Aneuryzma mozku: rehabilitace po operaci

Cévní aneuryzma je patologická expanze, výčnělek stěny poškozené tepny. Aneuryzma krevních cév v mozku vyžaduje okamžitou neurochirurgickou léčbu, výsledek a následky po operaci závisí na mnoha faktorech, včetně profesionality lékaře, věku a celkového zdravotního stavu pacienta.

Charakteristika patologie

Mozková aneuryzma se liší od obvyklého prvku oběhového systému ve struktuře - postrádají některé vrstvy (svalová stěna, elastická membrána) charakteristické pro normální cévy. Stěna aneuryzmatu se skládá z pojivové tkáně, která má nízkou roztažnost, plasticitu, pružnost, a proto je náchylná k mechanickému poškození.

Ruptura aneuryzmatu v mozku je častou (85% případů) příčinou krvácení v subarachnoidálním (pod arachnoidálním) prostoru netraumatické povahy. V důsledku krvácení této lokalizace vstupuje krev do prostoru pod arachnoidální membránou. Taková ohniska krvácení často způsobují zhoršený krevní oběh v mozkových tkáních, který se vyskytuje v akutní závažné formě..

Tyto stavy se vyznačují vysokým výskytem nepříznivých výsledků. Prevalence patologie je přibližně 13 případů na 100 tisíc obyvatel ročně. Průměrný věk pacientů je 40-60 let. Ruptura stěny postižené cévy vede k hrubému neurologickému deficitu nebo smrti.

Hlavním typem léčby je ořezávání aneuryzmatu, během kterého je vyloučeno z celkového průtoku krve cévním systémem, který zásobuje mozek. Při prasknutí patologicky změněné cévy jsou pozorovány charakteristické neurologické příznaky, které často závisí na lokalizaci ohniska krvácení.

Druhy operací

Lékařská taktika závisí na lokalizaci mozkové aneuryzmy (krční, přední, střední, vertebrální tepny), přítomnosti nebo nepřítomnosti mechanického poškození (prasknutí) stěny, klinických symptomech a celkovém stavu pacienta. Chirurgický zákrok je indikován u všech pacientů s aneuryzmatem zjištěným při diagnostickém vyšetření cév umístěných v mozku.

Pokud patologicky změněná céva nepraskla, načasování operace může být odloženo. Podle lékařských statistik pravděpodobnost prasknutí nepřesahuje 1–2% ročně. Pokud je podle výsledků neuroimagingu mozkových struktur zjištěna prasklá aneuryzma, provede se co nejdříve operace k odstranění patologicky změněných cév..

Naléhavost reakce je spojena s vysokým rizikem opakovaného narušení integrity stěny s vývojem nového intrakraniálního krvácení. Výskyt opakovaných ložisek krvácení spojený s prasknutím stěn arteriovenózní malformace je pozorován u 15-25% případů během prvních 2 týdnů od okamžiku prvního prasknutí. Do 6 měsíců - riziko opětovného krvácení stoupá na 50% s úmrtností kolem 60%.

Taktika chirurgického zákroku se určuje pod vlivem takových zavedených faktorů, jako je opakované mechanické poškození stěn patologické cévy a vývoj angiospasmu - významné zúžení lumen cévy v důsledku prodloužené a intenzivní kontrakce hladkých svalů cév. Načasování operace je stanoveno s přihlédnutím k formě ischemie způsobené cévní mozkovou příhodou.

S kompenzovanou formou ischemického procesu lze chirurgický zákrok provést okamžitě. V případě dekompenzované formy se doporučuje očekávaná taktika. Existují 2 hlavní typy operací aneuryzmatu tepen v mozku: endovaskulární chirurgie (minimálně invazivní intervence bez řezů) a otevřená mikrochirurgická intervence.

