Srdeční aneuryzma: příznaky, diagnóza, léčba a prognóza onemocnění

V rizikové skupině s možným vývojem patologické dysfunkce srdce je 95% lidí, kteří dříve utrpěli masivní infarkt myokardu. To je základní faktor pro progresi chronické aneuryzmatu srdce s jeho dalším prasknutím a komplikacemi, které s sebou nese..

V 90% případů dochází k okamžité smrti.

5krát častěji se srdeční aneuryzma nachází při vyšetření na kardiologii u mužů než u žen ve věku od 40 do 70 let v již zanedbané formě, kterou nelze léčit.

Příčiny aneuryzmatu srdce

Strukturální změny ve stěnách krevních cév a hlavně levé komory jsou doprovázeny poškozením nebo nekrózou jednotlivých oblastí, které vedou k jejich oslabení - to je aneurysma. Pod tlakem průtoku krve se ztenčují od 1 mm do 3 mm, nepřirozeně se vydouvají. Někdy průměr aneuryzmatu srdce dosahuje 20 cm. Kontraktilita myokardu je ostře omezená nebo úplně zmizí.

Pokud je aneuryzma srdce důsledkem masivního infarktu způsobeného úplným zastavením přívodu kyslíku do oblasti srdečního svalu v důsledku zúžení lumenu koronárních tepen a poruch oběhu, je možné rychlé zvýšení vydutí a prasknutí. Tento proces trvá ne více než 1–2 týdny od okamžiku klinických projevů ischemické choroby srdeční.

Zdrojem vrozené patologie může být dědičné srdeční onemocnění, které se přenáší genetickým materiálem z generace na generaci. Proces ředění cévní stěny se začíná rozvíjet i v prenatálním období, ale je diagnostikován až po narození dítěte. Špatné návyky matky, léky nebo zánět během těhotenství mohou mít vliv na kardiovaskulární systém plodu.

Infekční nemoci a toxické jedy, které vstupují do těla, jsou také příčinou aneuryzmatu..

Chřipkové viry a patogeny Epstein-Barrové, streptokoky, houby a toxické chemikálie šířící se oběhovým systémem rychle poškozují životně důležité orgány, včetně vrstvy srdce myokardu. Výsledkem je nekróza buněk a svalových vláken a je pozorována deformace srdečních chlopní. Na místě mrtvých oblastí roste jizva pojivové tkáně, u nemoci dochází k difúzní kardioskleróze.

Chirurgické operace prováděné na srdci nebo poranění hrudníku s bodnými ranami vyvolávají tvorbu jizev nebo částečné uvolňování tekutiny z lumen poškozené cévy. To často vede k výskytu adhezí, tvorbě izolované dutiny a špatné cirkulaci a nakonec k aneuryzmatu..

Autoimunitní a systémová onemocnění, jako je lupus, revmatická onemocnění srdce a idiopatická kardioskleróza, mohou způsobit strukturální abnormality vaskulární stěny orgánu. Proces nahrazování zdravých svalových vláken pojivovou tkání je založen na vlastních imunitních buňkách těla, které z neznámého důvodu napadají myokard nebo patologický proces neznámé etiologie.

Negativní účinky radiační expozice na kardiovaskulární systém jsou velmi vzácné..

Je to důsledek průběhu specifické léčby nádorových novotvarů nebo je spojen s pracovní činností člověka. Po dlouhou dobu neexistují žádné charakteristické příznaky srdečního aneuryzmatu. Může být diagnostikována až po 1 roce od zahájení chemoterapie.

Klasifikace srdečního aneuryzmatu

Parametry onemocnění, pomocí kterých bude následně stanovena prognóza a bude předepsána další léčba srdeční aneuryzmy, jsou zvažovány v závislosti na nástupu prvních projevů od okamžiku ischemické choroby..

Akutní průběh je charakterizován vývojem místa nekrotického myokardu. Protahování a otoky byly pozorovány až 14 dní.

Subakutní období je pozorováno po 3–8 týdnech. Endokard zahušťuje. Zničené buňky hladkého svalstva jsou nahrazeny pojivovou tkání.

V chronické formě aneurysma nadále ničí části srdce po dobu delší než 2 měsíce. Je doprovázeno zesílením endokardu, který získává bělavý odstín, tvorbu vláknité rostoucí tkáně. Tato patologie odpovídá přítomnosti trombu s hustou konzistencí na cévní stěně. Může být na povrchu aneuryzmatického vaku nebo jej zcela vyplnit.

Při vyšetřování poruch souvisejících s prací kardiovaskulárního systému po infarktu myokardu byla vytvořena klasifikace aneuryzmat v závislosti na místě vzniku postižené oblasti..

Skutečný. Je to velmi tenká, roztažená zeď samotného srdce. V jeho membránách lze vidět zdravé prvky normální struktury cévy..

Falešná, patologicky vydutá aneuryzma srdce. Je to důsledek prasknutí myokardu. Často se objevuje v důsledku poranění hrudníku, vyznačuje se vláknitým adhezním procesem, změnou srdeční stěny. Omezeno na perikardiální listy.

V závislosti na stavu srdečního svalu se rozlišuje funkční typ aneuryzmatu, který je způsoben nízkou kontraktilitou myokardu. Vydutiny hlavně v komorové systole.

Vzhledem k rozsahu možné léze se onemocnění vyskytuje na vrcholu levé komory a přední boční stěně u 97% pacientů. V pravé komoře a síni se stanoví u 1% diagnostikovaných případů.

Když se mezikomorové septum a svalová tkáň stávají ohniskem nekrózy, je pravděpodobnost infarktu vysoká. Pod tlakem se levá komora pohybuje směrem doprava a zvyšuje se její objem, což může vyvolat srdeční selhání. Lokalizace u zadní stěny je diagnostikována jen zřídka.

Druhy srdečního aneuryzmatu

Na základě výsledků hardwarové diagnostiky a chirurgického zákroku bylo rozhodnuto vzít v úvahu obrys výčnělku postižených oblastí. Na pozadí srdce je aneuryzma vyjádřena v různých formách změněných stěn cév, což umožňuje posoudit růst a nárůst nekrotické oblasti, stanovit prognózu průběhu onemocnění.

