Aortální chlopně srdce a její nemoci

Systém srdeční chlopně zajišťuje řízené uvolňování krve z jedné komory do druhé, do hlavních cév. Správné rozdělení toku a síla kontrakcí myokardu závisí na synchronním otevírání a zavírání chlopní. Prostřednictvím aorty vstupuje do obecného oběhu krev obohacená kyslíkem a živinami.

Selhání aortální chlopně vede k srdečnímu selhání doprovázenému zhoršenou funkcí orgánů.

Vrozená bicuspidální aortální chlopně (synonymum - bicuspidová aortální chlopně) klinickými projevy - neškodný stav, představuje nebezpečí komplikací.

Anatomická struktura

Chlopně se nachází na hranici aorty a levé komory. Jeho hlavní funkcí je zabránit návratu průtoku krve do komory, která již prošla do aorty během systoly..

Konstrukce ventilu se skládá z:

 • vláknitý prsten - silná tvorba pojivové tkáně, která jasně odděluje levou komoru a počáteční část aorty;
 • tři lunate ventily - představují pokračování endokardiální vrstvy srdce, skládají se z pojivové tkáně a svalových svazků vláken, distribuce kolagenu a elastinu umožňuje těsné uzavření, blokování lumen aorty a přerozdělení zátěže na stěny cév;
 • Valsalvovy dutiny - umístěné za aortálními dutinami, bezprostředně za semilunárními chlopněmi, ze kterých začíná lůžko pravé a levé koronární tepny.

Porušení struktury vede k obrazu vrozené vady (CHD) nebo získaného charakteru. Vrozené srdeční onemocnění je u dítěte během novorozeneckého období detekováno podle příznaků a poslechového obrazu.

Jak funguje aortální chlopně

Trikuspidální struktura aortální chlopně se liší od bikuspidální mitrální chlopně absencí papilárních svalů a šlachových akordů. Proto se otevírá a zavírá pouze pod vlivem tlakového rozdílu v dutině levé komory a aorty..

Během otevírání elastinová vlákna z komory přitlačují letáky proti stěnám aorty, uvolňuje se otvor pro průtok krve. Zároveň se kořen aorty (počáteční část) stahuje a přitahuje je k sobě. Pokud tlak v dutině komory překročí tlak v aortě, pak krev proudí do cévy.

Ventily jsou uzavřeny vířivými proudy v oblasti sinu. Posouvají ventil od stěn aorty směrem ke středu. Elastické chlopně těsně uzavřené. Uzavírací zvuk je slyšet stetoskopem.

Vrozené změny v aortální chlopni

Přesné příčiny vrozených poruch nejsou dosud známy. Častěji se vyskytuje současně s jinou CHD - mitrální chlopní.

Nejběžnější vývojové vady:

 • tvorba dvou letáků, ne tří (bikuspidální aortální chlopně);
 • jeden z ventilů je větší než ostatní, táhne se a klesá;
 • jeden ventil je menší než ostatní, nedostatečně rozvinutý;
 • otvory uvnitř křídel.

Nedostatek aortální chlopně je na druhém místě ve frekvenci po defektech mitrální chlopně. Obvykle se kombinuje s aortální stenózou. Častější u chlapců.

Získané neřesti

Příčinou získaných vad jsou těžká chronická onemocnění, proto se častěji tvoří v dospělém stavu. Největší spojení bylo navázáno s:

 • revmatismus;
 • septické stavy (endokarditida);
 • odložená pneumonie;
 • syfilis;
 • ateroskleróza.

Povaha patologických změn je odlišná:

 • V případě revmatických lézí jsou ventily pájeny na základně a scvrknuty.
 • Endokarditida deformuje chlopně začínající na volném okraji. Zde se vytvářejí bradavičnaté výrůstky v důsledku růstu kolonií streptokoků, stafylokoků, chlamydií. Je na nich uložen fibrin a chlopně rostou společně a ztrácejí schopnost zcela se uzavřít.
 • Při ateroskleróze léze prochází ze stěny aorty, chlopně se zahušťují, vyvíjí se fibróza, ukládají se vápenaté soli.
 • Syfilitické změny také zasahují do chlopní z aorty, ale jsou doprovázeny smrtí elastických vláken, expanzí mezikruží fibrosus. Ventily jsou těsné, neaktivní.

Příčinou zánětlivého procesu mohou být autoimunitní onemocnění (lupus erythematodes), poranění hrudníku.

U starších osob vede ateroskleróza aortálního oblouku k rozšíření kořenů, protažení a ztvrdnutí chlopní.

Patologické změny při porážce aortálních chlopní

Výsledkem vrozených a získaných změn je tvorba nedostatečného uzavření chlopní, což se projevuje návratem části krve do dutiny levé komory, když se uvolní. Dutina se rozšiřuje a prodlužuje.

Nucené zesílení kontrakcí nakonec způsobí poruchu kompenzačních mechanismů a hypertrofii svalové vrstvy levé komory. Následuje expanze levého venózního otvoru spojujícího komoru s síní. Přetížení z levé části je přenášeno plicními cévami do pravého srdce.

Porušená schopnost těsně uzavřít chlopně chlopní vede ke vzniku nedostatečnosti, prolapsu pod vlivem zpětného toku krve. Obvykle se stenóza aortálního otvoru vytváří současně. V klinickém obrazu můžeme hovořit o převaze jednoho z typů defektů. Oba zvyšují zátěž levé srdeční komory. Při výběru metody léčby je třeba vzít v úvahu rysy kurzu.

Umístění dvojcípé chlopně mezi aortálními vadami

Frekvence detekce bikuspidální aortální chlopně u dětí dosahuje 20 případů na každých tisíc novorozenců. V dospělosti jsou to 2%. Pro většinu lidí jsou dva ventily dostatečné k zajištění normálního krevního oběhu po celý život člověka a nevyžadují léčbu.

Na druhou stranu, při vyšetřování dětí s ICHS ve formě aortální stenózy až 85% odhaluje variantu bikuspidální aortální chlopně. U dospělých se podobné změny vyskytují v polovině případů..

Oblast „propustnosti“ otvoru aorty závisí na variantách fúze chlopní.

Pokud jsou příčiny infekční povahy, ateroskleróza aorty "vrstvené" na vrozenou patologii srdečních onemocnění, chlopně selžou rychleji než obvykle, podstoupí fibrózu, kalcifikaci.

Jak se projevuje nedostatečnost ventilu?

Příznaky neúplného uzavření aortální chlopně se začnou objevovat, pokud zpětný tok vylité krve dosáhne 15–30% objemu komorové dutiny. Před tím se lidé cítí dobře, dokonce se věnují sportu. Pacienti si stěžují na:

 • bušení srdce;
 • bolesti hlavy se závratěmi;
 • mírná dušnost;
 • pocit pulzace krevních cév v těle;
 • angina pectoris v oblasti srdce;
 • sklon k mdlobám.

S dekompenzací srdečních mechanismů adaptace se zdá:

 • dušnost;
 • otoky v končetinách;
 • tíha v hypochondriu vpravo (kvůli stagnaci krve v játrech).