Endovaskulární chirurgické ošetření se provádí malými vpichy (punkcemi) o průměru 1-4 mm. Lékařské procedury jsou prováděny pod neustálým dohledem pomocí rentgenového zařízení. V některých případech zahrnuje taktika kombinaci obou metod. Nejprve, aby se zabránilo opakování v případě prasknutí stěny aneuryzmatu, je provedena endovazální embolizace (blokáda), poté otevřená operace (po stabilizaci stavu pacienta).

Otevřená operace se provádí v celkové anestezii pomocí mikrochirurgických nástrojů, chirurgického vybavení a mikroskopu. Během operace otevřeného typu je v 98% případů možné úplně izolovat poškozenou část cévy od oběhového systému. Otevřená operace zahrnuje postupné provádění akcí:

 1. Trepanace (otevření) lebky.
 2. Pitva dura mater.
 3. Otevření arachnoidální membrány.
 4. Izolace hlavních napájecích cév a aneuryzmat.
 5. Oříznutí aneuryzmatu (vyloučení z obecného oběhu).
 6. Uzavření rány.

Kontrolní diagnostické vyšetření se často provádí metodou intraoperační (během operace) dopplerovské sonografie. Endovazální intervence se provádí, když není možné oříznout otevřenou operaci. Problémy jsou častěji spojeny s obtížně dostupnou lokalizací (vertebrobazilární pánev, paraclinoidní zóna, vnitřní karotická tepna, oblast oftalmického segmentu) patologicky změněné cévy, starší pacient (více než 75 let).

Endovaskulární chirurgie zahrnuje zavedení balónkového katétru nebo mikrokuliček do dutiny aneuryzmatu. Působení mikrokuličky je založeno na tvorbě krevních sraženin v dutině postižené oblasti tepny. Krevní sraženiny blokují cévní lumen, což vede k vyloučení aneuryzmatu z celkového krevního řečiště. V 85% případů umožňuje embolizace (zablokování) aneuryzmatu dosažení radikálního vyloučení patologicky rozšířené cévy z mozkové cirkulace.

Indikace a kontraindikace

Chirurgická léčba je indikována bez ohledu na to, zda stěna arteriovenózní malformace praskla nebo zůstává neporušená. Lékaři doporučují odstranit neporušené aneuryzma kvůli vysokému riziku krvácení. Statistiky ukazují, že z celkového množství chirurgických zákroků zaměřených na odstranění následků aneuryzmatu arteriálních cév v mozku se v 92% případů používá otevřený přístup. Endovasální minimálně invazivní intervence se provádí v 8% případů. Kontraindikace pro otevřený zásah:

 • Neurologický deficit přetrvávajícího, výrazného charakteru.
 • Celkový závažný stav operovaného pacienta (stupeň III-IV podle kritérií Hunt-Hessovy stupnice - stupnice pro hodnocení závažnosti stavu pacienta s diagnostikovaným subarachnoidálním krvácením).
 • Pokud má aneurysma fusiformní (fusiformní) strukturu nebo je odhalena stratifikace jejích stěn.

V pooperačním období po operaci k zachycení aneuryzmatu, který vznikl v mozku, jsou výsledky sledovány pomocí neuroimagingových metod (cerebrální angiografie). Kontraindikace pro endovaskulární intervenci zahrnují:

 • Průměr postižené cévy je menší než 2 mm.
 • Aneuryzma je velká (s výjimkou případů, kdy se předpokládá okluze, zablokování krmné tepny).
 • Průměr krku patologicky změněné cévy je více než 4 mm.
 • Nutnost instalace stentu k uzavření aneuryzmatu (období akutního krvácení).

Pokud se po endovaskulární intervenci v průběhu instrumentálního vyšetření odhalí částečné naplnění aneuryzmatu, endovazální chirurgická léčba se opakuje. V případě další poruchy se zobrazí operace otevřeného typu.