Plochý, rozptýlený. Vnější obrys je mělký, deprese ve tvaru misky je pozorována na pozadí úrovně myokardu ze strany stěny srdce. Krevní sraženiny jsou vzácné, strukturální změny nejsou náchylné k prasknutí.

Pytle, výrazný tvar polokoule, hustá zaoblená boule. Obsah může být naplněn trombotickými hmotami.

Houba. Připomíná vak se širokým dnem, jehož dutina se postupně rozšiřuje působením příchozího průtoku krve a úzkým krkem. Je obzvláště nebezpečný pro nadcházející prasknutí a tvorbu trombů uvnitř.

V důsledku destrukce vnitřních vrstev cévní stěny se exfoliační forma vytváří pouze v tepnách.

Aneuryzma v aneuryzmatu. Jedna nebo více nekrotických lézí, které jsou připraveny k prasknutí. Stěny jsou příliš tenké..

V závislosti na tom, která tkáň převažuje po výměně postižených oblastí, jsou izolovány svalové, vláknité a smíšené fibromuskulární stěny aneuryzmatu. Dopad vysokého vnitřního tlaku na buňky myokardu, kardiomyocyty, vyvolává vznik dutiny, v níž převládá svalová tkáň.

Velké množství pojivových vláken se nachází v prvních týdnech po infarktu. Fibromuskulární vzhled se objeví, když nekróza prošla celou stěnou srdce.

Znamení

V 70% případů onemocnění začíná rozvojem srdečního selhání levé komory, periodickými tlakovými výkyvy a astmatickými záchvaty. Akutní a subakutní postinfarktová srdeční aneuryzma se stanoví, pokud má dospělý příznaky, jako je srdeční infarkt v anamnéze, prudký pokles krevního tlaku, horečka a studený pot. Možné zvracení.

Chronická postinfarktová srdeční aneuryzma cév je charakterizována bolestí na hrudi a dušností během cvičení. Velmi často se při palpaci nebo dokonce vizuálně stanoví supraapikální pulzace, což naznačuje aneuryzma přední boční stěny levé síně. Častěji horší, když člověk leží na levé straně. Možné opakované infarkty, arytmie a tachykardie.

Útoky na anginu pectoris jsou pozorovány až 6 let po prvních projevech onemocnění věnčitých tepen.

U kojenců se aneuryzma srdce spojená s levou komorou nijak neprojevuje, pokud se jedná o vrozenou patologii. Komunikuje úzkým lumenem s dutinou levé komory a nezpůsobuje oběhové poruchy. Snížení hustoty cévní stěny a zvýšení aneuryzmatického výčnělku nastává pouze s růstem a vývojem dítěte.

U novorozenců není možné diagnostikovat aneuryzma IVS. Jeho první příznaky se objevují náhle u zdánlivě zdravé kategorie lidí od 14 do 30 let. Doprovázené bolestmi na hrudi, silným hlukem ve čtvrtém mezižeberním prostoru na levé straně.

Diagnostika aneuryzmatu srdce

Indukované zátěže farmakologické nebo fyzikální povahy přispívají ke stresové echokardiografii, která umožňuje posoudit stav srdce během cvičení, vyšetřit orgánové segmenty v různých částech, určit přítomnost aneuryzmatu aorty a převzít kontrolu ischemie myokardu.

PET srdce umožňuje vizuálně identifikovat neživotaschopné oblasti myokardu. Postup se provádí injekcí radioaktivního izotopu a provádí se tomografem.

MSCT. Vrstvená trojrozměrná studie se používá k hledání defektů chlopní, perikardu a srdečních komor, ke stanovení kontraktilních funkcí a stupně poškození myokardu.

K potvrzení výrazných známek ischemie, anginy pectoris nebo poruch oběhu je před volbou strategie léčby předepsána koronární angiografie. Invazivní metoda je založena na zavedení speciálního katétru femorální tepnou, který se dostává do krevního řečiště a odráží stav kardiovaskulárního systému.

Léčba a chirurgický zákrok k odstranění aneuryzmatu

K posouzení stavu pacienta před zahájením léčby je nutná počáteční konzultace s kardiologem. Při poslechu srdce lze sledovat zvuky a skřípání. Je patrný pohyb orgánu doprava, je zaznamenán zvýšený tlak. Lékař dokáže cítit aneurysmální pulzaci v oblasti třetího mezižeberního prostoru. V 63-65% případů se výtok z hrudníku nachází vlevo.

Při absenci pravděpodobnosti prasknutí je předepsána léčba aneuryzmatu. Snižuje se na prevenci vaskulární blokády pomocí trombolytik a oslabení srdeční frekvence pomocí betablokátorů. K normalizaci krevního tlaku se užívají diuretika. Rozšiřování koronárních cév nitráty.

Studie ukázaly, proč je srdeční aneuryzma tak nebezpečná. Při absenci nezbytné urgentní léčby bude prognóza zklamáním..

Po 1-3 letech je registrováno 73% případů a po 3-5 letech 90% lidí zemře..

Proto se doporučuje podstoupit chirurgickou léčbu..

V případě komplikací ve formě chronického srdečního selhání musí být operováni lidé, jejichž aneuryzma srdce vyvolává riziko prasknutí..

Srdeční chirurgie pro defekt nalezený v mezikomorové přepážce se provádí obnovením normální polohy srdce pomocí speciálního syntetického materiálu.

Se stanovenou diagnózou aneuryzmatu levé nebo pravé komory je předepsána resekce. Během chirurgického zákroku je pacientovo srdce odpojeno a používá se uměle vytvořený krevní oběh. Operace zahrnuje operativní odstranění výčnělku stěny aneuryzmatu a vytvoření komorové dutiny.

Co je to srdeční aneuryzma: příznaky a příčiny, metody léčby a životní prognóza

Poruchy nebo anatomické vady srdečních struktur se v určitém okamžiku života vyvinou u každého desetitisícího pacienta..

Mnoho stavů nepředstavuje velkou hrozbu pro zdraví, jsou objeveny náhodou během diagnostiky jiných nemocí. Totéž platí pro vrozené vady, které tvoří až 60% všech odchylek od normy..

Srdeční aneuryzma je boule ve stěně jedné z komor nebo anatomických struktur. V 80% zaznamenaných situací trpí levá komora nebo interventrikulární septum.

Příznaky jsou na první pohled nespecifické. Nebude možné samostatně rozlišovat jeden stav od druhého. Potřebujete alespoň echokardiografii a EKG.