Při vyšetření lékař zaznamená:

 • bledost kůže (reflexní křeč periferních malých kapilár);
 • výrazná pulzace krčních tepen, jazyka;
 • změna průměru zornic podle pulzu;
 • u dětí a dospívajících vyčnívá hrudník v důsledku silného srdečního rytmu v neosifikované hrudní kosti a žebrech.

Posílené údery lékař pocítí při palpaci oblasti srdce. Auskultace odhaluje typický systolický šelest.

Měření krevního tlaku ukazuje nárůst horního počtu a pokles dolního počtu, například 160/50 mm Hg. Svatý.

Úloha chlopní při tvorbě aortální stenózy

Při opakovaných revmatických atakách se aortální chlopně zmenšují a volné okraje jsou natolik svařeny, že zužují výstup. Mezikruží fibrosus je vytvrzeno, což dále zhoršuje stenózu.

Příznaky závisí na stupni zúžení díry. Kritická stenóza je považována za 10 mm2 nebo méně. V závislosti na oblasti volného otvoru aorty je obvyklé rozlišovat formy:

 • světlo - více než 1,5 cm 2;
 • střední - od 1 do 1,5 cm 2;
 • těžké - méně než 1 cm 2.

Pacienti si stěžují na:

 • bolest typu záchvatů anginy pectoris způsobená nedostatečným průtokem krve do koronárních tepen;
 • závratě a mdloby způsobené hypoxií mozku.

Známky srdečního selhání se objeví, když dojde k dekompenzaci.

Během vyšetření lékař zaznamená:

 • bledost kůže;
 • palpace je dána posunem apikálního impulzu doleva a dolů, „třesoucím se“ ve spodní části srdce při výdechu způsobem „kočičího vrnění“;
 • hypotenze;
 • sklon k bradykardii;
 • typické šelesty při poslechu.

Údaje z průzkumu

Rentgenový snímek (včetně fluorografie) jasně ukazuje expanzi aortálního oblouku, zvětšené levé a pravé komory.

EKG - ukazuje posun vlevo od elektrické osy, známky hypertrofie myokardu, možné extrasystoly.

Fonokardiografické příznaky - umožňují objektivně vyšetřit srdeční šelesty.

Ultrazvuk nebo echokardiografie - indikuje zvýšení levé komory, nejpřesněji charakterizuje patologii chlopní (strukturální změna, třes klapky, šířka zbytkového otvoru).

Dopplerova ultrasonografie umožňuje:

 • vidět zpětný tok krve;
 • diagnostikovat stupeň prolapsu ventilu (vnitřní vychýlení);
 • stanovit kompenzační schopnosti srdce;
 • určit indikace pro chirurgickou léčbu;
 • posoudit závažnost stenózy porušením normy tlakového gradientu (od 3 do 8 mm Hg).

Při funkční diagnostice aortální stenózy pomocí Dopplerova ultrazvuku je obvyklé vzít v úvahu následující odchylky gradientu (rozdíl mezi tlakem v aortě a levé komoře):

 • světelná stenóza - méně než 20 mm Hg. Umění.;
 • střední - od 20 do 40;
 • těžké - nad 40, obvykle 50 mm Hg. Svatý.

Vývoj srdečního selhání je doprovázen poklesem gradientu na 20.

Typ echokardiografie - transesofageální varianta, se provádí zavedením speciálního senzoru s jícnovou sondou blíže k srdci. Umožňuje měřit plochu aortálního prstence.

Katetrizací komor srdce a cév se měří tlak v dutinách (podél gradientu) a studují se zvláštnosti průchodu krevního toku. Tato metoda se používá ve specializovaných diagnostických centrech u osob starších 50 let, pokud není možné rozhodnout jiným způsobem o otázce metody chirurgického zákroku.

Léčba bez operace

Léčba zúžení otvoru a nedostatečnosti aortální chlopně je nutná pouze v případě, že existuje podezření na nástup dekompenzace, detekci arytmie a závažné poškození. Správné a včasné užívání léků eliminuje potřebu chirurgického zákroku.

Používají se skupiny farmakologických léků, které zvyšují kontraktilitu myokardu, což umožňuje předcházet arytmiím a projevům nedostatečnosti. Tyto zahrnují:

 • antagonisté vápníku;
 • diuretika;
 • p-blokátory;
 • léky, které rozšiřují koronární cévy.

Chirurgická operace

U pacientů, jejichž levá komora již nedokáže čerpat krev, je nutná chirurgická náhrada aortální chlopně protézou. V současné době je přikládán velký význam vývoji a implementaci technik opravy aortální chlopně. Péče o bezpečnost vlastního ventilu je pro dítě nesmírně důležitá. Děti nechtějí žádné typy protéz, protože nejsou schopné růst a vyžadují jmenování antikoagulancií.

Získané typy defektů jsou provozovány ve věku 55 let a starších se současnou terapií základního onemocnění.

Indikace pro chirurgický zákrok jsou určeny hlavními funkčními poruchami zjištěnými během vyšetření.

Druhy chirurgické léčby:

 1. Kontrapulzace balónem - označuje metody, které vám umožňují dělat bez otevření hrudníku. Zhroucený balónek je přiveden do chlopně femorální tepnou, poté je nafouknut heliem, které narovná pomačkané letáky a lépe uzavře otvor. Metoda se často používá při léčbě dětí, je málo traumatizující.
 2. Výměna aortální chlopně zahrnuje povinnou náhradu aortální chlopně pacienta umělou z kovu nebo silikonu. Operaci pacienti dobře snášejí. Po výměně se zdravotní ukazatele výrazně zlepšily. Bioprotézy z plicní tepny, od zemřelé osoby nebo zvířat se často nepoužívají, zejména u pacientů starších 60 let. Vážná nevýhoda - potřeba otevření hrudníku a použití umělé cirkulace.
 3. S bikuspidální chlopní byla vyvinuta tkáňová plastická chirurgie s maximálním zachováním letáků.

Endovaskulární protetika (endovazální) je budoucností kardiochirurgie. Konají se v centrech využívajících špičkové typy pomoci. Prakticky žádné kontraindikace. Při lokální anestézii se do aorty pomocí speciální sondy vloží vinutá chlopně. Sonda se roztáhne a umístí chlopeň jako stent. Není nutný žádný umělý oběh.

Pacienti s patologií aortální chlopně by měli být sledováni kardiologem a jednou za rok konzultováni se srdečním chirurgem. Pouze odborný lékař může zvolit správné dávkování léku a nabídnout správnou metodu léčby..

Nedostatek aortální chlopně: typy onemocnění a léčebné režimy

Aortální nedostatečnost je patologie, při které se letáky aortální chlopně neuzavírají úplně, v důsledku čehož je narušen návrat krve do levé srdeční komory z aorty.

Toto onemocnění způsobuje mnoho nepříjemných příznaků - bolesti na hrudi, závratě, dušnost, nepravidelný srdeční rytmus a další..

