Vrozená vada vertebrální tepny - jak s ní žít?

Pravá a levá větev vertebrální tepny hrají důležitou roli při prokrvení mozku (tvoří asi 30% veškeré krve dodávané do mozku). Jakákoli patologie s nimi může negativně ovlivnit mozek a dokonce i srdeční činnost. Proč v tomto případě může trpět i srdce, bude jasné později. Jedna z vertebrogenních patologií, syndrom vertebrálních tepen, je často příčinou vývoje syndromu vertebrobasilární nedostatečnosti (VBI) a cerebrální ischemie. A všechny tyto důsledky se vyvíjejí v důsledku mechanického stlačení cévy, což vede ke zmenšení jejího průměru, plochy průřezu a objemu krve cirkulující tepnou. Existuje však další vrozená patologie, která může vést k podobným příznakům - jedná se o vrozený nedostatečný rozvoj nebo hypoplázii vertebrální tepny. Tato vada je diagnostikována asi u desátiny pacientů. Vzhledem k tomu, že patologie je častěji pozorována vpravo, v článcích na téma neurologie vyniká hypoplázie pravé vertebrální tepny. Vlevo a současně v obou vertebrálních tepnách je toto onemocnění velmi vzácné..

Hypoplázie vertebrální arterie - co to je?

Vertebrobasilární pánev pochází ze srdeční aorty, ke které je připojena podklíčková tepna (PA) - z ní se větví obě větve tepen. Každý z nich je rozdělen do čtyř segmentů:

 • 1., prevertebrální, je umístěn mezi PA a 6. obratlem krční páteře, do otvoru příčného procesu, do kterého vstupuje vertebrální tepna;
 • 2., krční - to je kanál tvořený popem. procesy šestého - druhého krčního obratle;
 • 3., Atlantean - nejkratší část PA od jejího vstupu do popových děr. procesy prvního krčního obratle (atlas) před opuštěním drážky umístěné na horní vodorovné ploše atlasu;
 • 4. (intrakraniální nebo intrakraniální) segment - oblast od foramen magnum (vstupní bod PA do lebky) po fúzi obou vertebrálních větví s bazilární tepnou procházející zadními částmi mozku.

Kdy je diagnostikována hypoplázie vertebrální tepny?

Právě v intrakraniálním segmentu je nejčastěji pozorováno patologické zúžení vertebrálních tepen. Průměr těchto velkých cév je po celé délce nerovný a pohybuje se od nejmenší hodnoty, 2 mm, po lumen 4,5 mm. Normální průměr PA se obvykle pohybuje od 3,5 do 4 mm..

Za hypoplázii vertebrální arterie se považuje její kritické zúžení na dva milimetry. Je také možné vrozené poškození nebo úplná absence jedné z větví - tato patologie se nazývá aplazie.

Příčiny nedostatečného rozvoje vertebrálních tepen

Etiologie hypoplázie vertebrálních tepen ve vědeckých lékařských kruzích se dnes předpokládá takto:

 • Nesprávná poloha plodu v děloze, kvůli které je vystaven nežádoucímu mechanickému namáhání.
 • Provedení těhotenství za negativních podmínek, které negativně ovlivňují vývoj embrya:
  • užívání alkoholu, drog, kouření matkou;
  • nalezení budoucí porodní ženy ve škodlivém prostředí (práce v chemickém průmyslu, bydlení v oblasti znečištěné plyny nebo radioaktivními látkami);
  • infekční patologie, trauma, léky, intoxikace, otravy během těhotenství.
 • Dědičné mutace.

Ale všechny uvedené důvody nemají spolehlivé vědecké důkazy..

Hlavní příznaky hypoplázie vertebrálních tepen

U hypoplázie PA se objevuje neobvykle velké množství příznaků, které často ztěžují stanovení správné diagnózy:

 • závrať;
 • zvýšený krevní tlak;
 • pulzující jednostranné bolesti hlavy v týlní, spánkové, nadočnicové oblasti;
 • zhoršená koordinace;
 • meteorologická závislost (zpravidla se při změně počasí vyskytují tlakové rázy a bolesti hlavy);
 • náhlá ztráta rovnováhy;
 • sluchové a zrakové postižení (obvykle ve formě šumu v jednom uchu, poškození sluchu; blikající mouchy, jiskry; vzhled skvrn v zorném poli, plovoucí postavy; rozmazané vidění);
 • nespavost;
 • apatie, pracovní neschopnost, emoční nestabilita, projevující se prudkou změnou nálady, slzavost.

Vzdálenější důsledky hypoplázie:

 • ateroskleróza;
 • neustále zvýšený intrakraniální tlak;
 • encefalopatie;
 • poškození dřeně;
 • demence (porucha paměti, snížená inteligence, schopnost adekvátně vnímat okolní realitu, kognitivní poruchy osobnosti).

Hypoplázie pravé vertebrální tepny a levé - jaký je rozdíl?

Ve skutečnosti jsou příznaky hypoplázie pravé vertebrální tepny a levé strany přesně stejné, protože obě větve se spojují do jedné bazilární větve, která dále napájí mozek. Tvrzení, že nedostatečný rozvoj pravé větve vede k patologiím pravých částí mozku a hypoplázie levé vertebrální tepny vede k patologiím levé, jsou nevědecká.

Důsledky hypoplázie jakékoli větve vertebrální tepny:

 • syndrom vertebrobasilární nedostatečnosti (VBI), tj. narušení funkce mozku způsobené špatným zásobováním krví;
 • ischemie mozku;
 • léze částí mozku, zatímco topografie patologie a příznaků mozkových poruch nezávisí na tom, zda je hypoplázie pravostranná nebo levostranná.

Hypoplázie pravé vertebrální tepny se jednoduše vyskytuje několikrát častěji než hypoplázie levé VA - to je pravděpodobně celý rozdíl..

Vysokou statistickou frekvenci pravostranné patologie lze vysvětlit anatomickými rysy obou větví:

 • pravé odbočuje od subklaviální anastomózy pod menším úhlem než levé;
 • průměr pravé PA je o něco menší než průměr levé vertebrální tepny.

Vzhledem k tomu, že případy levostranné nebo dvoustranné patologie jsou samy o sobě velmi vzácné, neexistují pro tyto předpoklady žádné důkazy, údajně:

 • hypoplázie vertebrální tepny vpravo vede častěji k emočním poruchám, meteosenzitivitě a ischemické cévní mozkové příhodě;
 • hypoplázie vertebrální tepny vlevo - k hypertenzi, bolesti hlavy a krku.

Co je dekompenzace v hypoplázii PA

Dekompenzace v hypoplázii vertebrálních tepen se nazývá zjevné výše popsané klinické příznaky patologie (bolesti hlavy, hypertenze, vestibulární poruchy) - musí existovat nejméně tři příznaky.

Patologie se nemusí projevovat po dlouhou dobu, částečně kvůli kompenzačním procesům v kruhu Willis - síť tepen, které zásobují mozek. Začnou pracovat aktivněji, pohánějí více krve a kompenzují nedostatek krevního zásobení v důsledku hypoplázie vertebrální tepny. V zásadě však ke kompenzaci dochází v autonomní vertebrobazilární pánvi pomocí:

 • redistribuce objemu krve mezi samotnými větvemi PA prostřednictvím společné bazilární větve;
 • směry průtoku krve podél kolaterálu, menší cévy se rozvětvují podél mozku;
 • nutí krev obejít zúžení anastomózy podklíčkové tepny;
 • lokální zvýšení tlaku v cévách (to vede ke zrychlení průtoku a kompenzuje nedostatek krevního zásobení).