Někdy je porušení tak dobře maskované, že se bez MRI neobejdete. Jeden může pouze hádat podstatu problému sám. To je důležité, protože je důvodem k návštěvě lékaře nebo zavolání sanitky..

Léčba je vždy rychlá. Ale v raných fázích nebo za přítomnosti indikací se můžete omezit na farmakoterapii (když - viz níže).

Lékaři však záměrně doporučují neopustit operaci, pokud je k tomu důvod..

Mechanismus rozvoje státu

Je založen na kombinaci dvou faktorů.

 • Prvním je přetížení srdce, zvýšení krevního tlaku, a tedy účinek na stěnu myokardu.
 • Druhým jsou dystrofické změny v samotných tkáních v důsledku již současných srdečních patologií. Hlavně jde o odložený srdeční infarkt, ischemickou chorobu srdeční a chronické srdeční selhání..

Při paralelním působení obou momentů tenká stěna nevydrží, ohne se ven a zůstane v této poloze.

Část krve stagnuje v aneuryzmatu, struktuře podobné vaku a nevstupuje do velkého ani malého kruhu. To je plné významného hemodynamického poškození..

Patologie je cyklická, neustále postupuje a nezastaví se, dokud nepovede k prasknutí srdce, smrti pacienta z masivního krvácení - to je jeho hlavní nebezpečí..

Klasifikace

Prováděno z mnoha důvodů.

Podle etiologiePodle lokalizacePodle formy
 • Skutečný. Existuje neustále. Skládá se ze srdeční tkáně.
 • Nepravdivé. Struktura je založena na pojivové tkáni jizvy.
 • Funkční. Varianta prvního. Ale výčnělek se vyskytuje pouze během kontrakce (v systole).
 • Apikální.
 • Ventrikulární.
 • stěna.
 • Nachází se v oddílu.
 • Posvátný. Ve skutečnosti vyboulení do strany.
 • Houba.
 • Šířit.
 • Komplexní (jeden do druhého).

Klasifikace používají lékaři k určení závažnosti stavu, k rozvoji taktiky terapie.

Příčiny a způsob prevence rozvoje nemoci?

 • Infarkt myokardu. Představuje 95% všech aneuryzmat. Podle statistik každý desátý pacient s podobnou diagnózou v anamnéze „dostává“ anatomickou vadu. Prevence - odmítnutí alkoholu, kouření, strava, včasná léčba ischemických procesů, ateroskleróza.
 • Trauma hrudníku. Modřiny, zlomeniny a další. Metoda prevence - dodržování bezpečnostních opatření.
 • Vystavení ionizujícímu záření. Prevence - neustálé pozorování, užívání kardioprotektorů (Mildronate).
 • Infekce. Od myokarditidy po stavy třetích stran, až po syfilis, tuberkulózu. Prevence: zabránění infekci, na začátku procesu - urgentní léčba antibiotiky a užívání ochranných léků.

O něco méně často - operace srdce, vrozené vady, kterým nelze zabránit.

Příznaky

Klinický obraz je velmi variabilní. Specifické projevy závisí na velikosti formace, počáteční příčině patologického procesu, věku existence, funkčních poruchách.

Bolest na hrudi střední intenzity

Lisování nebo pálení, které přímo naznačuje ischemickou povahu stavu spojeného s nedostatečným krevním oběhem. Lokalizováno někde uprostřed nebo mírně doleva.

Ukazují se v okamžiku fyzické aktivity, stresu. To znamená po zesílení srdeční činnosti a zvýšení frekvence srdečních kontrakcí.

Nepohodlí se vyvíjí v důsledku nedostatečného krevního oběhu tkání kolem výčnělku stěny.

Jak to postupuje, kupodivu symptom mizí. Vyvíjí se další oběhová síť. Kompenzuje ischemii.

Komprese tkání aneuryzmatem také dává bolest, stejně jako nadměrné zatížení celého svalového orgánu..

Rychlejší tep

Srdeční frekvence dosahuje 120 - 180 tepů za minutu. Toto je takzvaná tachykardie. Aneuryzma vede k spontánnímu poklesu hemodynamiky (oběhu).

Důvodem je, že část krve zůstává ve formaci a nedosahuje velkého kruhu. To znamená, že tkáně dostávají méně kyslíku a živin..

Tělo zesiluje srdeční činnost, aby obnovilo svůj vlastní trofismus (výživa). V počáteční fázi pacient pocítí tlukot, poté si zvykne a přestane si všímat, že něco není v pořádku.

Neproduktivní kašel

Žádný hlen. Vyvíjí se v důsledku stlačení plic, ale častěji v důsledku nedostatečné výměny plynů v důsledku skromného uvolňování krve do malého kruhu, a tedy slabé saturace kapalné pojivové tkáně kyslíkem.

Slabost

Ospalost, astenické projevy, snížená schopnost pracovat a schopnost vykonávat domácí úkoly.

Jedná se o typické příznaky aneuryzmatu levé komory, ve kterém klesá intenzita srdečního výdeje do velkého kruhu. Prostřednictvím něj obecně dostává výživu mozek, ledviny, játra, orgány a tkáně..

Aneuryzma zadržuje část krve, což znamená, že mozkové struktury jsou dodávány horší. Proto astenické příznaky.

Dušnost

Logické pokračování kašle. Výsledek komprese plic nebo poklesu rychlosti průtoku krve v malém kruhu. Vyskytuje se během období fyzické aktivity.

Pokud aneuryzma dosáhne významné velikosti, projeví se příznak v klidu.

Arytmie

Abnormální srdeční frekvence. Na druhou stranu intervaly mezi jednotlivými po sobě jdoucími rytmy. Nejčastěji je příznakem tachykardie, zvýšení srdeční frekvence až na 120 - 180 úderů. (jak již bylo řečeno).

Jak postupuje postup, nastává opak. Bradykardie. To naznačuje slabost srdeční činnosti, špatnou výživu myokardu a neschopnost kompenzovat porušení.

Fibrilace komor nebo síní, tj. Chaotické kontrakce jednotlivých komor, a extrasystola (mimořádné kontrakce) jsou také možné.

Je těžké je odhalit sami, existují však specifické poruchy pohody: pocit ponoření do hrudi, předávání úderů, převrácení atd..