Popis nemoci

Aortální chlopně je uzávěr v aortě, který má 3 vrcholy. Navrženo k oddělení aorty a levé komory. V normálním stavu, kdy krev proudí z této komory do aortální dutiny, se chlopně těsně uzavře, vytvoří se tlak, díky kterému je zajištěn průtok krve tenkými tepnami do všech orgánů těla, bez možnosti zpětného výpotku.

Pokud byla struktura této chlopně poškozena, překrývá se pouze částečně, což vede k opačnému toku krve do levé komory. Zároveň orgány přestávají přijímat potřebné množství krve pro normální fungování a srdce se musí intenzivněji stahovat, aby kompenzovalo nedostatek krve.

V důsledku těchto procesů vzniká aortální nedostatečnost..

Podle statistik se tato nedostatečnost aortální chlopně vyskytuje asi u 15% lidí s jakýmkoli srdečním onemocněním a často doprovází nemoci, jako je stenóza a nedostatečnost mitrální chlopně. Jako nezávislé onemocnění se tato patologie vyskytuje u 5% pacientů se srdečními vadami. Nejčastěji postihuje muže v důsledku expozice vnitřním nebo vnějším faktorům.

Užitečné video o nedostatečnosti aortální chlopně:

Příčiny a rizikové faktory

K aortální regurgitaci dochází, když je poškozena aortální chlopně. Důvody, které vedou k jeho poškození, mohou být následující:

  Vrozené vady. Vrozené vady aortální chlopně se vyskytují během období těhotenství, pokud bylo tělo těhotné ženy vystaveno škodlivým faktorům - například velké dávce rentgenového záření nebo dlouhodobým infekčním onemocněním. Vady se mohou také tvořit za přítomnosti podobné patologie u jednoho z blízkých příbuzných..

 • Endokarditida je infekční onemocnění, při kterém dochází k zánětu vnitřních vrstev srdce.
 • Revmatismus je rozsáhlé zánětlivé onemocnění, které postihuje mnoho systémů a orgánů, zejména srdce. Tento důvod je nejběžnější. Téměř 80% všech pacientů s aortální nedostatečností trpí revmatismem.
 • Disekce aorty je patologie charakterizovaná prudkým rozšířením vnitřní vrstvy aorty s jejím oddělením od středu. Tento problém se jeví jako komplikace aterosklerózy nebo s prudkým zvýšením tlaku. Extrémně nebezpečný stav, který hrozí prasknutím aorty a smrtí pacienta.
 • Syfilis. Kvůli této sexuálně přenosné nemoci může být ovlivněno mnoho orgánů a systémů. Pokud je zahájen syfilis, v orgánech, včetně aorty, se tvoří abnormální uzliny, které zabraňují normálnímu fungování aortální chlopně.
 • Zranění. Regurgitace aorty může být důsledkem traumatu na hrudi, když prasknou lístky aortální chlopně.
 • Ateroskleróza aorty. Ateroskleróza se vyvíjí, když se na stěnách aorty hromadí velké množství cholesterolu.
 • Starší věk. V průběhu let se aortální chlopně postupně opotřebovává, což často vede k narušení její funkce.
 • Arteriální hypertenze. Zvýšený tlak může způsobit zvětšení aorty a levé srdeční komory.
 • Ventrikulární aneuryzma. Často se vyskytuje po infarktu. Stěny levé komory se vydouvají a narušují normální fungování aortální chlopně.
 • Dalšími příčinami onemocnění, které jsou mnohem méně časté, mohou být: onemocnění pojivové tkáně, revmatoidní artritida, ankylozující spondylitida, onemocnění imunitního systému, prodloužená radiační terapie pro tvorbu nádorů v oblasti hrudníku.

  Druhy a formy onemocnění

  Aortální nedostatečnost je rozdělena do několika typů a forem. V závislosti na období vzniku patologie je onemocnění:

  • vrozený - nastává kvůli špatné genetice nebo nepříznivým účinkům škodlivých faktorů na těhotnou ženu;
  • získané - objevuje se v důsledku různých nemocí, nádorů nebo zranění.

  Získaná forma je zase rozdělena na funkční a organickou.

  • funkční - tvoří se, když se aorta nebo levá komora rozšiřuje;
  • organický - nastává v důsledku poškození tkáně chlopně.

  1, 2, 3, 4 a 5 stupňů

  V závislosti na klinickém obrazu onemocnění má aortální nedostatečnost několik stádií:

  1. První část. Je charakterizován absencí příznaků, mírným zvětšením srdečních stěn na levé straně a mírným zvětšením velikosti dutiny levé komory.
  2. Druhá fáze. Období latentní dekompenzace, kdy ještě nejsou pozorovány výrazné příznaky, ale stěny a dutina levé komory jsou již významně zvětšeny.
  3. Fáze tři. Tvorba koronární nedostatečnosti, kdy již existuje částečný reflux krve z aorty zpět do komory. Vyznačuje se častou bolestí v srdci.
  4. Fáze čtyři. Levá komora se slabě stahuje, což vede k ucpání cév. Jsou pozorovány příznaky jako dušnost, dušnost, plicní edém, srdeční selhání.
  5. Pátá etapa. Považuje se za fázi umírání, kdy je téměř nemožné zachránit život pacienta. Srdce se stahuje velmi slabě, v důsledku čehož dochází ke stagnaci krve ve vnitřních orgánech.

  Nebezpečí a komplikace

  Pokud léčba začala předčasně nebo onemocnění postupuje v akutní formě, může patologie vést k rozvoji následujících komplikací:

  • bakteriální endokarditida - onemocnění, při kterém se tvoří zánětlivý proces ve srdečních chlopních v důsledku expozice poškozeným strukturám chlopní patogenních mikroorganismů;
  • infarkt myokardu;
  • plicní otok;
  • selhání srdečního rytmu - předčasné srdeční rytmy komor nebo síní, fibrilace síní; ventrikulární fibrilace;
  • tromboembolismus - tvorba krevních sraženin v mozku, plicích, střevech a dalších orgánech, která je plná výskytu mrtvice a infarktu.
  Při léčbě aortální nedostatečnosti chirurgickým zákrokem existuje riziko vzniku komplikací, jako jsou: zničení implantátu, krevní sraženiny, endokarditida. Operovaní pacienti často musí užívat celoživotní léky, aby zabránili komplikacím..

  Příznaky

  Příznaky onemocnění závisí na jeho stadiu. V počátečních fázích nemusí pacient pociťovat žádné nepříjemné pocity, protože zátěži je vystavena pouze levá komora - poměrně silná část srdce, která je schopna velmi dlouho snášet poruchy oběhového systému..