Účast anastomózy spojující srdeční aortu, podklíčkovou tepnu a vertebrální tepny na kompenzační obnově nedostatečného přívodu krve do mozku způsobeného hypoplázií PA může vést k následkům ve formě ischemického infarktu myokardu, protože do srdce začne proudit méně krve. Byla tedy získána odpověď na otázku, jak může hypoplázie vertebrální tepny ovlivnit srdce..

Diagnostika hypoplázie vertebrální tepny

Hlavními diagnostickými metodami pro hypoplázii vertebrálních tepen jsou ultrazvuk krevních cév (Doppler, duplexní skenování) a MR - angiografie:

 • Ultrazvuk měří rozdíl v rychlosti průtoku krve, na základě kterého se předpokládá zúžení cévy.
 • MR - angiografie je přesnější vyšetřovací metodou v případě nedostatečného vývoje vertebrální tepny, protože využívá magnetickou rezonanci a umožňuje vizualizaci vaskulární dysplázie. Zvyšuje informativní hodnotu diagnózy, zavedení kontrastní látky do žíly.

MRI diagnostika se doporučuje také u vertebrálních patologií páteře (krční, lumbosakrální) a míchy, včetně syndromu vertebrální arterie, kdy je nutné zvážit objekty, které stlačují PA.

Diagnostické chyby

Často je stanovena nesprávná předběžná diagnóza, protože naši neurologové stále diagnostikují všechny nepochopitelné příznaky jako hlava, tlak, úzkost jako vegetativní-vaskulární dystonie (VVD), i když tato diagnóza je nyní zastaralá. V ICD 10 neexistuje, ale existuje SVD (somatoformní autonomní dysfunkce), ale její příčiny jsou také daleko od arteriální hypoplázie, jako je VSD:

Počátky somatoformní autonomní dysfunkce, na rozdíl od hypoplázie vertebrální tepny, jsou lokalizovány v hypotalamu, v sympatickém a parasympatickém nervovém systému.

Ale SVD (VVD), není-li jeho příčinou, může být důsledkem hypoplázie vedoucí k příznakům pocení, zvýšené srdeční frekvence, pocitu chladu, potom horečky, tlakových rázů, které ve skutečnosti způsobují lékařské chyby.

Léčba hypoplázie vertebrální arterie

Je nemožné vyléčit toto vrozené onemocnění konzervativními metodami, ale dokud se oběhový systém sám vyrovná s nedostatkem krevního zásobení, kompenzuje jej z jiných větví a anastomóz, není léčba nutná. Terapie musí být prováděna, někdy nouzově, pouze se známkami dekompenzace

 • Současně se užívají dva typy léků: vazodilatační a antiagregační (zabraňující vzniku krevních sraženin). Antiagregační látky mohou kromě svého přímého účelu snížit vedlejší účinky vazodilatátorů ve formě bolestí hlavy, nevolnosti, tachykardie. Mohou být například předepsány léky:
  • vazodilatátory - nitroglycerin, cavinton, erinit;
  • antiagregační látky - pentoxifyllin, courantil.
 • Souběžně jsou předepsány antihypoxanty (neuroprotektory a nootropní látky): piracetam, glycin, cortexin, mexidol.
 • Lékař také předepisuje antihypertenziva různých typů účinku: lisinopril, nifedipin, amlodipin, bisoprolol atd..

Co je to arteriální stentování

Při kritickém zúžení vertebrální tepny a těžké dekompenzaci se provádí jednoduchá, ale účinná operace - angioplastika (změna tvaru PA stentem).

Podstata stentování je následující:

 • Nafouknutý balón se síťovanou kovovou trubicí anatomicky požadovaného průměru (stentu) je dodáván do cévy v místě zúžení pomocí katétru pod video kontrolou..
 • Balónek je vypuštěn a katétr je odstraněn - výsledkem je, že stent zůstává v tepně.
 • Provádí se kontrolní ultrazvuk.
 • Po operaci jsou předepsány antiagregační látky a fyzická aktivita je omezena.

Prognóza nemoci

Při správné diagnóze a správné terapii má hypoplázie relativně příznivou prognózu a stentování ji může výrazně zlepšit, pokud budou dodržena všechna doporučení lékaře. Je také nesmírně důležité, aby si pacient udržoval správnou polohu krční páteře během spánku s ortopedickým polštářem, předcházel (a léčil) aterosklerózu a častěji byl na čerstvém vzduchu.

Tři formy hypoplázie vertebrálních tepen - příznaky, příčiny a léčba

Mozek je nejdůležitější orgán lidského těla, zodpovědný za regulaci práce všech orgánů a systémů. Mozek však může být ovlivněn řadou nemocí, z nichž většina spočívá v narušení vaskulární funkce. Jednou z těchto patologií je hypoplázie vertebrálních tepen..

Toto onemocnění vede k narušení mozkové cirkulace, která hrozí závažnými dysfunkcemi různých orgánů a systémů, o tom si povíme.

Hypoplázie - co to je?

Termín hypoplázie v medicíně je patologický proces vrozené povahy, při kterém dochází k nedostatečnému rozvoji nebo změnám v orgánech a tkáních ve stádiu jejich tvorby v embryu.

Tento termín je použitelný pro širokou škálu částí lidského těla, od zubů po genitálie, ale tématem tohoto článku je hypoplázie mozkových tepen, zejména obratlovců.

Páteřní tepny jsou součástí Willisova kruhu, odcházejí z klavikulární tepny spolu s krční tepnou a zajišťují přívod krve do mozku. Z těchto tepen je vytvořena vertebrobasilární pánev, která je zase zodpovědná za průtok krve vertebrobasilárním systémem a zásobování mozku krví..

Pokud jde o cervikální hypoplázii, patologie je rozdělena do tří forem:

 • Pravostranný (nejběžnější).
 • Levostranný.
 • Bilaterální (nejvzácnější typ patologie).

Patologický proces, spočívající v nedostatečném rozvoji cév, zahrnuje zúžení levé, pravé nebo obou vertebrálních tepen. Tato vývojová anomálie může být také nazývána typem vertebrobasilární nedostatečnosti (VBI), při které je možné nejen zúžení krčních cév na krku, ale také vertebrálních tepen. Za normálních okolností se všechny krční tepny vyvíjejí rovnoměrně.

Je důležité vědět, že průměr pravé vertebrální tepny, stejně jako levé, je 3,6 - 3,8 mm, hypoplázie je diagnostikována, pokud tento údaj poklesne na 2 milimetry a níže.

Hypoplázie cév krční oblasti, které jsou odpovědné za přívod krve do mozku, nejvíce ovlivňuje přívod krve do zadních laloků mozku. Patologie ve většině případů vede k onemocněním srdce, kardiovaskulárního systému, vestibulárního aparátu atd..

Je také třeba poznamenat, že většina lékařů souhlasí s tím, že zúžení levé nebo pravé arteriální cévy se příliš neliší, zejména pokud jde o příznaky. Jediným významným rozdílem je, že tepny jsou odpovědné za přívod krve do různých částí mozku, a proto se důsledky hlavně liší..

Pro úplné pochopení problémů vývoje patologického procesu stojí za to podrobněji zvážit jeho nejběžnější formy..