Příprava na operaci

V předoperačním období se provádějí postupy ke stabilizaci stavu pacienta, prevenci opakovaného krvácení spojeného s prasknutím stěny, prevenci a léčbu ischemických procesů v mozku, angiospasmy. Mezi časté a nejnebezpečnější komplikace po chirurgické léčbě mozkové aneuryzmy patří progresivní angiospasmus, mozkový edém, ischemie a rozvoj hydrocefalusu. Aby se zabránilo komplikacím, jsou přijata opatření:

 1. Prevence peroperační (během operace) prasknutí stěny vaskulární malformace.
 2. Udržování homeostázy.
 3. Ochrana mozkové tkáně před ischemií.

Léková léčba v přípravné fázi zahrnuje užívání léků Clopidogrel nebo Ticagrelor (k prevenci trombózy), kyselina acetylsalicylová (ke zlepšení reologických vlastností krve), cefazolin nebo cefuroxim (k prevenci rozvoje bakteriální infekce).

Pooperační období

Po operaci uzavření aneuryzmatu vytvořeného v mozku je pacient umístěn na neuroresuscitační oddělení. Je prováděn stálý lékařský dohled, jsou přijímána opatření k prevenci pooperačních komplikací.

Pokud dojde ke zhoršení stavu pacienta, je předepsáno nouzové diagnostické vyšetření ve formátu CT nebo transkraniální Dopplerova ultrasonografie. Komplikace se vyskytují s frekvencí 6% případů. Včasná rehabilitace po operaci způsobené aneuryzmatem zahrnuje následující opatření:

 1. Prevence a léčba angiospasmu (infuze léků na bázi hydroxyethylškrobu, albumin v případě zjištěné hypoalbuminémie).
 2. Monitorování indikátorů krevního tlaku (průměrná hodnota 150 mm Hg, až 200 mm Hg).
 3. Léčba mozkového edému (osmodiuretika - 15% manitol).
 4. Protizánětlivá léčba zmírňující bolest (Ketoprofen, Diclofenac).

Konečné vyhodnocení výsledků operace je možné po 6 měsících. Provádí se v souladu s pokyny Glasgow Outcome Scale. V přechodné fázi jsou sledovány dočasné výsledky.

Pozdní rehabilitace po operaci v důsledku aneuryzmatu detekovaného v mozku se provádí ve specializovaných lékařských centrech.

Program tříd s pacientem je vyvíjen individuálně s přihlédnutím k jeho stavu, věku, přítomnosti pooperačních komplikací. Hlavním cílem rehabilitačního programu je obnovení normálních funkcí těla, přizpůsobení fyzickým a emocionálním důsledkům patologie a chirurgický zákrok.

Důsledky operace

Podle statistik jsou důsledky chirurgického zákroku (ořezávání s přímým přístupem) v 58% případů uspokojivé - došlo k dobrému zotavení pacienta (skóre na stupnici výsledků Glasgow). Ve 33% případů - střední stupeň postižení, v 8% případů - hluboký stupeň postižení. Nejpříznivějších výsledků chirurgické léčby je dosaženo pomocí endovaskulární intervence. Dobré zotavení je pozorováno u 100% pacientů.

Pooperační úmrtnost (obecné míry) je asi 10–12% případů. Očekávaná délka života po úspěšné operaci k zachycení aneuryzmatu vytvořeného v mozku závisí na věku a celkovém stavu pacienta, přítomnosti přitěžujících faktorů - pooperační komplikace, somatické nemoci vyskytující se v chronické formě.

Chirurgická léčba aneuryzmatu zjištěného v zásobujících tepnách mozku je jediným a oprávněným opatřením v boji proti nitrolebnímu krvácení. Včasná diagnostika a úspěšný chirurgický zákrok zvyšují šance pacienta na uzdravení.

Důsledky aneuryzmatu: co se připravit na pacienty po operaci

Jakákoli operace mozku je složitý proces, který vyžaduje přesnost, zkušenosti a pokročilé vybavení. Tím však pokusy u pacientů nekončí..

Mozková aneuryzma, důsledky jejího odstranění po operaci, je neurochirurgický problém, který lze vyřešit pečlivou přípravou na postup a následným dodržováním určitých pravidel. Existují však situace, kdy jsou lékaři a pacienti bezmocní: člověk má zdravotní postižení a je nucen udržovat zdraví vhodnými metodami po zbytek svého života..