  S rozvojem patologie se začínají objevovat následující příznaky:

  • Pulzující pocity v oblasti hlavy, krku, palpitace, zejména při ležení. Tyto příznaky vznikají v důsledku skutečnosti, že do aorty vstupuje větší objem krve než obvykle - do normálního množství se přidává krev, která se do aorty vrací volně uzavřenou chlopní.
  • Bolest v oblasti srdce. Mohou být kompresní nebo mačkat, objevují se v důsledku zhoršeného průtoku krve tepnami.
  • Kardiopalmus. Vzniká v důsledku nedostatku krve v orgánech, v důsledku čehož je srdce nuceno pracovat ve zrychleném rytmu, aby kompenzovalo požadovaný objem krve.
  • Závratě, mdloby, silné bolesti hlavy, problémy se zrakem, bzučení v uších. Typické pro fáze 3 a 4, kdy je narušen krevní oběh v mozku.
  • Slabost v těle, zvýšená únava, dušnost, poruchy srdečního rytmu, zvýšené pocení. Na počátku onemocnění se tyto příznaky vyskytují pouze při fyzické námaze, později začnou pacienta obtěžovat a v klidném stavu. Výskyt těchto znaků je spojen s porušením průtoku krve do orgánů..
  Akutní forma onemocnění může vést k přetížení levé komory a tvorbě plicního edému v kombinaci s prudkým poklesem krevního tlaku. Pokud během této doby nebude poskytnuta chirurgická péče, pacient může zemřít..

  Kdy navštívit lékaře a kterého

  Tato patologie vyžaduje včasnou lékařskou pomoc. Pokud zjistíte první příznaky - zvýšenou únavu, pulzování na krku nebo hlavě, bolest v hrudní kosti a dušnost - měli byste co nejdříve vyhledat lékaře. Toto onemocnění je léčeno terapeutem, kardiologem.

  Diagnostika

  Při stanovení diagnózy lékař zkoumá stížnosti pacienta, jeho životní styl, anamnézu a poté se provádí následující vyšetření:

  • Vyšetření. Umožňuje identifikovat takové příznaky aortální nedostatečnosti jako: pulzace tepen, rozšířené zornice, expanze srdce doleva, zvětšení aorty v její počáteční části, nízký krevní tlak.
  • Analýza moči a krve. Může pomoci určit přítomnost souběžných poruch a zánětlivých procesů v těle..
  • Biochemický krevní test. Ukazuje hladinu cholesterolu, bílkovin, cukru, kyseliny močové. Nutné pro identifikaci poškození orgánů.
  • EKG k určení srdeční frekvence a velikosti srdce. Zjistěte více o dekódování EKG srdce.
  • Echokardiografie. Umožňuje určit průměr aorty a patologii ve struktuře aortální chlopně.
  • Radiografie. Zobrazuje umístění, tvar a velikost srdce.
  • Fonokardiogram pro studium srdečních šelestů.
  • CT, MRI, KKG - ke studiu průtoku krve.

  Metody léčby

  V počátečních fázích, kdy je patologie špatně vyjádřena, jsou pacientům předepsány pravidelné návštěvy kardiologa, vyšetření EKG a echokardiogram. Mírná aortální regurgitace je léčena léky, cílem terapie je snížit pravděpodobnost poškození aortální chlopně a stěn levé komory.

  Nejprve jsou předepsány léky, které eliminují příčinu vývoje patologie. Například pokud je příčinou revmatismus, mohou být indikována antibiotika. Protože jsou předepsány další prostředky:

  • diuretika;
  • ACE inhibitory - lisinopril, elanopril, kaptopril;
  • beta blokátory - Anaprilin, Transikor, Atenolol;
  • blokátory receptoru pro angiotensin - Naviten, Valsartan, Losartan;
  • blokátory vápníku - Nifedipin, Corinfar;
  • léky k odstranění komplikací vyplývajících z aortální nedostatečnosti.

  V těžkých formách může být předepsán chirurgický zákrok. Existuje několik typů operací pro aortální nedostatečnost:

  • plast aortální chlopně;
  • výměna aortální chlopně;
  • implantace;
  • transplantace srdce - provádí se pro těžké poškození srdce.

  Pokud byla implantována aortální chlopně, pacientům jsou předepsána celoživotní antikoagulancia - Aspirin, Warfarin. Pokud byla chlopně nahrazena protézou vyrobenou z biologických materiálů, bude třeba antikoagulancia užívat v krátkých kurzech (až 3 měsíce). Plastická chirurgie nevyžaduje užívání těchto léků.

  Aby se zabránilo relapsu, lze předepsat antibiotickou terapii, posílení imunitního systému a včasnou léčbu infekčních onemocnění.

  Prognózy a preventivní opatření

  Prognóza aortální nedostatečnosti závisí na závažnosti onemocnění a také na tom, jaké onemocnění způsobilo vývoj patologie. Míra přežití pacientů s těžkou aortální nedostatečností bez příznaků dekompenzace je přibližně 5-10 let.

  Fáze dekompenzace neposkytuje takové uklidňující předpovědi - léková terapie je s ní neúčinná a většina pacientů bez včasného chirurgického zákroku zemře během příštích 2-3 let.

  Preventivní opatření pro toto onemocnění jsou:

  • prevence nemocí, které způsobují poškození aortální chlopně - revmatismus, endokarditida;
  • kalení těla;
  • včasná léčba chronických zánětlivých onemocnění.

  Nedostatečnost aortální chlopně je extrémně závažné onemocnění, které by nemělo být ponecháno náhodě. Lidové léky zde nepomohou. Bez řádné léčby a neustálého sledování lékaři může onemocnění vést k vážným komplikacím až k úmrtí..

  Aortální onemocnění srdce: příčiny, diagnostika a léčba

  Srdce je jediným orgánem lidského těla, který začíná pracovat dlouho před narozením a končí až po smrti. Během tak dlouhé doby práce může být mnohokrát vystaven infekcím, trpí zvýšeným stresem a časem se opotřebovává. Jednou z nejčastějších srdečních abnormalit je aortální defekt způsobený změnou funkce aortální chlopně..

  Stenóza aortální chlopně

  Toto je nejčastější patologie aortální chlopně. Objevuje se to kvůli fúzi chlopní mezi sebou, změně jejich velikosti nebo kalcifikaci, která narušuje práci. Zároveň se zužuje aortální ústa, jejíž velikost v normálním stavu by měla být 2,5 metrů čtverečních. viz. Během kontrakce srdce (systoly) veškerá krev skrz menší otvor nemá čas vstoupit do aorty a zůstává v levé komoře, kde vstupuje další část krve z levé síně. Je v něm tedy více krve, než by mělo být. V tomto ohledu se komora postupně zvyšuje a práce srdce je narušena..

  Závažnost onemocnění je určena zbývající oblastí díry:

  • S mírným stupněm zůstává velikost otvoru více než 1,5 metrů čtverečních. cm;
  • Se středním stupněm - od 1 do 1,5 čtverečních. cm;
  • Pokud velikost otvoru nedosáhne ani 1 čtverečního. cm - to je považováno za závažný stupeň.

  Aortální nedostatečnost

  U tohoto typu defektu aortální chlopně se letáky během relaxace (diastoly) srdce úplně nezavírají a část krve se vrací. Komora přetéká, její stěny jsou nuceny protáhnout se, aby pojaly přebytečné množství krve. Kromě toho v žilách dochází ke stagnaci krve, protože v srdci pro ni není dostatek místa..

  O kolik se krev vrací z aorty zpět do srdce, je toto onemocnění rozděleno na čtyři stupně:

  • 1 stupeň - ne více než 15% krve se vrací zpět;
  • 2. stupeň - 15-30% návratnost;
  • 3 stupně - 30-50% návratnost;
  • Stupeň 4 - více než 50% krve se vrací.