Levá vertebrální tepna

Jako méně častá forma patologie není hypoplázie levé vertebrální tepny neméně hrozbou pro lidské tělo..

Tepna se skládá ze 4 segmentů, které jsou běžně označovány jako V1, V2, V3 (extrakraniální segmenty) a V4 (intrakraniální segment). Patologie zúžení intrakraniálního segmentu se vyvíjí postupně, v průběhu let, díky čemuž je včasné odhalení problému téměř nemožné.

Hypoplázie levé PA je vždy doprovázena zúžením cévního lumenu, což způsobuje problémy s krevním oběhem. Patologický proces je charakterizován obstrukcí průchodnosti cévy, pacient začíná stagnovat krev, což vede k ischemii jednotlivých částí mozku, které jsou napájeny přímo z tepny, anatomicky umístěné vlevo.

Zúžení lumen vertebrálních tepen se okamžitě neprojeví, a to i díky adaptivním systémům těla. Klinické příznaky se zároveň stávají výraznějšími v důsledku změn struktury souvisejících s věkem.

Tento problém by měl být znepokojen, když se objeví systematické bolesti krční páteře. Diagnóza hypoplázie levé VA, kromě jiných komplikací, velmi často vede k rozvoji hypertenze.

Pravá vertebrální tepna

Podle statistik se hypoplázie pravé vertebrální tepny vyskytuje jednou u každého desátého člověka, to znamená, že postihuje 10 lidí ze 100.

Zúžení pravé PA je ve většině případů také patologií vrozeného typu. Tato forma patologického procesu je také doprovázena zhoršeným zásobováním krví, nicméně ischémie a stagnace krve se v tomto případě vyskytují méně často..

Lékaři nazývají hlavním rizikovým faktorem hypoplázie PPA souběžná onemocnění oběhového systému a krevních cév. Pokud je hypoplázie vertebrální tepny vpravo doprovázena například vaskulární aterosklerózou, bude vývoj druhého onemocnění a s ním spojené degenerativní změny v hlavě probíhat mnohokrát rychleji, než kdyby se onemocnění vyvinulo samostatně.

Závažnost patologického procesu do značné míry závisí na jeho rozsahu. Onemocnění může postihnout zadní spojovací tepnu, pokrýt všechny 4 segmenty (segmenty tepny nejsou zapojeny do patologického procesu okamžitě, ale po jednom) atd. V případech, kdy má patologie těžký průběh, je komplikována jinými chorobami, ovlivňuje vertebrobazilární systém a obavy vertebrální tepny, může pacient pociťovat snížení citlivosti v určitých oblastech těla. Jedná se o jasný příznak poruch oběhu v odpovídající části mozku, v takových situacích se neprodleně poraďte s lékařem a podrobte se vyšetření.

Důvody

Hypoplázie, to znamená anomálie ve vývoji tkání nebo orgánu, která se v tomto případě týká vertebrálních tepen, jak již bylo zmíněno dříve, je vrozenou patologií. To znamená, že hlavním důvodem nedostatečného rozvoje tepny jsou problémy v embryonálních stádiích. Současně lze rozlišit řadu faktorů, které přispívají k tomu, že u novorozence dochází k hypoplázii vertebrální tepny a projevuje se v určitém věku:

 • Mateřské infekční nemoci během těhotenství.
 • Fetální expozice záření nebo ionizujícímu záření.
 • Mechanická zranění, včetně úderů, modřin a jiných poškození břišní dutiny v době porodu.
 • Zúžení tepny u novorozence může být vyvoláno genetickou predispozicí, například pokud má rodinná anamnéza vaskulární patologii.
 • Toxický faktor - pokud žena během těhotenství kouřila, zneužívala alkohol, pracovala v chemickém závodě a po dlouhou dobu užívala silné léky, existuje vysoká pravděpodobnost, že s každým z těchto faktorů může být spojena hypoplázie.

Příznaky

Jak již bylo zmíněno dříve, v raných fázích mohou příznaky hypoplázie zcela chybět. Vývoj patologického procesu může trvat roky a pouze se zúžením arteriálního lumenu na určitou hodnotu se objeví určitá symptomatologie.

Paradoxem je, že při úplné absenci projevů patologie v raných stádiích je vstup onemocnění do tzv. Aktivní fáze doprovázen bohatým klinickým obrazem. U každého pacienta se zúžením vertebrální tepny (pravé nebo levé) se příznaky projevují zcela odlišně:

 • Bolesti hlavy jiné povahy a specifičnosti. Bolestivé pocity mohou být periodické nebo konstantní, zesilují se po intenzivní fyzické námaze nebo se projevují v klidu. Při hypoplázii mozkové tepny se také bolest liší intenzitou, od silné, kterou je třeba zastavit pomocí analgetik, po slabou, kterou mnozí snášejí bez léků. Pokud jde o specifika, ve většině případů mluvíme o tupých a bolestivých bolestech, mohou však být také ostré, bodavé.
 • Nerozumné závratě svědčí o mozkových příhodách. Tento klinický příznak je druhým nejčastějším projevem a má také odlišný charakter. V některých případech není závrať spojena s fyzickou námahou, emočním stavem a dalšími faktory, pouze se objevují častěji a mizí stejně dobře, jako se objevily. V ostatních případech závratě začínají po změně polohy těla, jakékoli námaze, stresu a dalších věcech.
 • Hypoplázie pravé vertebrální tepny je často doprovázena emočními poruchami. Časté a náhlé výkyvy nálady, deprese, která může trvat až 2–3 dny, pak beze stopy zmizí, neustálá letargie, apatie a dokonce i depresivní stavy.
 • Pokud mluvíme o hypoplázii levé vertebrální tepny, je tato forma patologického procesu častěji charakterizována poklesy krevního tlaku. Ano, s pravostrannou hypoplázií jsou také přítomny v klinickém obrazu, ale v tomto případě jsou zaznamenány častěji.
 • Patologie se v těle pacienta projevuje stavem ospalosti, únavy a pocitu slabosti. Lidé s hypoplázií nemají dostatek spánku ani při plnohodnotném zvukovém osmhodinovém spánku, jsou v pomalém stavu, často zívají.
 • Patologie může být doprovázena poruchami ovlivňujícími vestibulární aparát. V tomto případě se mezi klinickými příznaky vyskytují také závratě, ale ty se stávají intenzivnějšími, spojuje je nevolnost, nadměrné pocení, změna barvy kůže (bledost nebo naopak zarudnutí obličeje). Nejjasnějšími příznaky poškození vestibulárního aparátu a progresí této patologie budou poruchy koordinace. Objeví se ztráta rovnováhy, nejistota chůze, člověk se potácí ze strany na stranu, všechny pohyby jsou nezřetelné, může se vyvinout ztráta prostoru.

Postupem času se příznaky zhoršují, těžké formy hypoplázie vertebrálních tepen jsou doprovázeny lézemi nervového systému. Na jedné straně se to projevuje necitlivostí určitých částí těla (častěji končetin), na druhé vizuální halucinace. V některých případech dochází dokonce k částečné paralýze..

