečné video

Užitečné budou také následující recepty našich matek a babiček:

Prevence nemoci

Aby se zabránilo vzniku arytmií, odborníci doporučují dodržovat následující doporučení:

 1. Omezte ve stravě sladké a tučné pokrmy a silný čaj a kávu;
 2. Vyhněte se stresovým situacím a psycho-emocionálnímu přepracování;
 3. Získejte dostatek spánku (minimálně 8 hodin);
 4. Zbavte se špatných návyků (zejména pití alkoholu a kouření);
 5. Ovládejte tělesnou hmotnost (nepřejídejte se, lehce sportujte);
 6. Pravidelně měřte svůj krevní tlak;
 7. V případě sebemenších změn souvisejících se srdeční aktivitou kontaktujte odborníka.

Léčba sinusové arytmie musí nutně probíhat pod dohledem lékaře (v souladu se všemi předepsanými doporučeními). Samoléčba je nepřijatelná, protože bez zjištění příčiny a povahy onemocnění je nemožné zvolit správné léky a vypočítat požadovanou dávku. Kromě toho je plná komplikací, jako je mrtvice. Včasné odvolání ke kardiologovi přispívá k detekci onemocnění v rané fázi (kdy není nutný chirurgický zákrok) a významně zvyšuje účinnost farmakoterapie. S tímto přístupem může pacient bezpečně počítat s pozitivním výsledkem..

Zvýšené krevní monocyty u dítěte

Co je kreatinin v krvi