Hyperhidróza

Nadměrné pocení. Kdykoli během dne, zejména po drobné fyzické aktivitě. Způsobeno zvýšeným stresem na srdci a špatnou výživou svalů.

Otok dolních končetin

Zpočátku tento proces postihuje pouze nohy a kotníky. Poté se lýtka zvednou výše. Na jedné straně je to výsledek srdeční dysfunkce, na druhé straně - problémy s ledvinami..

Zahájené formy aneuryzmatu s rozvojem srdečního selhání způsobují otoky obličeje, rukou.

Závratě, bolest v zadní části hlavy, oči

Indikace špatného krevního oběhu v mozkových strukturách. Nervové tkáně jsou náročné na množství výživy. I mírný pokles trofismu dává neurologické příznaky..

Mdloby a ztráta vědomí

Působí jako pokračování, vývoj projevů ze strany centrálního nervového systému. Synkopa je častější po nadměrné fyzické aktivitě.

Srdce není schopno poskytnout potřebné množství výživy. Akutní hypoxie mozku končí ztrátou vědomí. Pak již neexistuje žádné spojení s mechanickým zatížením..

Příznaky srdečního aneuryzmatu tedy mají tři roviny:

 • Vlastně srdeční. Arytmie, pálení, porucha kontraktility.
 • Neurogenní. Mdloby, bolesti hlavy, vertigo.
 • Respirační. Dušnost, dušnost při ležení, kašel.

První skupina se vyvíjí okamžitě poté, co proces dosáhne určitého kritického množství. Do té doby neexistují vůbec žádné projevy nebo jsou tak hubené, že na pacientovi nezáleží a nevěnují pozornost své vlastní existenci.

Třetí typ se vyskytuje také souběžně se srdečními příznaky..

Neurogenní projevy však naznačují původně nebezpečné umístění aneuryzmatu nebo rychlý růst. Poruchy CNS vyžadují urgentní operaci.

Edém je důkazem ve prospěch renálního a chronického srdečního selhání. To jsou také negativní prediktivní body. Obvykle mluvíme o pokročilé verzi patologického procesu.

Diagnostika, jak odlišit aneuryzma od jiných stavů na vlastní pěst?

Bez specializovaných studií nelze přesně říci, co je příčinou výše uvedených příznaků. Existuje však šance uhodnout. To je nezbytné pro včasnou reakci.

Jaký je rozdíl mezi:

 • Infarkt myokardu. Ve skutečnosti akutní koronární nedostatečnost, nekróza tkáně. Naproti tomu příznaky aneuryzmatu se zvyšují postupně, nikoli přes noc..

Bolesti nejsou tak silné, nedochází ke ztrátě vědomí, činnosti centrálního nervového systému. Není také pozorován akutní nástup. Protože porušení je chronické, trvalé.

Přečtěte si o příznacích předinfarktu v tomto článku..

 • Poruchy mitrální, trikuspidální aortální chlopně. Rozdíl je v pořadí příznaků.

Na pozadí aneuryzmatu se nejprve objeví bolest, poté poruchy rytmu. V tomto případě nemusí být vůbec žádné nepohodlí nebo se vyvíjí v pozdějších fázích patologického procesu..

 • Angina pectoris. Stejně jako v případě infarktu není aneuryzma obvykle paroxysmální. Známky jsou přibližně stejné po celou dobu existence vady.

Progrese sleduje jasnou logiku. Čím déle je porucha přítomna, tím je klinika výraznější.

 • Kardiomyopatie. Také to prakticky nedává bolest. Existují však nebezpečné arytmie a dušnost.

Tímto způsobem lékaři hodnotí stav pacienta a vytvářejí přibližné hypotézy. Specialista - kardiolog.

Seznam studií je následující:

 • Ústní výslech a sběr anamnézy. Vytvořit model patologického procesu.
 • Měření krevního tlaku. Na pozadí aneuryzmatu je v počátečním stadiu trvale vysoká. Odpovídá symptomatické hypertenzi. Snížení po progresi a rozvoji přetrvávajícího srdečního selhání. O 20–30 mm Hg menší než individuální norma.
 • Posouzení četnosti orgánových kontrakcí. Stejný. Hlavní období dává tachykardii. Pak - pokles srdeční frekvence. Co naznačuje porušení kontraktility a zvýšení fenoménů tkáňové ischémie.
 • Echokardiografie (dopplerografie). Základní technika v jakékoli fázi. Poskytuje mnoho informací o anatomickém stavu srdce a okolních strukturách. Jedná se o ultrazvukovou metodu vizualizace tkáně a měření tlaku v komorách během systoly (vysunutí) a diastoly (relaxace).
 • MRI je předepsáno podle potřeby. Studie poskytuje podrobné snímky svalového orgánu.
 • EKG. Posoudit funkční aktivitu srdce. Všechny arytmie jsou viditelné najednou. Studie se obvykle provádí po identifikaci příčiny, aby se napravila závažnost procesu.

Před operací je předepsána scintigrafie. Umožňuje vám určit bezpečnost funkční aktivity myokardu, stejně jako objem krve, který stagnuje ve struktuře podobné vaku, povolené zatížení během nadcházející anestézie.

Echokardiografie je dostatečná k detekci samotného aneuryzmatu. Zbývající metody jsou zaměřeny na hodnocení stupně poruch vyvolaných onemocněním. Vyšetření se provádí ambulantně.

Standardní diagnóza „chronické aneuryzma srdce“ nemá smysl, protože proces není akutní. Toto je terminologická chyba, která se vyvinula v ruské lékařské praxi..

Léčba

Dvojí. V počátečním stadiu nebo pokud aneuryzma neroste, udržuje stabilní rozměry, nezpůsobuje funkční poruchy (arytmie), je indikována konzervativní léčba a sledování.

V případě očekávané taktiky je předepsán pravidelný screening po dobu nejméně 3–5 let. Každých 3-6 měsíců je konzultován kardiolog a kompletní diagnostický cyklus (EKG, ECHO, 24hodinové monitorování, MRI, pokud je indikováno).

Nevýznamná míra růstu (méně než 0,5 cm za šest měsíců) dává důvod pro prodloužení pozorování. Půl centimetru nebo více je absolutní indikací pro operaci. Diskrece lékaře zde již nehraje roli..