Diagnostika

Pacient se o nemoci dozví, když se objeví první příznaky; v 95% případů jde v těchto fázích k lékaři a diagnostikuje hypoplázii. Diagnostická opatření zahrnují absolvování těchto vyšetření:

 • Ultrazvuk cév mozku a krční páteře, při kterém lékař stanoví parametry studovaných tepen (průměr, stav atd.). Pokud je pomocí této analýzy průměr tepen menší než 2 milimetry. Ultrazvukové vyšetření potvrzuje nebo vyvrací diagnózu hypoplázie vertebrální tepny.
 • Mezi diagnostické metody patří počítačová tomografie cervikální a hlavové oblasti pomocí kontrastní látky.
 • Angiografie - hodnocení funkčního stavu cév, jejich průchodnosti, odhaluje závažnost patologického procesu a částí tepen v něm obsažených.

V závislosti na stížnostech pacienta, jeho věku, povaze patologického procesu a dalších faktorech mohou být vyžadována další vyšetření, například diagnostika srdečních onemocnění atd..

Léčba

V současnosti neexistuje úplné lékařské ošetření patologie. Z tohoto důvodu budou odpovědí na otázku týkající se způsobu léčby hypoplázie různá pomocná a symptomatická opatření..

Kromě toho se léčba hypoplázie pravé vertebrální tepny provádí komplexně a skládá se z:

 • Konzervativní terapie.
 • Léčba lidovými prostředky.
 • Jako poslední možnost, chirurgický zákrok.

Drogová terapie

Drogová terapie je konzervativní metoda, která zahrnuje užívání léků následujících skupin:

 • Vasodilatátory - zlepšují průtok krve, zbavují pacienta množství doprovodných příznaků, zvyšují kvalitu a délku života, zabraňují rozvoji komplikací;
 • Antikoagulancia - zaměřená na ředění krve, čímž brání tvorbě krevních sraženin.

Kromě toho je důležité zaměřit se na léčbu komorbidních stavů, pokud existují..

Lidové léky

Tradiční medicína není schopna nahradit léky k léčbě, ale slouží jako pomocná možnost a umožňuje udržet nemoc pod kontrolou. Zvažte nejúčinnější metody léčby lidovými léky:

 • Neexistuje lepší přírodní lék na vazodilataci než hloh. Stačí vzít 40 gramů plodů rostliny, nalijte 500 mililitrů vroucí vody v termosce, pevně uzavřete a nechte 30-40 minut. Lék se pije třikrát denně, 50 mililitrů na prázdný žaludek;
 • Vazodilatační bylinný přípravek může rozšířit krevní cévy a zlepšit stav. Smíchejte stejné množství řebříčku, slaměnka, třezalky tečkované, heřmánku a březových pupenů. Poté nalijte 15-20 gramů důkladně promíchané kolekce s 500 mililitry vody, nechte 30 minut, přeceďte a spotřebujte 250 ml každé ráno a večer.

Chirurgický zákrok

Extrémní opatření, které se používá, pokud konzervativní metody léčby nepřinášejí požadovaný účinek a stav pacienta se nadále zhoršuje. Operace může pomoci normalizovat průtok krve, zahrnuje zavedení stentu do tepny, který má rozšířit lumen.

Nebezpečí a následky

Ignorování příznaků, nedostatečná léčba nebo její absence vedou k vážným následkům:

 • Srdeční choroba;
 • Patologie oběhového systému;
 • Porušení vestibulárního aparátu;
 • Neurologické problémy;
 • Různé systémové poruchy;
 • Snížené smyslové schopnosti;
 • Paralýza končetin a další.

Prevence

Jelikož je nemoc vrozená, prevence jejího vývoje u novorozence závisí na matce. Během těhotenství musíte sledovat své zdraví, předcházet závažným infekčním chorobám (předem otestovat) a vzdát se špatných návyků. Žena by měla vést zdravý životní styl, chránit plod před mechanickým poškozením, nepracovat sama, být nervózní atd..
Hypoplázie vertebrálních tepen je nebezpečný patologický proces, který vyžaduje neustálé sledování a vhodnou léčbu. Pokud s nemocí budete řádně bojovat, můžete se vyhnout všem negativním dopadům a komplikacím..

Vlastnosti hypoplázie vertebrálních tepen (vpravo a vlevo)

Většina mozkových onemocnění je tak či onak spojena s cévními poruchami. Nemoci mikrovaskulatury nervového systému mohou být vrozeného a získaného původu. Existují ale ty, ve kterých jsou obě tyto součásti vlastní. Toto je hypoplázie pravé vertebrální tepny. Patří k jedné z vaskulárních poruch, jejímž důsledkem je narušení přívodu krve do intrakraniálních mozkových struktur..

Co je podstatou nemoci

Nemůžete pochopit patologii bez znalosti normy. Mozek přijímá krev ze dvou velkých cévních rezervoárů: vnitřní krční a vertebrální tepny. Každá z těchto cév je spárována a přivádí krev do určité oblasti pravé nebo levé hemisféry mozku. Spojení koncových větví těchto dvou tepen se nazývá Velizian kruh. Jedná se o velmi důležitou anatomickou formaci, která kompenzuje průtok krve, pokud je z nějakého důvodu blokována jedna z hlavních cév. Mozek má tedy schopnost samoregulace toku krve a chrání se před hladem a poškozením kyslíkem..

Pravá vertebrální tepna, jako jedna ze silných složek Velizianova kruhu, odchylující se od podklíčkové tepny, vstupuje do vertebrálního kanálu příčných procesů obratlů krční páteře a je skrze něj směrována do lebeční dutiny. Současně vytváří několik silných ohybů, které procházejí úzkými šikmými otvory. Oblast jeho větvení a přívodu krve je reprezentována strukturami zadní lebeční fossy odpovídající strany (mozeček, prodloužená mícha, týlní lalok hemisfér).

Když už mluvíme o hypoplázii pravé vertebrální tepny, znamená to její vrozené nedostatečné rozvinutí a zúžení průměru. Přirozeně za takových podmínek budou odpovídající části mozku zbaveny normálního zásobování krví. Pokud je tato patologie kombinována s otevřeným velisiánským kruhem, existuje extrémně vysoké riziko vážného ischemického (mozkového) poškození mozku..

Příčiny nemoci a její projevy

Hypoplázie vertebrální arterie je vrozeného původu. Nelze bohužel předvídat a ovlivňovat jeho vývoj. Byl zjištěn vztah mezi výskytem této vaskulární anomálie během nitroděložního působení na tělo plodu a těhotnou ženu takových faktorů prostředí:

 1. Ionizující záření a záření;
 2. Virové a bakteriální infekce;
 3. Toxické látky a chemikálie;
 4. Léčivé účinky;
 5. Špatné návyky.

Dědičný faktor je velmi důležitý při vzniku hypoplázie vertebrálních tepen. Přítomnost této vaskulární anomálie byla zaznamenána u příbuzných, zejména v první linii.

Velmi zřídka se u dětí projevuje hypoplázie. Obvykle se cítí v mladém a středním věku. Hlavními provokatéry poruch mozkové cirkulace v původně zúžené vertebrální tepně mohou být následující důvody:

 1. Osteochondróza páteře, která vede k výskytu kostních výrůstků, které stlačují tepnu;
 2. Spondylolistéza a subluxace krčních obratlů, deformace páteřního kanálu cévami;
 3. Osifikace vertebrálně-okcipitální membrány, kterou vertebrální tepna vstupuje do lebeční dutiny;
 4. Ateroskleróza cév;
 5. Krevní sraženiny v lumen abnormální tepny.