Existuje několik typů operací k odstranění aneuryzmatu, výběr provádí lékař v závislosti na situaci a stavu, ve kterém byl pacient poroden. Volba je také ovlivněna faktory, jako jsou stávající komplikace.

Indikace a kontraindikace

Lékařské odstranění mozkové aneuryzmy je možné pouze v několika případech. Indikace pro nejběžnější typ operace - výstřižek: aneuryzma větší než 7 mm, tendence k prasknutí oteklého vaku.

Před operací se musíte ujistit, že neexistují žádné kontraindikace. Operace nelze provést, pokud existují krevní nemoci. Zásahy při dekompenzaci diabetu a při akutním zánětu nebo infekci různé etiologie jsou zakázány.

Intervence není povolena v případě exacerbace chronických onemocnění a také u těžkého bronchiálního astmatu.

Vyšetření před operací

Volba typu operace je ovlivněna výsledky analýz. Je také nutné je předat, aby se vyloučily kontraindikace:

 • obecný krevní obraz a biochemie;
 • Analýza moči;
 • Rentgenové vyšetření;
 • MRI, při kterém je aneuryzma větší než 3 mm;
 • počítačová tomografie pro novotvar od 5 mm - provádí se ke stanovení krevních sraženin a jiných defektů v novotvaru;
 • kardiogram;
 • vyšetření jinými lékaři v závislosti na symptomech onemocnění;
 • angiografie - detekuje novotvary do 3 mm.

Spolehlivost získaných výsledků je klíčem k úspěšné operaci a absenci vážných následků po jejím provedení. Před samotným zákrokem také navštíví chirurga, anesteziologa, domluví se na termínu zákroku.

Embolizace novotvarů

Embolizace mozkové aneuryzmy je endovaskulární chirurgická penetrace do lebky, jejímž účelem je oddělit novotvar od celkového průtoku krve:

 • část je vložena do cévy - hadice, přes kterou jsou ponořeny neurochirurgické nástroje;
 • pomocí nástroje lékař zablokuje přívod krve do aneuryzmatu;
 • pomocí průvodců a katétrů se ovládají nástroje; používá se také neurochirurgické video zařízení;
 • k oddělení novotvaru se používají speciální balónky, díky nimž je úspěšná embolizace mozkové aneuryzmy;
 • když je balón na správném místě, je naplněn speciálním řešením;
 • nafouknutý balón spolehlivě chrání aneuryzma před dalším průtokem krve;
 • po chvíli zarostlá ucpaná céva přeroste, aneuryzma zmizí.

Endovaskulární léčba aneuryzmat mozkových tepen je minimálně invazivní technikou, ale provádí se pouze v celkové anestezii. Poté není nutné dávat stehy a takový důsledek operace, jako je infekce, není pro postup typický. Zůstává, stejně jako u jiných chirurgických zákroků, pouze riziko nesprávného postupu.

Důsledek - poškození cév a různé komplikace v důsledku zvýšeného tlaku v instalované lahvi.

Dalším důsledkem endovaskulární léčby arteriálních aneuryzmat mozku je poškození stěn novotvaru. Komplikace však v tomto případě nastává přímo na operačním sále a lze ji zastavit chirurgy.

Ořezání aneuryzmatu

Oříznutí mozkové aneuryzmy se provádí na otevřeném orgánu. V tomto procesu je nutná kraniotomie. Účelem této intervence, stejně jako u embolizace, je odpojit novotvar od přívodu krve. Účinnost otevřené intervence je mnohem vyšší, ale operaci nelze provést s hlubokou pozicí aneuryzmatu.

Při otevření lebky lékař najde vak naplněný krví, na něj se aplikuje svorka. Proces je řízen endoskopem a všechny manipulace jsou prováděny pomocí mikrochirurgických nástrojů. Pravděpodobnost komplikací po operaci nepřesahuje 8%, ale možnost poškození vaku aneuryzmatu je téměř zcela vyloučena.