Při přípravě je doba trvání lékové terapie asi 2-3 měsíce. Poslední sada diagnostiky probíhá týden před intervencí.

V obou případech jsou léky stejné:

 • Organické dusičnany. Podporujte umělou expanzi koronárních tepen. Lepší výživa myokardu díky normalizaci hemodynamiky. Klasickým lékem je Nitroglycerin. Podle označení - ostatní.
 • Mírné diuretika. To šetří draslík a mánii. Například Veroshpiron nebo Spironolactone. Ne neustále, 2-3krát týdně. Chcete-li zmírnit otoky, snižte zátěž srdce.
 • Antiagregační látky a trombolytika. Ředí krev, zlepšují její tekutost a zabraňují tvorbě sraženin. Aspirin-kardio, warfarin.
 • Beta-blokátory. Anaprilin, Carvedilol. Normalizujte přísun kyslíku do myokardu a současně snižujte krevní tlak.

Je možné použít kardioprotektory, Mildronate a další. Pro zlepšení metabolismu v srdci.

Samospráva je kategoricky nepřijatelná. Toto je přímá cesta k prasknutí, krvácení a smrti aneuryzmatu během několika sekund..

Léčba srdečního aneuryzmatu je převážně chirurgická, chirurgický zákrok je nutný v 65-80% případů.

Absolutní indikace pro urgentní léčbu:

 • Ruptura aneuryzmatu nebo stěny komory / tkáně myokardu.
 • Trombóza. Hrozba mrtvice, infarktu nebo podobných stavů.
 • Identifikace patologie u dítěte do 3 let.
 • Riziko trombózy.
 • Srdeční selhání spojené s aneuryzmatem.
 • Rychlý růst vzdělání. Více než 0,3-0,5 cm za šest měsíců.
 • Arytmie, které jsou refrakterní (nereagují) na léčbu drogami.

V ostatních případech zůstává otázka na uvážení odborného kardiologa. V případě pochybností o odborné způsobilosti se doporučuje poradit se s druhým lékařem. Rozhodně to nebude zbytečné.

Podstatou zásahu je odstranění tvorby a sešití stěn.

Operace nemusí být nutně prováděna s otevřeným přístupem s hrudní disekcí. Při relativně malé velikosti aneuryzmatu je možné endoskopické ošetření.

After - léky jsou předepsány:

 • Antibiotika Aby se zabránilo infekčním komplikacím.
 • Antiarytmické. Chcete-li uklidit srdeční frekvenci.
 • Diuretika Snižte stres na srdci.
 • Beta blokátory a dusičnany, pokud jsou uvedeny.
Pozornost:

Je přísně zakázáno léčit lidovými prostředky. V nejlepším případě jsou zbytečné a plné ztráty drahocenného času, v nejhorším případě jsou nebezpečné, a proto hrozí smrtí.

Během rehabilitačního období dávají doporučení ohledně způsobu budoucího života.

 • Přestat kouřit, pít (navždy).
 • Sexuální odpočinek (3-6 měsíců).
 • Oprava stravy. Minimálně mastné, smažené, uzené, sůl ne více než 7 gramů denně, žádné polotovary, rychlé občerstvení, konzervy (po celou dobu).
 • Omezení fyzické aktivity (6 měsíců až doživotní změna).
 • Celý odpočinek asi 7-10 hodin za noc (vždy).
 • Vyhýbání se stresu, zvládnutí relaxačních technik.

Obnova trvá asi šest měsíců.

Prognóza a komplikace

Příznivé v počátečních stádiích, při absenci nutnosti chirurgického zákroku nebo pokud je možné jej provést. Míra přežití se blíží 95%.

Úmrtnost je vyšší s přidáním přetrvávajících arytmií nebo srdečního selhání. Ale i tak jsou šance dobré.

Srdeční aneuryzma jsou nebezpečná s důsledky: tvorba parietálních trombů, embolie, dýchání, ledvin, srdeční selhání. Výsledkem je vždy narušení vzdělání, masivní krvácení a smrt pacienta..

Konečně

Srdeční aneuryzma je anatomická vada, vada. V 95% získaných případů je výsledkem infarktu. Zřídka vrozené. Představuje přímou hrozbu pro život.

Vyžaduje urgentní nebo plánované ošetření. Který přesně závisí na případu. Obvykle funkční. Dokonce i pokročilá stádia mají vysokou míru přežití. Předpověď je příznivá.

Srdeční aneuryzma a její důsledky

Vypouklost svalů a jejich ztenčení v nejdůležitějším lidském orgánu se nazývá srdeční aneuryzma. Podobný jev je pozorován v důsledku pravidelného vysokého krevního tlaku, traumatu, infarktu myokardu. Důvody jsou různé. Většinou onemocní muži nad 40 let, postiženi jsou však jak starší lidé, tak malé děti. Medicína bere tuto patologii vážně, protože způsobuje složité problémy. Zejména tyto komplikace mohou být fatální..

Proč se objeví?

Transmurální infarkt levé srdeční komory téměř vždy vede k rozvoji patologie. Aneuryzma se nachází na horní straně stěny cévy nebo na antero-laterální části samotného orgánu. Je velmi vzácné, že se srdeční vaskulární patologie vyskytuje vpravo. Po jakémkoli infarktu ztrácejí zdi svoji dřívější hustotu, hroutí se. Tlak zevnitř je tenčí díky protažení.

Další další faktory ovlivňují vývoj aneuryzmat. Jsou to oni, kteří dávají zátěž skořápce, zvyšují tlak zevnitř. U novorozenců se onemocnění může vyvinout v důsledku dědičnosti. Další faktory:

 1. Arteriální hypertenze.
 2. Silný tep.
 3. Progresivní srdeční selhání.
 4. Opakované infarkty.
 5. Infekce.
 6. Zděděná predispozice.
 7. Migrované operace.
 8. Trauma.
 9. Systémový zánět.

Srdeční aneuryzma postupuje z počáteční formy do trvalé a v důsledku následků v hlavním orgánu těla (tj. V srdci) se stěny boulí.

Může dojít k traumatickému nebo infekčnímu vrozenému onemocnění. K traumatickému vzhledu dochází po otevřeném nebo uzavřeném poranění srdečního svalu. Po nápravě jeho vad, zejména vrozených, to není neobvyklé. Pokud je aneurysma infekčního typu, znamená to, že vznikla například z bakterií, jako je syfilis.