  Přidružená vada aorty

  Jedná se o kombinovaný defekt, který se vyznačuje zúžením aortálního otvoru a nedostatečností aortální chlopně. To znamená, že během systoly nepadne veškerá krev do aorty a během diastoly se její část navíc vrátí zpět. V tomto případě obvykle převažuje buď stenóza počáteční části aorty, nebo nedostatečnost chlopně. Muži tím trpí častěji než ženy.

  Důvody

  Individuálně mohou být tyto vady vrozené nebo získané. Vrozené srdeční vady jsou pokládány, i když je dítě v děloze. To se může stát z různých důvodů: nemoci těhotné ženy, špatné návyky, špatná ekologie a další. V tomto případě se místo tří letáků mohou vyvinout pouze dva a pak se aortální chlopně stane bikuspidální, nikoli trikuspidální, což snižuje lumen, kterým prochází krev. Může existovat pouze jedna klapka. Letáky lze silně protáhnout, což jim brání v těsném uzavření, mohou se v nich vytvářet díry nebo se nad chlopní objeví svalový hřeben, který narušuje normální průchod krve.

  Obvykle tyto typy ICHS u dětí nedávají okamžitě zjevné příznaky a po dlouhou dobu o nich možná ani nevíte. S věkem se však vady projevují a mohou vyžadovat léčbu. Přidružené aortální onemocnění srdce se získává vždy jen.

  Důvody, které mohou způsobit vznik vad:

  • Různé infekce (tonzilitida, pneumonie, sepse, syfilis atd.)

  Někdy, zvláště při špatném zacházení nebo jeho předčasném ukončení, způsobují tyto nemoci srdeční komplikace. Jeho vnitřní membrána se zapálí, což se nazývá infekční endokarditida. Ventily jsou také tvořeny endokardem, takže se na nich mohou hromadit bakterie. Imunitní systém těla, který jej chrání před infekcí, pokrývá bakterie leukocyty a vytváří zvláštní tuberkulózy. Postupem času zarostou pojivovou tkání, která se nemůže protáhnout. To způsobuje stenózu aortálního otvoru a může narušit normální fungování chlopní a zabránit jejich úplnému uzavření.

  • Autoimunitní onemocnění (lupus erythematodes, revmatismus, sklerodermie)

  Tato onemocnění způsobují silné množení pojivové tkáně. Neumožňuje normální otevírání a zavírání chlopní, vede k jejich změně a zúžení aortálního otvoru, což znemožňuje pohyb krve skrz něj. Přidružený aortální defekt je nejčastěji způsoben revmatismem.

  • Ateroskleróza aorty - cholesterol se ukládá na vnitřní stěnu aorty a tvoří se plaky cholesterolu. Postupně se zvětšují a blokují lumen cévy a narušují normální průtok krve.
  • Usazování vápenatých solí na ventilech.
  • Degenerativní změny mohou být také způsobeny silným úderem do oblasti hrudníku, který může prasknout jeden z chlopní. V tomto případě se příznaky objeví velmi rychle..
  • Arteriální hypertenze.

  Příznaky

  Zpočátku mohou být defekty aorty asymptomatické. Levá komora je nejmocnější částí srdce, takže může nejprve kompenzovat oběhové poruchy. S rozvojem onemocnění se však krev v ní zadržuje nebo se k ní stále více vrací, začíná se protahovat, její stěny se ztenčují a již se nemohou vyrovnat se zátěží.

  Z tohoto důvodu orgány a tkáně postrádají kyslík a živiny a v cévách se zadržuje venózní krev. Tyto změny jsou odpovědné za příznaky aortálních defektů..

  1. V oblasti srdce se objeví bolest naléhavého nebo praskajícího charakteru. To se děje ze dvou důvodů. Nejprve velké množství krve protáhne komoru zevnitř a silně tlačí na její stěny. Zadruhé, vzhledem k tomu, že do aorty vstupuje málo krve, trpí všechny cévy, včetně těch, které krmí samotné srdce - koronární. Nedostatečná výživa srdce způsobuje bolest.
  2. Kvůli špatné výživě a nedostatku kyslíku trpí především mozek. To se projevuje slabostí, závratěmi a někdy mdlobami..
  3. Jak je krev zachycena v žilách, nohy mohou bobtnat.
  4. Dýchavičnost se objevuje i při těch fyzických cvičeních, které člověk dříve normálně snášel. S progresí onemocnění se může objevit i při změně polohy těla a poté v klidu.
  5. K vyplavení přebytečné krve z levé komory začne srdce bít rychleji. Tento příznak se objevuje při aortální nedostatečnosti. V případě aortální stenózy se naopak srdeční rytmus zpomaluje, puls zeslábne. Souběžný defekt aorty se projevuje příznaky charakteristickými pro převládající patologii.
  6. Pacient může pociťovat zvýšenou pulzaci krevních cév v místech, kde procházejí velké tepny.
  7. Tyto vady se vyznačují rychlou únavou, sníženým výkonem.
  8. Kašel se může objevit v noci.

  Během objektivního vyšetření pacienta je třeba věnovat pozornost některým známkám. Poruchy aortální chlopně se projevují následujícími příznaky:

  • Znatelná bledost kůže;
  • Tachykardie nebo bradykardie - v závislosti na druhu vady;
  • Velké cévy silně pulzují;
  • Mezi horním a spodním tlakem je velký rozdíl;
  • Přebytek krve v srdci silně tlačí na jeho stěny a objevují se zvláštní turbulence. Při poslechu srdce se to projevuje specifickým hlukem;
  • Vzhledem k tomu, že se ventilové klapky neuzavírají úplně, je zvuk při zavírání tlumený..

  Diagnostika

  Během diagnostiky je pacient dotázán na jeho stížnosti, dobu jejich výskytu, shromažďuje se historie života. Poté se provede externí vyšetření, při kterém si můžete všimnout charakteristických znaků vad a také určit jejich typ: ať už jde o stenózu úst aorty, aortální insuficienci nebo kombinovanou vadu aorty. Kromě toho se provádějí laboratorní a instrumentální vyšetření:

  1. Obecná analýza krve a moči. Na základě svých výsledků zkoumají, zda v těle probíhají zánětlivé procesy..
  2. Chemie krve. Určete množství cholesterolu, kreatininu, cukru, kyseliny močové a dalších ukazatelů.
  3. Imunologický krevní test. Nezbytné pro identifikaci infekčních nebo autoimunitních onemocnění.
  4. Rentgen hrudníku. Umožňuje zvážit umístění srdce, jeho hranice, které lze se starou vadou rozšířit, a také si všimnout dalších změn.
  5. Elektrokardiogram. Určuje počet srdečních tepů za minutu a poruch srdečního rytmu. Lze také pozorovat známky hypertrofie levé komory..
  6. Ultrazvuk srdce. Změří se průměr aorty, tloušťka endokardu, struktura a funkce aortální chlopně. Pokud se klapky neuzavírají úplně nebo jsou v nich díry, je to vidět také na ultrazvuku. Dopplerova studie zkoumá pohyb krve ze srdce do aorty.
  7. Koronární angiografie. Provádí se podle určitých indikací. Současně jsou studovány cévy, které krmí samotné srdce. Je předepsán před operací..
  8. MRI srdce vám umožňuje jasně vidět různé změny v tomto orgánu.
  9. Ve výjimečných případech se provádí srdeční katetrizace. Obvykle je předepsáno, pokud se výsledky ultrazvuku srdce neshodují s jinými vyšetřeními. Je nutné objasnit diagnózu a stupeň poškození srdce..