Nejčastějšími chybami jsou: volné překrytí spodní části vaku, opakující se projevy nemoci a otevřené krvácení. Chcete-li tyto důsledky eliminovat, musíte pečlivě vybrat kliniku, studovat lékaře a důvěřovat pouze skutečným profesionálům.

Vlastnosti pooperačního období

Chirurgie mozku má vždy důsledky pro tělo. Při správné rehabilitaci a dodržování doporučení lékaře je však lze překonat. Postup začíná takto:

 • po chirurgickém oddělení je osoba převedena na neuroreanimaci na několik dní;
 • každý den chirurg vyšetřuje pacienta, zkoumá důsledky, které vznikají, a předchází komplikacím;
 • pokud se vyskytnou nepříznivé příznaky, provede se počítačová tomografie;
 • nejčastějšími důsledky jsou cévní křeče a hypoxie mozkových buněk, někdy se pod arachnoidální membránou vyskytují krvácení;
 • při absenci exacerbací nevedou ořezávání a jiné operace k smrti;
 • pokud se v blízkosti bazilární pánve nacházelo velké aneuryzma, rizika se zvyšují;
 • také riziko úmrtí je vysoké u lidí přijatých s krvácením.

Důsledky ořezávání

Komplikace po useknutí tepny se vyskytují asi v 10% případů. Tato 10% zahrnuje důsledky, jako jsou:

 • porušení pozornosti, koncentrace;
 • přetrvávající bolesti hlavy;
 • drobné nebo významné problémy s řečí;
 • ischemie, plicní edém - ve vzácných případech.

K úmrtnosti dochází pouze ve velmi obtížných situacích. Pokud je to možné, neměli byste operaci odmítnout.

Postupy vymáhání

V prvních dnech po zákroku je pacient, aby se předešlo následkům operace, sledován zdravotnickým personálem. Je důležité si včas všimnout krvácení a dalších příznaků.

Otevřená trepanace a operace v blízkosti mozkové tkáně jsou komplikovány dalšími důsledky:

 • opakované krvácení;
 • infekce a záněty (ve velmi vzácných případech);
 • neurologické poruchy;
 • nekróza nervové tkáně a neurologický deficit - angiospasmus.

Během rehabilitace pacient používá různé metody: fyzioterapii, masáže, cvičební terapii. Po endoskopickém ořezu se můžete za týden vrátit do svého obvyklého života. Současně není potřeba složitých fyzioterapeutických postupů..

Pokud dojde ke krvácení, ale doba zotavení po zásahu se výrazně zvýší. To je obvykle spojeno se zhoršenou funkcí mozku. Lékaři doporučují podstoupit rehabilitaci v centrech pro pacienty, kteří přežili mozkovou příhodu, nebo v podobných sanatoriích.

Pod neustálým dohledem odborníků pacient absolvuje kurzy masáže, cvičební terapie a fyzioterapie a také užívá preventivní léky.

Dieta během rehabilitace

Abyste předešli následkům po operaci, musíte také dodržovat dietu. Lékaři doporučují držet se jej po zbytek svého života:

 • nemůžete jíst živočišné tuky, včetně sádla a velkého množství másla;
 • ostře omezte mastné mléčné výrobky: sýry, zmrzlinu, tavené sýry, kondenzované mléko, smetanu, tvaroh a mléko s vysokým obsahem tuku;
 • nemůžete jíst více než 2-3 žloutky týdně;
 • minimalizovat spotřebu tučných ryb, konzervovaných potravin, chobotnic, ústřic a kaviáru;
 • je zakázáno jíst hodně sladkých a škrobových jídel;
 • leštěná rýže, krupice spadají pod omezení;
 • je lepší zcela vyloučit arašídy, lískové ořechy a pistácie ze stravy;
 • zelenina vařená na tuku, je povoleno jen malé množství olivového oleje;
 • skladujte omáčky, koření;
 • čaj a káva se smetanou, alkoholem a sodou.