Odrůdy

 • akutní typ;
 • subakutní;
 • chronický typ.

Akutní aneuryzma je vyjádřena jako postinfarktové aneuryzma, přibližně 10 dní. Další forma se objeví za 3–8 týdnů. Chronické - pokud je termín delší. U akutního typu je oblast myokardu nekrotická, bobtná od tlaku směrem ven nebo dovnitř.

Ale chronické aneuryzma je mnohem komplikovanější. To znamená, že se objeví vláknitý vak. Skládá se ze 3 vrstev - epikardiální, endokardiální a intramurální. Tyto tkáně rostou na orgánu, na stěnách, ztenčují se a dosahují 2 mm. Mohou se objevit temenní krevní sraženiny. Jsou volné a náchylné k fragmentaci. Proto se stává, že dojde k nějaké komplikaci..

Kromě toho má aneurysma poddruh, existují 3 z nich:

 • sval;
 • vláknitý;
 • fibromuskulární.

Patologie se projevuje jak u prvního typu, tak v kombinaci dvou, nebo dokonce všech tří. Možná detekce falešné patologie, funkční a pravdivé, může být diagnostikována s vrozenou.

Běžné příznaky

Existuje mnoho známek patologie. Častěji můžete vidět následující:

 • dušnost;
 • letargie;
 • pocení;
 • otok;
 • srdeční astma;
 • poruchy dýchacího rytmu.

Příznaky jsou často epizodické. U subakutního typu můžete vidět selhání průtoku krve, jeho nedostatek. A postup je rychlý. Chronické aneuryzma je charakterizováno srdečním selháním. Symptomatologie je výrazná - častá dušnost, srdeční selhání. Postupně se nemoc ještě zesiluje a lze identifikovat další příznaky:

 • hydrothorax;
 • ascites;
 • otok žil na krku;
 • otok.

Také v chronické formě se často objevují fibrinózní změny v důsledku výskytu adhezí. Výsledkem je prasknutí srdečních aneuryzmat. V akutní formě k tomu dochází v období od 2 do 9 dnů po infarktu, výsledek je smrtelný. Je méně pravděpodobné, že chronický typ bude mít fatální následky. První symptomatologií prasknutí je ostré vyblednutí kůže, poté se stává cyanotickou, uvolňuje se studený pot. Možná je také ztráta znalostí, hlučné dýchání. V tomto případě je fatální výsledek okamžitý.

Diagnostika

Včasná diagnostika aneuryzmatu je nesmírně důležitá. Umožní vám určit vývoj onemocnění, jeho formu. To vám umožní zvolit nejvhodnější terapii. Všechno to začíná lékařským vyšetřením, anamnézou a sondováním pulzu. Poté je provedeno EKG - odhalí první známky infarktu. Pokud je nalezena aneuryzma, bez nebo s krevním odtokem, lze během této procedury vyšetřit jeho dutinu na monitoru. Měření jsou prováděna, je detekována tvorba trombu.

Může být také předepsán PET snímek srdce. Ukazuje, jak životaschopný je myokard s neustálou patologií. Dále je proveden rentgen. Když tedy tekutina protéká tepnami, je detekována i mírná stagnace. Kromě toho se konají:

 • MRI;
 • MSCT;
 • EFI;
 • rentgenkontrastní ventrikulografie;
 • koronární angiografie.

Takové akce jsou relevantní pro určité indikace a mohou poskytnout lékaři přesnější údaje o patologii a jejím průběhu. Na základě výzkumu je předepsán způsob léčby srdečního aneuryzmatu.

Léčba

Operace se provádí téměř vždy. Ale než to začne, je léčebný účinek na nemocný orgán povinný. Provádí se kyslíková baroterapie a kyslíková terapie. Po dokončení celého kurzu s užíváním drog se provádí chirurgická intervence. Je to nutné pro akutní a subakutní patologii. V tomto případě je problém vážný, postup je poměrně rychlý, je detekováno srdeční selhání, a to nejen.

U permanentního aneuryzmatu je rovněž nezbytný chirurgický zákrok - zabrání následkům tvorby trombů, které nejčastěji vedou k úmrtí. Srdeční aneuryzma obecně nelze vyléčit bez chirurgického zákroku. K dnešnímu dni neexistují žádné léky, které by se s tímto problémem dokázaly úplně vyrovnat. Proto je nezbytná konzervativní léčba čistě preventivní povahy, aby se snížilo riziko komplikací, relapsu a odstranění příznaků.

Pacient je téměř vždy hospitalizován. Je nutná úplná diagnóza jeho stavu. Pokud nehrozí prasknutí aneuryzmatu srdce, léčba se provádí léky. Pokud však existují nějaká rizika, operace je nevyhnutelná. Indikace jsou následující:

 1. Rostoucí neúspěch.
 2. Těžká arytmie.
 3. Opakovaný tromboembolismus.
 4. Falešná aneuryzma.
 5. Ruptura aneuryzmatu.

Všechny tyto indikace naznačují potřebu chirurgického zákroku, protože riziko vážných komplikací je velmi vysoké. Možné neočekávané krvácení, úplné prasknutí aneuryzmatu a další následky, které vedou ke smrtelnému výsledku.

Jak vyřešit problém s operací

Hrudník je otevřený, k srdci je připojena speciální pumpa, která zajišťuje průtok krve. Poté chirurg opatrně odstraní srdeční aneuryzma. Pokud je vaskulární aneuryzma falešná, pak se defekt stěny jednoduše zašije nebo se vyříznou místa s adhezí. Celý postup se provádí v celkové anestezii. Jeho trvání navíc závisí na složitosti onemocnění, ale v každém případě operace trvá mnoho hodin.

Úspěšná operace snižuje riziko úmrtí v důsledku nemoci. Rehabilitační období po něm může trvat několik týdnů až několika měsíců. Během tohoto období by měl být pacient pod pravidelným dohledem lékařských odborníků. Je bezpodmínečně nutné užívat léky a další preventivní opatření (dodržování odpočinku v posteli, správná výživa, klid).