U dítěte se hypoplázie vertebrální tepny může projevit pouze v případě jejího kritického zúžení na pozadí odpojeného Velizievova kruhu. V tomto případě je tělo zbaveno schopnosti kompenzovat nedostatek průtoku krve spojením postižené tepny s jinými mozkovými cévami..

Hypoplázie vertebrální arterie je abnormalitou této cévy, se kterou se člověk narodil. Ale projevuje se to až po určité době, kdy nastanou změny páteře nebo cévní stěny související s věkem. To vede k jeho kritickému zúžení se známkami zhoršené mozkové cirkulace..

Příznaky nemoci

Hypoplázie levé vertebrální tepny není tak častá jako pravá. Proto je při diskusi o klinických projevech jejich léze pozornost zaměřena především na lézi pravé vertebrální tepny. V tabulce jsou uvedeny projevy dekompenzované poruchy průtoku krve touto cévou.

Obecné mozkové příznaky
 1. Bolest hlavy;
 2. Závrať.
Fokální příznaky vaskulárních poruch v mozkových hemisférách
 1. Slabost levých končetin (paže a nohy);
 2. Necitlivost a smyslové poruchy;
 3. Poruchy pohybu jako mírná paréza a paralýza.
Ohniskové příznaky poškození okcipitálního laloku mozku
 1. Snížená zraková ostrost;
 2. Vizuální halucinace.
Kmenové a autonomní reakceNestabilita krevního tlaku s jeho silnými výkyvy.
Cerebelární poruchy
 1. Nestálost při chůzi;
 2. Porušení jemných pohybů;
 3. Diskoordinační pohybové poruchy končetin.

Projevy hypoplázie pravé vertebrální tepny se obvykle rozvíjejí postupně. Nemusí to být všechny příznaky, které jsou uvedeny v tabulce. Pacient si může všimnout pouze některých z nich, což závisí na tom, která část mozku v určitém okamžiku pociťuje největší nedostatek krevního oběhu. Příznaky jsou přechodné, pravidelně se zhoršují a ustupují. Takový přerušovaný kurz maskuje skutečný problém pod rouškou jakýchkoli jiných onemocnění (neurocirkulační dystonie, discirkulační encefalopatie atd.). V případě prodloužené nekorigované progrese příznaků poškození mozku existuje vysoké riziko vzniku stavů před cévní mozkovou příhodou nebo dokonce cévní mozkové příhody. Proto je nesmírně důležité odhalit skutečný problém včas..

Hypoplázie pravé vertebrální tepny: příznaky a stadia, lékařská a chirurgická léčba, životní prognóza

Vrozené anomálie vaskulárního vývoje se vyskytují v praxi specializovaných chirurgů a neurologů v téměř 30% případů z celkového počtu odchylek.

To je obrovské množství, vzhledem k tomu, že mluvíme pouze o osobách s patologiemi vlastního vaskulárního profilu.

Páteřní tepna zdaleka není první v seznamu, zatímco podíl cévních mozkových příhod a přechodných ischemických ataků s ní tvoří až 70% všech případů v neurologii.

Hypoplázie pravé vertebrální tepny je vrozená anomálie ve vývoji cévy, jejíž podstatou je nedostatečná velikost a průměr lumenu.

Ve většině případů je to však dostatečné pro zajištění dostatečného průtoku krve do mozku..

Mezi lézí pravé a levé vertebrální tepny není žádný zásadní rozdíl.

Patologický proces probíhá podle identického schématu, mechanismu. Má stejnou prognózu, metody léčby. K lokalizaci na pravé straně však dochází třikrát častěji než na levé straně.

Příznaky do určitého okamžiku chybí, zatímco tělo je schopné kompenzovat trofismus (výživu) mozkových tkání díky objížďkám, další síť.

V určitém okamžiku však mechanismus selže nebo je hypoplázie komplikována aterosklerózou nebo jinými poruchami. Klinický obraz roste dostatečně rychle, v akutních případech během několika sekund. Za méně agresivní - týdny nebo měsíce.

Chirurgická léčba s konzervativní podporou. Méně často se účinku dosahuje samotným užíváním drog. V každém případě je léčba stavu zásadní otázkou..

Mechanismus rozvoje

Ve všech situacích, bez výjimky, je hypoplázie vrozenou poruchou spojenou s nedostatečným rozvojem cévy jako celku..

Základem anomálie je zmenšení velikosti, kalibru a tím i průměru lumenu.

Současně dochází ke snížení průtoku krve touto tepnou - méně z ní vstupuje do mozku, než by mělo, což vede k negativním důsledkům.

V první fázi, okamžitě po narození, nejsou žádné příznaky, protože stejně jako velikost tepny, která je dostatečná pro adekvátní výživu mozkových struktur.

Neexistuje však žádná rezerva „síly“, protože jakékoli mírné kolísání systému s malým průměrem pravé vertebrální tepny povede k těžké ischemii (nedostatečné zásobení krví).

S růstem, zvyšováním fyzické aktivity, hromaděním somatických onemocnění, endokrinními a metabolickými poruchami, závislostí na kouření, alkoholu je pravděpodobný rozvoj aterosklerózy.

Jeho podstata spočívá v úplném zablokování tepny s cholesterolovým plakem nebo v zúžení lumenu na kritický průměr, což v tomto případě určitě povede ke katastrofickým důsledkům, snad ne okamžitě. Jmenovitě na cerebrovaskulární onemocnění.

Zda se projeví ve formě chronické poruchy, přechodného ischemického záchvatu, plnohodnotné cévní mozkové příhody, závisí na stupni blokády (okluze).

Mechanismus patologického procesu však není vždy tak zřejmý. Do hry vstupují kompenzační vlastnosti těla.

Mozek, včetně týlního laloku, je napájen z obratlové tepny, ale jako náhradní schéma začne tělo zvyšovat obtokový průtok krve, což je možné dosáhnout větvením a uzavřením cév.

Proto může být doba od začátku klinického obrazu do stavu nouze poměrně dlouhá.

Vše závisí na individuálních charakteristikách organismu. Existuje také určité množství náhodných.

Příznaky

Jak se porucha dekompenzuje, klinické rysy se vytvářejí postupně.

V počáteční fázi nejsou vůbec žádné známky. Obvykle se vyskytuje v prvních letech a dospívání. Asi do 15-16 let.

Někteří si nevšimnou problému ani déle. V naprosté většině případů se porucha projeví již v dospělosti, ve věku 23–25 let.

Pak začíná druhá fáze. Subkompenzace. Tělo není schopno plně zajistit trofismus (výživu) mozkových tkání, proto se zvyšují příznaky hypoplázie, přesněji mozkové ischemie..

Dekompenzace obvykle odpovídá krizovým podmínkám, jako je přechodný záchvat (mikrokrok) nebo plnohodnotný iktus.

Seznam klinických příznaků je extrémně široký. Je třeba mít na paměti, že jsou ovlivněny hlavně týlní lalok, který je odpovědný za zpracování vizuálních informací, a mozeček, který je součástí extrapyramidového systému, který „slouží“ motorické aktivitě a orientaci v prostoru..

Projevy jsou stejné jako u syndromu vertebrální arterie..

V souladu s tím se rozlišuje několik komplexů:

Oční syndrom

Je doprovázeno fotopsiemi (jasné záblesky světla před očima), poklesem zrakové ostrosti, slzením, rychlou únavou, dokonce i bez velkého zatížení.

Jedná se o dočasné jevy, které projdou. Ale s chronickým průběhem se stávají trvalými.