Během stravy se konzumuje libové maso, kůže se odstraňuje z ryb a kuřete. Používají dušená jídla, vařené a dušené pokrmy. Měli byste také minimalizovat množství soli..

Náklady a směr

Pacienti s aneuryzmatem žádají o bezplatný chirurgický zákrok, a to buď endoskopicky, nebo otevřením lebky. Chcete-li to provést, musíte jít na regionální nebo okresní kliniky, které jsou poté odeslány do větších zdravotnických středisek..

Cena obvykle zahrnuje spotřební materiál a platbu za práci veškerého zdravotnického personálu. Samostatně možná budete muset zaplatit za léky a čas strávený na jednotlivém oddělení.

Obecně platí, že prognóza po odstranění aneuryzmatu je příznivá: 80% pacientů se úspěšně uzdraví a netrpí vážnými následky. Při objevení krvácení může úmrtnost dosáhnout 50%.

Co může pacient čelit, když praskne aneuryzma

Důsledky prasknutí aneuryzmatu jsou nejzávažnější. Léčí se obtížněji a jsou doprovázeny reziduálními účinky:

 • potíže s vnímáním a zpracováním informací;
 • klesající zraková ostrost, výskyt "slepých míst";
 • potíže s chůzí, křeče a mimovolní pohyby;
 • brnění, necitlivost, snížená citlivost různých částí těla;
 • potíže s polykáním jídla;
 • poruchy řeči;
 • epileptické záchvaty;
 • možné změny postavy, vzhled výrazné apatie nebo agresivity;
 • syndrom bolesti v různých částech těla;
 • problémy s pohybem střev.

Životnost

Pokud byl postup pro ořezání mozkové aneuryzmatu úspěšný a během rehabilitace se pacient řídil doporučeními lékařů, průměrná délka života se nesnižuje. Pokud léčbu odmítnete, pak se novotvar zvětší, praskne a dojde ke krvácení..

Následky a délka života ovlivňují také další faktory:

 • jednotlivé mikroformace jsou snáze léčitelné a mají minimální následky;
 • malá aneuryzma nezpůsobují vážné příznaky a pokračují bez prasknutí;
 • umístění patologie ovlivňuje průběh nemoci a léčbu;
 • v mladém věku je chirurgický zákrok snáze snášen a prognóza pro pacienty je příznivější;
 • u onemocnění pojivových tkání mohou být následky vážnější;
 • nemoci orgánů a systémů mohou oddálit chirurgickou léčbu nebo zhoršit prognózu.

Život po operaci

Po otevřené operaci potřebuje tělo 2 až 4 měsíce, aby se plně zotavilo a odstranilo následky. Při endoskopické léčbě arteriálního aneuryzmatu je doba zotavení výrazně snížena. Funkce obnovy:

 • bolest je pociťována v oblasti zásahu několik dní, když se rána začne hojit, objeví se svědění;
 • v některých případech je důsledkem po odstranění aneuryzmatu otok a necitlivost v oblasti stehu;
 • po dobu 2 týdnů je normální, že bolesti hlavy, únava a úzkost přetrvávají;
 • až 8 týdnů podobné příznaky přetrvávají i při otevřené operaci;
 • během roku by se pacient neměl věnovat kontaktním sportům a zvedat závaží větší než 3 kg;
 • nemůžete dlouho sedět.

Po 6 týdnech může pacient začít pracovat, pokud to není spojeno s fyzickou aktivitou.

Po dokončení rehabilitačního období stále existuje potřeba MRI vyšetření každých 5 let, aby se vyloučila opětovná tvorba aneuryzmatu. Recenze po operaci jsou obecně pozitivní. Mezi vedlejší účinky patří nejčastěji zhoršení pohody s prudkou změnou počasí..

Postižení s aneuryzmatem

Přiřazení k postižení po otevřené operaci nastává po sociálně-lékařském vyšetření. Pouze v 7-10% případů je pacientovi udělena jedna z kategorií postižení.