Léčivé účinky na aneuryzma

Tato technika je použitelná pouze ke snížení zátěže srdečních komor. Bylinné léky také zabraňují vzniku krevních sraženin, které jsou v patologii nebezpečné. Pokud onemocnění nepostupuje a nejsou nalezeny krevní sraženiny, nemusí být operace nutná po velmi dlouhou dobu. Pokud pacient z nějakého důvodu netoleruje anestezii, pak je tato metoda ovlivňování těla jediná, která vám umožňuje vyrovnat se s problémem. Přijatelné je několik skupin léků:

 • trombolytika;
 • beta-blokátory;
 • diuretika.

Jejich dávky by měl zvolit ošetřující lékař na základě výzkumných indikací a charakteristik těla pacienta. Samoléčba je v tomto případě přísně zakázána. To povede výlučně ke komplikacím nebo prasknutí aneuryzmatu a v důsledku toho k smrti..

Nezbytná preventivní opatření

Prevence by měla zahrnovat vzdání se špatných návyků. To platí zejména pro kouření a pití alkoholických nápojů. Je třeba se vyvarovat fyzického přetížení - ovlivňují zesílení srdeční frekvence, zrychlují průtok krve, což znamená, že se zvyšuje zátěž orgánu. Dalším důležitým bodem je dodržování správné výživy. Musí to nutně vyvinout odborník na výživu, který ví všechno o zdravotním stavu a charakteristikách těla pacienta..

Po infarktu mohou taková opatření zabránit prasknutí, zejména v prvních týdnech po něm. Ale i když je vše v pořádku, pacienti musí dodržovat popsaná opatření po celý život. Mimo jiné je možné posílit stěny aneuryzmatu. To se provádí pomocí polymerních materiálů. Taková operace zabrání možnému prasknutí. Ošetřující lékař vám řekne více o preventivních opatřeních.

Možné komplikace

Srdeční aneuryzma u dětí je extrémně vzácná, zejména u této choroby starší generace. Je to velmi nebezpečné a může to vést k vážným komplikacím:

 1. Ruptura aneuryzmatu.
 2. Srdeční selhání.
 3. Porušení průchodnosti.
 4. Tromboembolismus.

Proto byste neměli ignorovat a provozovat patologii. Když se objeví první příznaky, je nutná urgentní lékařská péče. Lidé se slabým srdečním systémem se navíc doporučují pravidelně navštěvovat lékaře. V mnoha případech lze chirurgickému zákroku zabránit, ale pouze s včasným doporučením specialistovi.

Důvody pro vývoj aneuryzmatu na stěnách cév srdce, prevence patologie

Co je srdeční aneuryzma a jak je to nebezpečné? Mnoho lidí se zajímá o odpověď na otázku, kteří slyšeli tak děsivou frázi. Termín „aneuryzma“ znamená zvětšení. Pokud se používá ve spojení se slovem "srdce", předpokládá se, že se tento orgán z nějakého důvodu patologicky změnil - v jeho oblasti došlo k výčnělku stěny se zředěnou tkání. Takové procesy mohou nastat kvůli různým předpokladům, mají vrozený nebo získaný charakter, probíhají v akutní nebo chronické formě. Tento stav lze diagnostikovat u novorozence v prvních dnech po narození, u starších dětí nebo v dospělém období života člověka..

 1. Příčiny patologie
 2. Klasifikace nemocí
 3. Aneuryzma srdce: jaké příznaky jsou charakteristické pro patologii?
 4. Metody použité pro diagnostiku
 5. Metody léčby a prognóza

Příčiny patologie

Patologický proces v srdci a v cévách - aneuryzma, může být spojen s několika důvody. Dítě může mít vrozenou vadu orgánu z důvodu:

 • dědičný faktor - riziko rozvoje onemocnění v prenatálním období života se zvyšuje, pokud mají blízcí příbuzní potvrzenou diagnózu,
 • abnormální vývoj pojivové tkáně srdce,
 • infekční nemoci, kontakt s nebezpečnými chemickými sloučeninami nebo látkami, záření, které žena utrpěla při čekání na dítě.

Získaná forma onemocnění nastává jako komplikace po předchozím onemocnění, při kterém srdce a cévy procházejí významnými změnami:

 • infarkt myokardu a rozvoj kardiosklerózy v postinfarktovém období, ve kterém se významně mění svalová tkáň srdce,
 • změny ve svalu a stěně orgánu v důsledku traumatu (uzavřeného nebo otevřeného) nebo operací,
 • přítomnost patogenních zánětlivých procesů, které vznikají z několika důvodů - útok virů nebo bakterií, vývoj autoimunitních procesů,
 • ateroskleróza, vysoký cholesterol, vaskulární změny v důsledku tvorby plaků,
 • hypertenzní a ischemická choroba srdeční,
 • tachykardie,
 • srdeční selhání.

V některých případech může být patologie vyvolána chorobami, které nesouvisejí se srdeční aktivitou - tuberkulóza, syfilis, revmatismus.

Klasifikace nemocí

Mezinárodní klasifikace nemocí (ICD) přidělila kód 125,3 srdečním aneuryzmatům. Specialisté v závislosti na intenzitě vývoje patologie rozlišují tři její formy, z nichž každá má určité vlastnosti:

 • akutní,
 • subakutní,
 • chronický.

Aneuryzma cév srdce a aorty v akutním období se obvykle tvoří v krátkém časovém období - až dva týdny po výskytu jeho předpokladů. Proces je charakterizován tvorbou nekrotické oblasti myokardu nebo cévy se smrtí tkáně. Na takovém místě pod působením krevního tlaku vyčnívá poškozená oblast orgánu ven. Srdeční aneuryzma, pokud je forma patologie akutní, může ovlivnit interventrikulární septum, její stěna spadne do srdeční komory, častěji doleva. Existuje také parietální typ onemocnění.

Subakutní období onemocnění naznačuje přítomnost procesu tvorby pojivové tkáně v poškozené oblasti. Ke změnám dochází během 3–8 týdnů po nástupu tvorby aneuryzmatu.

Tloušťka stěny srdce v přítomnosti patologie v chronické formě se stává velmi tenkou - méně než 2 mm, přeměňuje se na vláknitý vak. Tato formace se skládá z několika vrstev, ve kterých dochází k dalšímu růstu vláknitých a hyalinizovaných pojivových tkání. Chronická aneuryzma srdce je charakterizována tvorbou trombu v jeho dutině. Může mít různé velikosti - zabírat celý lumen cévy nebo být připevněn k jedné z jejích stěn.