  Léčba

  Léčba aortálních defektů musí nutně začínat změnami životního stylu. Pacienti by měli dodržovat racionální stravu, snižovat příjem tučných jídel bohatých na cholesterol. Je bezpodmínečně nutné přestat kouřit, nekonzumujte velké množství alkoholu, kávy a kofeinovaných nápojů. Tyto defekty, zejména kombinovaný defekt aorty, vyžadují vážné omezení zátěže těla, protože vyžadují více kyslíku pro orgány a tkáně..

  Je nezbytně nutné léčit základní onemocnění, které vedlo k nástupu defektu.

  V raných stádiích onemocnění jsou předepsány léky, které pomáhají nasytit srdce kyslíkem, normalizovat krevní oběh a chránit myokard před rychlým vyčerpáním. K tomu použijte:

  1. Antagonisté vápníku (Verapamil, Anipamil atd.) - tyto léky zabraňují vstupu vápníku do srdečních buněk, což zpomaluje srdeční rytmus a poskytuje myokardu další odpočinek. Kromě toho dilatují krevní cévy a snižují krevní tlak..
  2. Diuretika (Furosemid, Torasemid atd.) - s jejich pomocí přebytečná voda opouští tělo, čímž snižuje otoky a snižuje zátěž srdce. Ve výsledku klesá krevní tlak a potřeba kyslíku v srdci..
  3. Beta-blokátory (propranolol, metoprolol atd.) - tyto léky blokují receptory citlivé na adrenalin. To vám umožní snížit srdeční frekvenci a snížit krevní tlak. Rovněž klesá potřeba kyslíku v myokardu.
  4. Vazodilatátory (hydralazin, diazoxid atd.) - zmírňují křeče malých tepen a snižují tlak na stěny cév, čímž zlepšují krevní oběh.
  5. ACE inhibitory - léky v této skupině podporují vazodilataci, normalizují krevní tlak a pomáhají srdci lépe fungovat.

  Léky, které zpomalují srdeční rytmus, by měly být používány s opatrností při aortální insuficienci a pokud je souběžné onemocnění srdce aorty doprovázeno závažnější nedostatečností aortální chlopně, protože mohou zvýšit objem krve, která se vrací z aorty do levé komory.

  Případy, ve kterých stojí za to se uchýlit k chirurgické léčbě:

  • Závažné příznaky, které narušují život pacienta;
  • Silné zvětšení levé komory;
  • Při aortální nedostatečnosti se asi 50% krve vrací z aorty;
  • Pokud je při stenóze aortálního otvoru lumen menší než 1,5 čtverečního. cm.

  Pokud je vada vrozená, operace se obvykle neprovádějí do třiceti let, avšak s těžkými příznaky a rychlou progresí onemocnění lze provést dříve. Chirurgické zákroky nejsou předepisovány pacientům starším než sedmdesáti let, kteří mají jiná závažná onemocnění.

  Druhy chirurgických operací:

  1. Plast uvnitř nitro aorty - speciální balónek je zaveden přes femorální tepnu do srdeční dutiny. Když dosáhne aortální chlopně, nafoukne se héliem. Tím se zvětší otvor v aortální stenóze a zarovná se hrbolky, aby se lépe uzavíraly při aortální regurgitaci. Taková operace se provádí pouze v raných stádiích vývoje onemocnění. Jeho nevýhodou je, že se po určité době může vada znovu vyvinout..
  2. Výměna ventilu. Namísto poškozené aortální chlopně je nainstalována umělá. Může to být buď syntetické, to znamená vyrobené ze silikonu a kovu, nebo biologického, lidského nebo zvířecího původu. Ten se používá velmi zřídka. Výměnu chlopně lze provést během operace otevřeného srdce nebo přes femorální tepnu. Druhou metodou je náhrada endovaskulární aortální chlopně, nevyžaduje celkovou anestezii a je minimálně invazivní.
  3. Transplantace srdce - provádí se pro výjimečné indikace, kdy je srdce člověka extrémně opotřebované a nelze jej léčit.

  Aortální chlopně srdce: funkce a defekty

  Jakákoli srdeční vada je spojena s abnormalitou chlopně. Poruchy aortální chlopně jsou obzvláště nebezpečné, protože aorta je největší a nejdůležitější tepnou v těle. A když je narušena práce zařízení dodávajícího kyslík do všech částí těla a mozku, je člověk prakticky nefunkční..

  Aortální chlopně se někdy tvoří v děloze již s defekty. A někdy se srdeční vady získávají s věkem. Ale ať už je důvod pro porušení činnosti této chlopně jakýkoli, medicína již v takových případech našla léčbu - náhradu aortální chlopně.

  Anatomie levé strany srdce. Funkce aortální chlopně

  Čtyřkomorová struktura srdce musí pracovat v dokonalé harmonii, aby mohla plnit svou hlavní funkci - dodávat tělu živiny a vzduch přenášený krví. Náš hlavní orgán se skládá ze dvou síní a dvou komor.

  Pravá a levá část jsou odděleny mezikomorovou přepážkou. V srdci jsou také 4 ventily, které regulují průtok krve. Otevírají se jedním směrem a těsně se uzavírají, takže se krev pohybuje pouze jedním směrem.

  Srdeční sval má tři vrstvy: endokard, myokard (silná svalová vrstva) a endokard (vnější). Co se děje v srdci? Vyčerpaná krev, která se vzdala veškerého kyslíku, se vrací do pravé komory. Arteriální krev protéká levou komorou. Budeme podrobně uvažovat pouze levou komoru a práci její hlavní chlopně - aorty.

  Levá komora má tvar kužele. Je tenčí a užší než ten pravý. Komora je připojena k levé síni přes atrioventrikulární otvor. Letáky mitrální chlopně jsou připevněny přímo k okrajům otvoru. Mitrální chlopeň dvojcípá.

  Aortální chlopně (ventilové aorty) se skládá ze 3 hrbolků. Jsou pojmenovány tři tlumiče: pravý, levý a zadní půlměsíc (valvulae semilunares dextra, sinistra, posterior). Letáky jsou tvořeny dobře vyvinutou duplikací endokardu.

  Síňové svaly z komorových svalů jsou izolovány destičkou pravého a levého vláknitého prstence. Levý mezikruží fibrosus (anulus fibrosus sinister) obklopuje atrioventrikulární otvor, ale ne úplně. V přední části je prsten připojen k kořenu aorty.

  Jak funguje levá strana srdce? Krev proudí dovnitř, mitrální chlopně se zavírá a dochází k šoku - kontrakci. Kontrakce srdečních stěn tlačí krev aortální chlopní do nejširší tepny - aorty.