Jmenování je způsobeno funkční nerovnováhou, částečným postižením. Dočasné postižení je také předepsáno, pokud pacient potřebuje dlouhodobou rehabilitaci..

Skupina osob se zdravotním postižením je uvedena v závislosti na příznacích a důsledcích:

 • První je předepsán, pokud pacient potřebuje vnější péči a dohled. Zároveň se sám nedokáže postarat o sebe, je dána nezpůsobilost a osobě je přidělen opatrovník.
 • Druhá skupina je uvedena s částečným narušením funkčnosti. Někdy dávají částečnou pracovní neschopnost.
 • Třetí skupina má střední dysfunkci. Může to být částečná ztráta sluchu, ochrnutí nebo dezorientace. Zároveň zůstává 100% možnost samoobsluhy.

Aneuryzma mozku: důsledky po operaci. Jaké jsou příznaky nemoci?

Lidský mozek se skládá z neurocytů, tkání, je prostoupen krevními cévami, nervovými zakončeními. Když jedna z cévních stěn vyčnívá, ve výsledné kapse se hromadí krev. V takových případech je diagnostikována mozková aneuryzma. Důsledky po operaci a charakteristické příznaky budou zohledněny v našem článku..

Proč dochází k aneuryzmatu??

Co je první věc zjistit? Možná etiologie takové nemoci, jako je mozkové aneuryzma. Příznaky a důsledky zajímají mnoho lidí, kteří mají genetickou predispozici k výskytu takovéto patologie.

Při aneuryzmatu je narušena pružnost cévních stěn. Cévy mozku obecně odolávají vysokému tlaku a po skokech obnoví cévní stěny svůj původní vzhled. Při aneuryzmatu se stěna cévy ztenčí a ztratí pružnost. Jednoduše řečeno, vyčnívá nebo klesá, na tomto místě se hromadí krev.

Jak ukazuje lékařská praxe, vaskulární aneuryzma je časovaná bomba. Zeď může každou chvíli prasknout, krev se vlije do mozku. Kromě toho po mozkové aneuryzmě vznikají další důsledky. Konvexní část tepny tedy vyvíjí tlak na mozkovou tkáň, nervová zakončení, která je plná postupu řady nebezpečných onemocnění.

Aneuryzmatu předcházejí následující důvody:

 • genetická predispozice;
 • arteriální poranění;
 • vysoký krevní tlak;
 • kouření;
 • přítomnost maligních novotvarů;
 • ateroskleróza;
 • drogová závislost.

Jaké jsou příznaky aneuryzmatu?

Než zvážíme charakteristické příznaky mozkové aneuryzmy, shrňme výše uvedené informace. V normálním stavu se krevní cévy neustále rozšiřují a stahují. Závisí to na úrovni vašeho krevního tlaku. Po tlakovém skoku se plavidlo zpravidla rychle vrátí do původního tvaru. Ale pod vlivem řady faktorů se to nemusí stát; v průběhu času zeď atrofuje a klesá.

Právě s těmito anatomickými rysy je spojena symptomatologie patologie. Mezi hlavní příznaky aneuryzmatu patří:

 • časté bolesti hlavy různé intenzity;
 • hluk v hlavě;
 • závrať;
 • zhoršení vizuální funkce.

Důležité! Když se objeví bolest hlavy, jsme zvyklí brát léky proti bolesti z analgetické skupiny. S aneuryzmatem je nemožné zbavit se syndromu nesnesitelné bolesti pomocí anestetických farmakologických látek..

Vlastnosti léčby

Jak ukazuje lékařská praxe, mozkové aneuryzma je léčeno chirurgicky. Následky po operaci jsou nepředvídatelné. Recenze lidí, kteří podstoupili takový chirurgický zákrok, lze nazvat uklidňujícími, protože přežili a stále si užívají každý nový den..

Když se objeví výše uvedené příznaky, musíte podstoupit komplexní vyšetření. Pomocí počítačové tomografie bude lékař schopen diagnostikovat prasklou mozkovou aneuryzmu během několika minut. Důsledky narušení integrity cévní stěny jsou žalostné a ve většině případů vedou ke smrti pacienta..