Kochleární s vestibulární složkou

Tinnitus, neschopnost normálně se pohybovat, nestabilita v chůzi, nevolnost.

Mezi objektivními příznaky je pokles krevního tlaku na značky pod normu o 20 - 30 mm Hg, což odpovídá hypotenzi.

Náhlá ztráta sluchu na obou stranách možná.

Drop útok

Je doprovázeno spontánní celkovou paralýzou. Hlava se nakloní dozadu, pacient spadne.

Délka epizody se pohybuje od několika sekund do minuty. Mnohem méně často - více.

Synkopový syndrom

Klasickým příznakem v pokročilých stádiích patologického procesu je náhlá ztráta vědomí při otáčení hlavy nebo dlouhodobém pobytu ve stejné poloze.

Důvodem je další komprese (komprese) vertebrální tepny. Zúžení lumenu je v malé míře pozorováno v rámci normální fyziologie.

Pokud jde o hypoplázii, v tomto případě se takový podmíněně přijatelný jev stává kritickým..

Cervikální migréna

Začíná to takzvanou aurou - předzvěstí. Obvykle se jedná o záblesky v zorném poli, mlha, snížená zraková ostrost, porucha dikce a řeči.

Samotná epizoda je doprovázena silnými, silnými bolestmi hlavy. V týlní oblasti a koruně.

Dává do čela, obklopuje celou lebku, mačká ji, jako by ho pevně obruč. Pulsáty.

Zhoršuje se změnami polohy těla, zejména postupného vstávání.

Doprovází pacienta od několika minut do několika hodin. Útok není zastaven běžnými prostředky.

Barre-Lieuův syndrom

Klasický znak podvýživy týlního laloku mozku. Dává bolesti hlavy, nevolnost, zřídka zvracení.

Snižuje se také orientace v prostoru, je patrná patologická únava a únava.

Duševní poruchy

Obvykle pocení, které se střídá s chilliness, neschopnost udržovat teplo i v relativně teplém období a za normálních teplotních podmínek. Možná abnormální srdeční frekvence.

Docela zřídka a již v pozdějších fázích, s výrazným snížením průtoku krve, začínají problémy s kontrolou přirozených funkcí těla.

Vegetativní poruchy

Nespavost, depresivní nálada, neustále depresivní stav, letargie a neochota dělat cokoli.

V systému to vytváří negativní důsledky pro tělo pacienta a zhoršuje průběh poruchy..

Klinické příznaky jsou izolovány extrémně vzácně. Mnohem častěji v systému.

Pro hypoplázii vertebrální tepny vpravo je to typický paradoxní průběh: vývoj probíhá poměrně rychle, v budoucnu, několik let od začátku dekompenzace, lze katastrofickým následkům zabránit pouze včasným kontaktováním lékaře a absolvováním léčby.

Důvody

Jediná věc, kterou lze jednoznačně říci, je, že hypoplázie pravé PA nebo levé (není rozdíl) je vrozená anomálie.

To znamená, že se formuje i v prenatálním období, které určuje vztah příčiny a následku. Musíte je hledat ve vývoji plodu a průběhu těhotenství..

V historii osob trpících popsanou poruchou jsou zpravidla problémy prenatálního období..

Jaké faktory ovlivňují matku a dítě tak negativně??

 • Kouření, pití alkoholu během těhotenství, zejména drogová závislost. Zničí tělo, vedou k obtížným výsledkům, mezi nimiž je hypoplázie vertebrálních tepen pouze jedním z možných problémů a není nejnebezpečnějším.
 • Nesprávná výživa. Zneužívání tučných jídel, kofeinu, cukru atd. To ne vždy negativně ovlivňuje tělo matky a dítěte. Vše záleží na individuální „bezpečnostní rezervě“, většina problémů nevzniká. Ale faktor hraje roli. To je ukázáno, včetně výzkumu.
 • Stresující situace. Vedou k rychlému a hojnému uvolňování hormonů kůry nadledvin, jako je kortizol a adrenalin, a také katecholaminů (neurotransmiterů, jako je serotonin). Mají určitý potenciál pro tvorbu neřestí, a to není axiom.
 • Nedostatečná fyzická aktivita. Ovlivňuje stejným způsobem.
 • Užívání některých léků. Během období těhotenství musíte při užívání léků postupovat maximálně opatrně. Lékaři pečlivě zvažují terapeutické režimy. Není nutné říkat, že v zásadě nemůžete nic vypít.?
 • Nepříznivá ekologická, radiační situace v místě bydliště.
 • Vliv jedů na tělo matky, chemikálií s mutagenním potenciálem atd. S takovým problémem se setkává téměř každý člověk..

Důvody nehrají velkou roli. Používají se spíše pro teoretický vývoj, jako součást vytváření účinného univerzálního preventivního režimu..

Protože praktici musí řešit následky v podobě malého průměru pravé vertebrální tepny.

Diagnostika

Provádí se pod plným dohledem cévního chirurga. Rovněž je nutná účast neurologa, protože nemoc má interdisciplinární původ. Průzkum nepředstavuje velké problémy.

Seznam aktivit je standardní:

 • Ústní výslech osoby kvůli stížnostem. Umožňuje identifikovat úplný klinický obraz, který je přítomen.
 • Užívání anamnézy. Zejména lékaři se zajímají o rysy průběhu těhotenství u matky, porodu. Pokud jsou takové informace k dispozici.
 • Angiografie nebo MRI vertebrálních tepen. Druhá metoda je vhodnější, protože je bezpečná a vysoce informativní. Poskytuje jasný anatomický obraz bez ohledu na funkční vlastnosti. V jistém smyslu je to mínus, protože díky tomografii mohou lékaři vidět statický obraz.
 • Dopplerova ultrasonografie vertebrálních tepen a duplexní skenování mozku jsou navrženy tak, aby tento nedostatek kompenzovaly..

Odrážejí obraz trofismu, rychlosti pohybu krve v dynamice. Tento výzkum je často považován za klíčový při určování závažnosti stavu..

A díky paralelnímu provádění několika funkčních testů je možné posoudit reakci vertebrální tepny na fyzickou aktivitu samotného pacienta.

Jiné techniky nedávají moc smysl. Po provedení těchto několika studií se můžete uchýlit k vypracování řešení.

Léčba

Terapie závisí na fázi patologického procesu. Pokud se jedná o kompenzovanou poruchu, není nutná lékařská korekce.

Zobrazeno je dynamické pozorování pod kontrolou cévního chirurga a neurologa (pravděpodobně jednoho nebo více).

S rozvojem odchylek v průtoku krve se používají léky. Předepisujte léky několika skupin:

 • Ochranné prostředky, nootropika. Pro ochranu nervových tkání a na druhé straně pro obnovení normálních metabolických procesů v mozku. Glycin, Piracetam, Mexidol, Mildronate.
 • Antihypoxické léky se schopností dilatovat krevní cévy. Actovegin, Cavinton a další.
 • Antiagregační látky. Riziko vzniku krevních sraženin. Vhodný aspirin v moderních modifikacích pro dlouhodobé užívání.
 • Antihypertenzní. V některých případech. Na doporučení lékaře.
 • Vertigo se ulevuje specializovanými léky: Tagistibo, Vestibo, Betagistin a další podobné léky.

V případě dekompenzace nebo pokud se konzervativní technika ukázala jako zbytečná, je indikován chirurgický zákrok.