Nemoc má další klasifikace. V závislosti na struktuře vytvořeného aneuryzmatu rozlišuje mezi jeho formami - svalovou, vláknitou, smíšenou.

V závislosti na formě vytvořeného patologického výčnělku srdečních stěn existuje následující klasifikace aneuryzmatu:

 • difúzní - typ výčnělku stěny je plochý, srdeční dutina má depresi,
 • sáček - zaoblený tvar se širokou základnou je neodmyslitelný,
 • tvar houby je popisován jako velký výčnělek tkáně s úzkou nohou, s tímto typem výčnělku mohou být aneuryzma umístěna jedna do druhé, zatímco jejich stěny jsou velmi tenké.

V průběhu onemocnění se u pacienta může vyvinout několik ložisek onemocnění nebo jedno. Možná jejich současný vývoj nebo vzhled v různých obdobích.

Chcete-li vyhodnotit, jak vypadá anatomie srdce během vývoje aneuryzmat různých typů, můžete se podívat na fotografie mikroskopů nebo makroskopických preparátů orgánu, jejichž obrazy lze vidět v učebnicích kardiologie, lékařských encyklopediích a dalších zdrojích..

Aneuryzma srdce: jaké příznaky jsou charakteristické pro patologii?

V závislosti na formě onemocnění může mít pacient známky, které pomáhají podezření na rozvoj patologie a předepisují další vyšetření, které vám umožní podrobně vidět klinický obraz a rozhodnout se, jak s pacientem zacházet. Následující podmínky pomáhají identifikovat aneuryzma srdce různých tvarů:

 • obecná lidská slabost,
 • časté problémy s dýcháním, dušnost,
 • zrychlená srdeční frekvence, která je pozorována i v klidu,
 • variabilní srdeční frekvence,
 • otok tkání,
 • změna žil, jejich otok v krční páteři,
 • akumulace tekutiny v břišní dutině,
 • poruchy prokrvení tkání a orgánů,
 • mrtvice.

Srdeční aneuryzma u dětí může vyvolat:

 • bolest v oblasti hrudníku, která se pravidelně opakuje,
 • náhlá a silná bolest na hrudi,
 • dušnost, která se často kombinuje se suchým kašlem.

Metody použité pro diagnostiku

Stížnosti na zhoršení zdravotního stavu pacienta, o kterých se lékař dozví při výslechu a vyšetření pacienta, mohou být důvodem k podezření na aneuryzma srdce. Chcete-li potvrdit nebo vyvrátit diagnózu, musíte provést vyšetření, které zahrnuje:

 • Dopplerův ultrazvuk - jsou určeny vlastnosti krevního toku člověka, faktory, které ztěžují - vývoj aneuryzmatu stěn srdce a cév, jejich stratifikace, tvorba krevních sraženin a cholesterolových plaků,
 • angiografie je metoda rentgenového vyšetření zavedením barvicí látky do cév, která umožňuje přesné sledování jejich stavu, sledování a hodnocení oblastí s výslednými patologickými změnami,
 • počítačová tomografická angiografie - metoda pro stanovení charakteristik průtoku krve se sledováním jejích problémových oblastí,
 • magnetická rezonanční angiografie.

Tradičně se diagnostika EKG používá pro srdeční aneuryzma nebo elektrokardiogram. Po dekódování kardiogramu bude možné vyvodit závěry o pravdivosti diagnózy, pokud její popis obsahuje informace o přítomnosti známek transmurálního infarktu myokardu, které zůstávají po dlouhou dobu stabilní. Pomocí metody ECHOKG je možné posoudit velikost aneuryzmatu a rysy stavu jeho dutiny.

Srdeční aneuryzma u dítěte může být diagnostikována s vrozenou formou během nitroděložního vývoje, poté potvrzena u dítěte. Pro diagnostiku použijte metodu ultrazvukového Dopplera.

Metody léčby a prognóza

K léčbě patologie se používají dvě metody - chirurgická operace a farmakoterapie. Výběr může být ovlivněn charakteristikami vývoje onemocnění a stavem pacienta..

V případech, kdy je pacientovi diagnostikována srdeční aneuryzma, je léčba pilulkami a jinými léky zaměřena na potlačení živých příznaků. Pacientovi jsou předepsány léky, aby se zabránilo rozvoji komplikací. Pacient by měl pít léky, které pomáhají normalizovat srdeční frekvenci, její sílu.

Lékař předepisuje antikoagulancia ke snížení rizika vzniku krevních sraženin. Srdeční selhání zahrnuje léčbu ACE inhibitory a diuretiky. Pro tyto účely lze použít nejen tradiční, ale i lidovou, nelékovou metodu terapie. Je přísně zakázáno účastnit se léčby předepsané samy.

Chirurgická metoda pro eliminaci patologie spočívá v provedení radikálních (otevřených) nebo minimálně invazivních operací:

 • zavedení craftingu přes tepnu, která blokuje průtok krve v poškozené oblasti,
 • zpevnění stěny orgánu polymerními materiály („záplatování“),
 • resekce (odstranění) vyčnívající části stěny srdeční komory nebo síně,
 • septoplastika, používaná pro aneuryzma MPPA.

Pacienti s diagnostikovanou srdeční aneuryzmou si často kladou otázku, jak dlouho lidé s takovou patologií žijí a jaká bude prognóza během léčby. Pokud osoba nechodí k lékaři, může být smrt rychlá, může prorazit aneuryzma, což povede k vnitřnímu krvácení s následnou smrtí pacienta.

Očekávanou délku života pacienta s aneuryzmatem lze prodloužit, pokud bude dodržovat doporučení přijatá na klinice:

 • měli byste sledovat projevy příznaků, pokud se zesilují nebo se objeví nové, vyhledejte radu odborníků,
 • je nutné zvýšit fyzickou aktivitu,
 • změňte stravu, dodržujte doporučenou stravu, vyhýbejte se nadváze,
 • je vyžadován plný odpočinek a spánek.

Můžete dlouho žít s aneuryzmatem srdce, pokud budete k léčbě přistupovat zodpovědně, zvolíte zdravý životní styl.

Další podrobnosti o patologii jsou popsány ve videu:

Další informace o aneuryzmatu a metodách prevence naleznete také v následujícím videu:

EKG známky LVH

Krevní tlak a tepové frekvence