  Při každé kontrakci komory jsou ventily přitlačovány ke stěnám cévy, čímž je zajištěn volný tok okysličené krve. Když se levá komora na zlomek sekundy uvolní, aby znovu naplnila dutinu krví, aortální chlopně srdce se uzavře. Toto je jeden srdeční cyklus.

  Vrozené a získané vady aortální chlopně

  Pokud se během nitroděložního vývoje dítěte vyskytnou problémy s aortální chlopní, je těžké si toho všimnout. Porucha je obvykle zaznamenána po narození, protože krev dítěte obchází chlopeň, okamžitě do aorty prostřednictvím ductus arteriosus. Je možné zaznamenat odchylky ve vývoji srdce pouze díky echokardiografii a pouze od 6 měsíců.

  Nejběžnější abnormalitou chlopně je vývoj 2 letáků místo 3. Tato srdeční vada se nazývá bikuspidální aortální chlopeň. Dítě nehrozí anomálie. Ale 2 křídla se rychleji opotřebovávají. A v dospělosti je někdy nutná podpůrná terapie nebo chirurgický zákrok. Méně často se vyskytne závada, jako je jednokřídlový ventil. Poté se ventil opotřebuje ještě rychleji..

  Další anomálií je vrozená stenóza aortální chlopně. Poloměsíční chlopně buď rostou společně, nebo je samotný vláknitý prstenec chlopně, ke kterému jsou připojeny, příliš úzký. Pak je tlak mezi aortou a komorou jiný. Časem se stenóza zvyšuje. A přerušení práce srdce brání dítěti v plném rozvoji, je pro něj obtížné sportovat i ve školní tělocvičně. Vážné narušení průtoku krve aortou v určitém okamžiku může vést k náhlé smrti dítěte.

  Získané vady jsou důsledkem kouření, nadměrného stravování, sedavého a stresujícího životního stylu. Jelikož je vše v těle propojeno, pak se po 45–50 letech všechna drobná onemocnění obvykle vyvinou v nemoci. Aortální chlopně srdce se stárnutím postupně opotřebovává, protože neustále pracuje. Využívání zdrojů vašeho těla, nedostatek spánku opotřebovávají tyto důležité části srdce rychleji.

  Aortální stenóza

  Co je stenóza v medicíně? Stenóza znamená zúžení lumen cévy. Aortální stenóza je zúžení chlopně, která odděluje levou srdeční komoru od aorty. Rozlišujte mezi malými, středními a těžkými. Tato vada může ovlivnit mitrální a aortální chlopně.

  Při mírném defektu chlopně člověk nepociťuje žádnou bolest ani jiné signalizační příznaky, protože zvýšená práce levé komory bude po určitou dobu schopna kompenzovat špatné fungování chlopně. Poté, když jsou kompenzační schopnosti levé komory postupně vyčerpány, začíná slabost a špatný zdravotní stav.

  Aorta je hlavní krevní linie. Pokud ventil nefunguje správně, všechny životně důležité orgány budou trpět nedostatkem krevního zásobení..

  Příčiny stenózy srdečních chlopní jsou:

  1. Vrozená vada chlopně: vláknitý film, dvojcípá chlopně, úzký kroužek.
  2. Jizva tvořená pojivovou tkání těsně pod chlopní.
  3. Infekční endokarditida. Bakterie zachycené v srdeční tkáni mění tkáň. Kvůli bakteriální kolonii roste pojivová tkáň na tkáních a chlopních.
  4. Deformující se osteitida.
  5. Autoimunitní problémy: revmatoidní artritida, lupus erythematodes. Kvůli těmto onemocněním roste pojivová tkáň v místě, kde je připojena chlopně. Vznikají výrůstky, na kterých se ukládá více vápníku. Dochází ke kalcifikaci, kterou si budeme pamatovat.
  6. Ateroskleróza.

  Bohužel ve většině případů je aortální stenóza smrtelná, pokud není výměna chlopně provedena včas.

  Fáze a příznaky stenózy

  Lékaři rozlišují 4 stadia stenózy. U prvního z nich prakticky neexistuje bolest ani onemocnění. Každá fáze má odpovídající sadu příznaků. A čím závažnější je fáze vývoje stenózy, tím rychlejší je operace nutná..

  • První fáze se nazývá kompenzační fáze. Srdce se stále vyrovnává s břemenem. Odchylka je považována za nevýznamnou, pokud je vůle ventilu 1,2 cm 2 nebo více. A tlak je 10–35 mm. rt. Umění. Příznaky v této fázi onemocnění se neprojevují.
  • Subkompenzace. První příznaky se objevují bezprostředně po cvičení (dušnost, slabost, palpitace).
  • Dekompenzace. Vyznačuje se skutečností, že příznaky se objevují nejen po cvičení, ale také v klidném stavu.
  • Poslední fáze se nazývá terminál. Toto je fáze - kdy již došlo k silným změnám v anatomické struktuře srdce.

  Příznaky těžké stenózy jsou:

  • plicní otok;
  • dušnost;
  • někdy útoky udušení, zejména v noci;
  • zánět pohrudnice;
  • srdeční kašel;
  • bolest na hrudi.

  Při vyšetření kardiolog zjistí při poslechu obvykle vlhké pískání v plicích. Pulz je slabý. V srdci jsou slyšet zvuky, dochází k vibracím vytvářeným turbulencí krevních toků.

  Stenóza se stává kritickou, když je lumen pouze 0,7 cm 2. Tlak je více než 80 mm. rt. Umění. V tuto chvíli je riziko úmrtí vysoké. Je nepravděpodobné, že by situace změnila i operaci k odstranění vady. Během subkompenzačního období je proto lepší poradit se s lékařem..

  Vývoj kalcifikace

  Tato vada se vyvíjí v důsledku degenerativního procesu v tkáni aortální chlopně. Kalcifikace může vést k těžkému srdečnímu selhání, mozkové mrtvici, celkové ateroskleróze. Postupně jsou letáky aortální chlopně pokryty vápenatým růstem. A ventil je vápenatý. To znamená, že klapky ventilu se zastaví úplně, ale otevírají se příliš slabě. Když se při narození vytvoří bikuspidální aortální chlopně, kalcifikace ji rychle znefunkční..

  A také kalcifikace se vyvíjí v důsledku narušení endokrinního systému. Když se vápenaté soli nerozpustí v krvi, hromadí se na stěnách cév a na srdečních chlopních. Nebo problém s ledvinami. Polycystické onemocnění ledvin nebo nefritida ledvin také vede ke kalcifikaci.

  Hlavní příznaky budou:

  • aortální nedostatečnost;
  • zvětšení levé komory (hypertrofie);
  • přerušení práce srdce.

  Osoba musí sledovat své zdraví. Bolest v oblasti hrudníku a stále častější opakované záchvaty anginy pectoris by měly být signálem k absolvování vyšetření srdce. Bez operace kalcifikace ve většině případů člověk zemře během 5-6 let.