Existují tři způsoby léčby:

 • Stentování. Mechanické roztažení pomocí speciálního flexibilního zařízení. Zabraňuje zúžení tepny, násilně normalizuje průtok krve.
 • Angioplastika. Jiným způsobem se tomu říká balonkování. Podstata je přibližně stejná, pouze mechanismus působení je jiný.
 • Rekonstrukce a protetika. Nahrazení zúženého fragmentu přirozeným analogem, který je vytvořen z pacientovy žíly.

Účinnost popsaných technik je dostatečná k dosažení kvalitního výsledku.

V budoucnu se doporučuje podstoupit fyzioterapii. UHF, magnet, proudy. Zde jsou základní techniky.

Fyzioterapeutická cvičení - volitelná, podle uvážení odborníka.

Je povinné se vzdát kouření, alkoholu, přebytečného živočišného tuku. Sůl ne více než 7 gramů denně.

Rovněž je indikován adekvátní spánek 8 hodin za noc a adekvátní fyzická aktivita (alespoň hodina, dvě procházky na čerstvém vzduchu).

Doporučuje se změnit profesionální činnost, pokud má fyzickou povahu. Při sedavé práci musíte každých 30 až 60 minut udělat malé cvičení na krk, ale bez fanatismu, aby nedošlo k provokaci komprese vertebrální tepny.

Je důležité vyhnout se stresu. V moderním světě je to téměř nemožné. Proto existuje alternativa - zvládnutí nejjednodušších relaxačních technik, aby se snížil škodlivý účinek negativních emocí na tělo..

Všechna doporučení by měla být zkontrolována ošetřujícím odborníkem, protože nemohou existovat univerzální recepty. Role individuálního faktoru je příliš velká.

Léčba hypoplázie pravé vertebrální tepny se provádí v systému, metoda se volí v závislosti na závažnosti patologického procesu.

Předpověď

Jak již bylo řečeno, není třeba čekat na úplné vyléčení ani během operace. Toto je kompenzační opatření. Je však efektivní.

Podle statistik je výsledek dostatečný k udržení obvyklého způsobu života, s určitými omezeními, je dosaženo v 70% situací. To znamená, že můžeme hovořit o podmíněně pozitivní prognóze..

Je to nepříznivé pouze s přidáním přetrvávající vertebrobasilární nedostatečnosti (tj. Kritické podvýživy mozku), a to i přesto ne vždy.

Šance na uzdravení jsou dobré, musíte včas navštívit odborníka. Jak patologický proces postupuje, rizika rostou a pravděpodobnost příznivého výsledku se roztaví před našimi očima.

Je lepší zjistit konkrétní čísla od lékařů, kteří pacienta vedou sami. Takové informace vyžadují určitou analýzu, řekněme, že průměr se ukáže malý.

Možné následky

 • Cévní mozková příhoda. Akutní smrt mozkové tkáně v důsledku podvýživy. Nejběžnější výsledek. Navzdory skutečnosti, že hypoplázie vertebrálních tepen se vyskytuje u téměř 30% světové populace, nekróza předstihuje asi 7-10% z celkového počtu těchto lidí. Musíte být ve střehu.
 • Cévní demence. Připomíná Alzheimerovu chorobu a dává stejné, závažné mentální a kognitivní poruchy, duševní poruchy.

Výsledkem je často zdravotní postižení. Smrt pacienta je také považována za přirozený výsledek, který se však naštěstí tak často nevyskytuje..

Konečně

Hypoplázie vertebrální tepny vpravo je vrozená anomálie ve vývoji cévy, která vede ke snížení průtoku krve v mozku. Je doprovázen příznaky po dlouhou dobu.

Klinika je nebezpečná, porucha může dříve či později vést k mrtvici. Negativnímu scénáři se můžete vyhnout včasným podstoupením léčby. Neexistují žádné další možnosti.

Vrozená vada - hypoplázie vertebrální tepny: jak se projevuje a jak se léčí

Vrozená vývojová patologie v jedné z vertebrálních tepen (pravá nebo levá), ve které vnitřní lumen klesá na 2 mm nebo méně, se nazývá hypoplázie (HPA). Cévní zaostalost může být asymptomatická, pokud existuje dostatečná kompenzace z neovlivněné tepny. Za přítomnosti souběžných patologií se může vyvinout mozková ischemie a cévní mozková příhoda. Léčba je obvykle léčba, jejíž neúčinnost a hrozba komplikací vyžaduje operaci.

Příčiny hypoplázie vertebrální tepny

Abnormální vývoj vaskulatury v období nitroděložní tvorby plodu je spojen s různými škodlivými faktory. Nejběžnější jsou:

 • kouřící matka během těhotenství;
 • intoxikace alkoholem nebo drogami;
 • užívání léků s nepříznivým účinkem na plod;
 • infekční nemoci, zejména zarděnky, chřipka, toxoplazmóza;
 • dědičná predispozice;
 • cukrovka;
 • profesionální újma;
 • ozáření.

A tady je více o anomálii Kimmerly.

Příznaky nemoci

Nedostatečný rozvoj vertebrální tepny omezuje průtok krve skrz ni do zadních struktur mozku. To je zvláště nebezpečné při otáčení nebo naklánění hlavy. Během této doby může dodatečný tlak na segment cévy, který se nachází mezi oblouky krčních obratlů, způsobit reflexní křeč. S věkem aterosklerotické procesy dále narušují průtok krve..

Navzdory tomu nejsou všechny vývojové anomálie doprovázeny příznaky, protože pohyb krve podél druhé spárované tepny zvyšuje kompenzaci, získává větší průměr a přebírá hlavní zátěž. Pokud patologické zúžení omezuje výživu mozku, dochází k projevům syndromu vertebrální tepny:

 • migréna podobná bolest v zadní části hlavy, závratě, tinnitus, rozmazané vidění, časté zvracení, šumivé skvrny nebo duhové oblouky před očima;
 • bolest v cervikookcipitální oblasti s přechodem do čelních částí hlavy se po spánku zesiluje, zejména v nepohodlné poloze, s náhlými pohyby hlavy, skákáním, sportovním tréninkem, třesem v dopravě;
 • závratě při otáčení hlavy s nevolností, ztmavnutí očí, nestabilita, ztráta rovnováhy;
 • rychlá únava s vizuálním stresem, výskytem tmavých nebo jasných skvrn, záblesky světla ("jiskry v očích");
 • zarudnutí očí, pocit cizího těla;
 • hučení v uších, poruchy sluchu, potíže s porozuměním řeči na pozadí úplného ticha;
 • návaly horka, pocení nebo zimnice rukou a nohou;
 • potíže s dýcháním, bušení srdce, kolísání krevního tlaku;
 • nespavost.

Prudké otočení hlavy nebo nepohodlná poloha mohou vyvolat ztrátu vědomí, takový útok trvá od několika sekund do 5 - 7 minut, na konci pacienta zaznamenají těžkou slabost. Když je hlava odhodena dozadu, dojde k náhlému pádu se zmizením pohybů v končetinách a vědomí se nezmění..