  Regurgitace aorty

  Během diastoly je krev z levé komory tlačena do aorty tlakem. Takto začíná systémový oběh. Ale během regurgitace chlopně „uvolňuje“ krev zpět do komory.

  Jinými slovy, regurgitace chlopně nebo nedostatečnost aortální chlopně má stejná stadia jako stenóza chlopně. Důvody tohoto stavu chlopní jsou buď aneuryzma, nebo syfilis, nebo zmíněný akutní revmatismus.

  Příznaky nedostatku jsou:

  • nízký tlak;
  • závrať;
  • časté mdloby;
  • otoky nohou;
  • zlomená srdeční frekvence.

  Těžká nedostatečnost vede k angině pectoris a zvětšení komory, stejně jako u stenózy. A takový pacient také v blízké budoucnosti potřebuje operaci, při které by se měl ventil vyměnit..

  Těsnění ventilu

  Stenóza se může tvořit kvůli skutečnosti, že endogenní faktory způsobují výskyt různých výrůstků na chlopňových lístcích. Aortální chlopně ztvrdne a začnou poruchy. Mnoho neléčených onemocnění může být důvodem vedoucím k vytvrzení aortální chlopně. Například:

  • Autoimunitní onemocnění.
  • Infekční léze (brucelóza, tuberkulóza, sepse).
  • Hypertenze. V důsledku prodloužené hypertenze se tkáně stávají silnějšími a hrubšími. Proto se v průběhu času mezera zmenšuje.
  • Ateroskleróza - ucpání tkání lipidovými plaky.

  Zesílení tkáně je také běžným znakem stárnutí v těle. Zhutnění nevyhnutelně povede ke stenóze a regurgitaci..

  Diagnostika

  Zpočátku musí pacient poskytnout lékaři všechny potřebné informace pro diagnózu ve formě přesného popisu onemocnění. Na základě anamnézy pacienta předepisuje kardiolog diagnostické postupy, aby získal další lékařské informace.

  • Rentgen. Stín levé komory se zvyšuje. To je vidět na oblouku kontury srdce. Viditelné jsou také příznaky plicní hypertenze.
  • EKG. Vyšetření odhalilo zvětšení komory a arytmii.
  • Echokardiografie. Na něm si lékař všimne, zda existuje těsnění chlopní chlopně a zesílení stěn komory.
  • Sondovací dutiny. Kardiolog musí znát přesný význam: jak moc se tlak v aortální dutině liší od tlaku na druhé straně chlopně.
  • Fonokardiografie. Zaznamenané šelesty při práci srdce (systolické a diastolické šelesty).
  • Ventriculography. Předepisuje se k detekci nedostatečnosti mitrální chlopně.

  Při stenóze ukazuje elektrokardiogram poruchy rytmu a vedení bioproudů. Známky ztmavnutí lze jasně vidět na rentgenovém snímku. To naznačuje přetížení plic. Je jasně vidět, jak je rozšířená aorta a levá komora. A koronární angiografie ukazuje, že množství krve vyvržené z aorty je menší. To je také nepřímý znak stenózy. Ale angiografie se provádí pouze pro osoby starší 35 let..

  Kardiolog také věnuje pozornost příznakům, které jsou viditelné bez nástrojů. Bledost kůže, Mussetův příznak, Muellerův příznak - takové příznaky naznačují, že pacient má s největší pravděpodobností nedostatečnost aortální chlopně. Bicuspidová aortální chlopně je navíc náchylnější k selhání. Lékař musí vzít v úvahu vrozené rysy.

  Jaké další příznaky mohou navrhnout diagnózu kardiologovi? Pokud při měření tlaku lékař zjistí, že horní část je mnohem vyšší než norma a dolní (diastolická) je příliš nízká, je to důvod k odeslání pacienta na echokardiografii a rentgenový snímek. Nadměrné zvuky během diastoly slyšené stetoskopem také neveští nic dobrého pro dobré zprávy. To je také známkou selhání..

  Léčba léky

  K léčbě nedostatečnosti v počáteční fázi mohou být předepsány léky následujících tříd:

  • periferní vazodilatátory, které zahrnují nitroglycerin a jeho analogy;
  • diuretika jsou předepsána pouze pro určité indikace;
  • blokátory kalciových kanálů, jako je Diltiazem.

  Pokud je tlak velmi nízký, kombinují se nitroglycerinové přípravky s dopaminem. Blokátory beta-hadronu jsou však kontraindikovány v případě nedostatečnosti aortální chlopně.

  Dopamin nebo dobutamin se také doporučuje pro stenózu. Rovněž jsou zapotřebí vazodilatátory. Pokud je příčinou stenózy infekční endokarditida (zánět vnější membrány), pak jsou předepsána antibiotika - "Cephalexin".

  Výměna aortální chlopně

  Operace náhrady aortální chlopně se nyní provádějí docela úspěšně. A s minimálním rizikem.

  Během operace je srdce spojeno se strojem srdce a plic. Pacientovi je také podána plná anestézie. Jak může chirurg provést tuto minimálně invazivní operaci? Existují 2 způsoby:

  1. Katétr je zaveden přímo do femorální žíly a až do aorty proti krevnímu oběhu. Ventil je upevněn a trubka je odstraněna.
  2. Nový ventil je vložen řezem do hrudníku vlevo. Je zavedena umělá chlopně, která zapadne na místo a prochází apikální částí srdce a snadno se vylučuje z těla.

  Minimálně invazivní operace je vhodná pro pacienty, kteří mají doprovodná onemocnění a není možné otevřít hrudník. A po takové operaci člověk okamžitě pocítí úlevu, protože vady byly odstraněny. A pokud nejsou žádné stížnosti na pohodu, může být vybitá za den.

  Je třeba poznamenat, že umělé chlopně vyžadují neustálé podávání antikoagulancií. Mechanické může způsobit srážení krve. Proto je po operaci okamžitě předepsán "Warfarin". Existují však také biologické chlopně, které jsou pro člověka vhodnější. Pokud je z prasečího perikardu nainstalován ventil, je lék předepsán pouze několik týdnů po operaci a poté zrušen, protože tkáň dobře zakoření.

  Valvuloplastika aortálního balónu

  Někdy je předepsána valvuloplastika aortálního balónu. Jedná se o bezbolestnou a nejmodernější operaci. Lékař kontroluje všechny akce, které probíhají pomocí speciálního rentgenového zařízení. Katétr s balónkem je veden do aortálního otvoru, poté je balónek umístěn na místo chlopně a expandován. Tím se eliminuje problém stenózy chlopně.

  Pro koho je operace určena? Nejprve se taková operace provádí u dětí s vrozenou vadou, kdy se místo trikuspidální vytvoří jednokřídlá nebo bikuspidální aortální chlopně. Je indikován těhotným ženám a lidem před další transplantací srdeční chlopně..

  Po této operaci je doba zotavení pouze 2 dny až 2 týdny. Navíc se velmi snadno přenáší a je vhodný pro lidi se špatným zdravotním stavem a dokonce i pro děti..

  Srdeční selhání: příznaky, příčiny, léčba

  Léčba a zotavení po ischemické mozkové mrtvici: efektivní přístupy a metody