Podívejte se na video o syndromu vertebrální arterie a jeho projevech:

Vlastnosti pravé, levé tepny, jejich intrakraniální segmenty

Páteřní tepny tvoří asi třetinu celkového objemu krve, který prochází do mozku. Dvě spárované větve jdou z podklíčkových cév a jdou do krční páteře. V něm jsou obklopeni procesy obratlů, přes týlní foramen vstupují do lebky. V počáteční části můstku se obě tepny (intrakraniální segmenty) spojují do jedné a tvoří síť cév, které se živí:

 • krční mícha;
 • mozeček;
 • dřeň;
 • zbytek mozkové tkáně po spojení s krčními tepnami (přes Willisův kruh).

Nejčastěji je postižena pravá vertebrální tepna, mnohem méně často levá a v ojedinělých případech nejsou obě vyvíjeny. Pokud jde o klinické příznaky, neexistují žádné zásadní rozdíly na straně GPU, protože ještě před přechodem do mozkových struktur jsou tyto cévy spojeny do společné arteriální sítě. Mozková ischemie je dána hlavně kmenovými, mozkovými poruchami, změnami vidění a sluchu.

Proč je hypoplázie nebezpečná

U některých pacientů je detekce hypoplázie diagnostickým nálezem během vyšetření; tato vývojová anomálie není úplnou zárukou výskytu mozkových symptomů. Ale s přidáním dalších vaskulárních onemocnění se objevují známky neurologických abnormalit. Mohou být způsobeny následujícími podmínkami:

 • ateroskleróza;
 • zánět stěn tepny;
 • osteochondróza;
 • stálé zvyšování tlaku;
 • trauma lebky nebo páteře, ramene;
 • intenzivní fyzická aktivita a sportovní zranění.

Těžká HPA může způsobit přetrvávající bolesti hlavy, zhoršenou koordinaci, svalovou sílu a citlivost končetin, nestabilitu chůze a závratě, přechodné ischemické ataky nebo mozkový infarkt..

Vezmou do armády

Pokud neexistují žádné klinické projevy GPA, není tato vrozená patologie důvodem pro osvobození od vojenské služby. Pokud se objeví známky cerebrovaskulární nehody ve formě discirkulační encefalopatie (alespoň stupeň 2), mohou být rekruti považováni za nevhodné pro bojovou službu. Jsou připsány na sklad po vyšetření v nemocnici pomocí instrumentální diagnostiky.

Diagnostické metody

Angiografie s rentgenovou nebo tomografickou kontrolou se používá ke studiu pohybu krve v vertebrálních tepnách. Pomáhá stanovit stupeň vazokonstrikce, určit taktiku terapie. Zobrazeno provádění:

 • RTG krční páteře;
 • Ultrazvuk cév hlavy a krku v režimu duplexního skenování;
 • CT a MRI páteře a mozku;
 • reoencefalografie se zátěžovými testy;
 • konzultace s oftalmologem a otolaryngologem.

Léčba arteriální hypoplázie

U asymptomatického průběhu GPA není farmakoterapie nutná.

Drogová terapie

Se známkami discirkulační encefalopatie jsou zobrazeny následující:

 • angioprotektory - Detralex, Troxevasin, Trental;
 • vazodilatátory ke zlepšení průtoku krve - Cavinton, Nimotop, Fezam;
 • stimulanty metabolických procesů v mozku - Actovegin, Mildronat, Mexicor, Preductal, Lucetam, Bilobil;
 • s migrénovými bolestmi - Antimigren, Nomigren;
 • fyzioterapeutický účinek - elektroforéza aminofylinu, síran hořečnatý na límcové zóně, ultrazvuk, magnetoterapie, masáž.

Úkon

Pokud je zjištěno významné zúžení vertebrální tepny, které je doprovázeno ischemickými záchvaty a hrozbou cévní mozkové příhody, a možnosti léčby drogami byly vyčerpány, jsou indikovány operace:

 • balónková dilatace krevních cév s následnou instalací stentu;
 • protéza;
 • posun;
 • odstranění nervových plexusů umístěných kolem tepny.

Prevence

Prevence nemoci spočívá v tom, že žena dodržuje doporučení k eliminaci špatných návyků, účinků fyzikálních a chemických faktorů během porodu, plánování těhotenství, lékařského a genetického poradenství.

Sekundární prevence je zaměřena na prevenci cévní mozkové příhody a progrese encefalopatie. K tomu je předepsána komplexní léčba pomocí:

 • antiagregační látky (Aspirin) se sklonem k tvorbě trombů;
 • metody normalizace cholesterolu v krvi (s výjimkou tučných a sladkých jídel, Crestor, Liprimar);
 • korekce krevního tlaku.

Bez exacerbace jsou fyzioterapeutická cvičení indikována k posílení krčních svalů.

A tady je více o arteriální protetice.

Hypoplázie vertebrální arterie je vrozená malformace charakterizovaná snížením lumen cévy na 2 mm nebo méně. S dobře vyvinutým systémem kompenzačního krevního oběhu ve spárovaných a krčních tepnách nemusí být klinické projevy.

Ve stáří vede HPA na pozadí aterosklerózy nebo poranění k oslabení průtoku krve do mozku, což způsobuje discirkulační encefalopatii. Ischemická cévní mozková příhoda může být nebezpečným důsledkem. Léčivá léčba, pokud je neúčinná, je indikována okamžitá obnova průtoku krve.

Komprese vertebrální tepny může nastat od narození. Je to pravá, levá, obě tepny. Nazývá se také extravazální, vertebrogenní. Léčba zahrnuje cervikální diagnostiku, chirurgii a fyzioterapii.

Problém narušení struktury prvního krčního obratle c1 se nazývá Kimmerliho anomálie. Může to být úplné a neúplné. V prvním případě léčba spočívá v předepisování léků, masáží, ve druhém pomůže pouze chirurgický zákrok.

Ultrazvukové vyšetření brachiocefalických tepen se provádí podle stížností pacienta týkajících se krevního oběhu v mozku, závratě a dalších. Normy pro ultrazvuk, stejně jako odchylky v duplexním skenování, potvrdí nebo vyvrátí diagnózu.

Vrozená hypoplázie krční tepny může vést k cévní mozkové příhodě, dokonce iu dětí. Jedná se o zúžení vnitřní, levé, pravé nebo společné tepny. Průměr - až 4 mm nebo méně. Je nutná operace.

Kvůli poruchám ve vývoji plodu se může vyvinout hypoplázie mozkových tepen. Může to být zpět, doprava, doleva nebo se připojit. Známky abnormalit mohou zůstat bez povšimnutí s lézemi malých tepen. V případě velkých mozkových tepen by měla být léčba zahájena okamžitě.

Vertebrobasilární nedostatečnost se vyskytuje jak u starších lidí, tak u dětí. Známky přítomnosti syndromu jsou částečná ztráta zraku, závratě, zvracení a další. Může se vyvinout v chronickou formu a bez léčby vést k mrtvici.

V některých situacích může arteriální protéza zachránit životy a oprava tepny může zabránit vážným komplikacím mnoha nemocí. Lze provést náhradu krční tepny, femorální tepny.

Během tvorby plodu se může vyvinout hypoplázie plicní tepny, ageneze. Důvodem je kouření, alkohol, jedovaté látky a další škodlivé faktory. Novorozenec bude muset podstoupit operaci, aby mohl normálně žít a dýchat.

Plod může být také diagnostikován s hypoplázií srdce. Tento syndrom závažného srdečního selhání může být levý nebo pravý. Prognóza je nejednoznačná, novorozenci budou mít několik operací.

Kolik úderů za minutu by mělo zdravému člověku bít srdce

Dekódování indikátorů EKG u dospělých