Zahájení operace včas je jediný způsob, jak zachránit život člověka. Dnes existují dvě hlavní metody chirurgické léčby aneuryzmatu:

 • výstřižek;
 • endovaskulární okluze.

Z názvu první metody je zřejmé, že na poškozené nádobě je nainstalována spona. S jeho pomocí je céva sevřena a je vyloučen opakovaný výskyt aneuryzmatu. Po takovém chirurgickém zákroku prochází život člověka řadou významných změn, navíc dostává skupinu osob se zdravotním postižením.

Pokud je aneuryzma vícečetné povahy, to znamená, že jsou poškozeny stěny několika cév, lékaři zvolí druhou metodu chirurgického zákroku. Speciální kovový stent je zaveden do specifické oblasti vaskulární léze. S jeho pomocí jsou plavidla vyložena, čímž je zabráněno pravděpodobnosti jejich prasknutí..

Důležité! Po chirurgickém zákroku nebude žádný lékař schopen říci, jak dlouho člověk bude žít. Do značné míry záleží na samotném pacientovi: nakolik je připraven změnit svůj životní styl, zda se může vzdát špatných návyků.

Život po operaci

Pokud věříte statistikám, pak v 75% případů člověk bohužel zemře ještě před operací. Prasklá vaskulární aneuryzma může způsobit kóma, ze které se ne každý může dostat ven. Cévní poruchy jsou navíc často příčinou mozkové mrtvice..

Po operaci zůstává osoba po určitou dobu v nemocnici pod dohledem odborného lékaře. Doporučuje se radikálně změnit svůj životní styl, včetně:

 • navštěvovat kurzy fyzikální terapie;
 • regulovat fyzickou aktivitu;
 • jíst správně a vyváženě;
 • absolvovat kurzy hirudoterapie;
 • můžete udělat akupunkturní masáž.

Důležité! Příjem jakýchkoli farmakologických látek musí být dohodnut s ošetřujícím specialistou. Pacient by měl sledovat hladinu krevního tlaku.

Lidé, kteří podstoupili operaci, mohou i přes stávající omezení pokračovat v práci. Jak říkají lékaři, léčba aneuryzmatu a prevence jeho opakování nijak neovlivňují výkon. Samozřejmě bude třeba upustit od vyčerpávající fyzické námahy a tvrdé práce spojené se zvedáním břemene..

Důležité! Ve většině případů dochází k onemocnění, jako je mozková aneuryzma, v důsledku přítomnosti genetické predispozice. Pokud taková patologie existovala v historii dvou nebo více příbuzných, je nutné pravidelně podstupovat vyšetření a promítání. Moderní medicína vám umožňuje zabránit vzniku nemoci, diagnostikovat ji v rané fázi a úspěšně vyléčit.

Přečtěte si také:

Aneuryzma je velmi nebezpečné onemocnění, jehož následky mohou být někdy nevratné. Aby bylo možné zahájit léčbu včas, doporučuje se podstoupit preventivní prohlídky a vyhledat lékařskou pomoc, když se u zdravého člověka objeví příznaky neobvyklé. být zdravý!

Důsledky po operaci k odstranění aneuryzmatu mozku

Stěna cévy v jedné z oblastí mozku se může rozšířit z vrozených nebo získaných důvodů. Častěji jsou stěny tepen poškozeny, protože jsou zbaveny membrány a svalové vrstvy. V místě výčnělku se céva stává nepružnou, ztrácí své pevnostní charakteristiky. Aby se zabránilo prasknutí cévy během tvorby mozkové aneuryzmy, je nutná operace. Ale i po něm mohou být následky nevratné: dochází k opakovanému aneuryzmatu nebo prasknutí cévy.

Se zvýšením objemu aneuryzmatu jsou tkáně mozku a nervů stlačeny, což vede k neurologickým abnormalitám a poruchám koordinace, poruchám pohybového aparátu a dalším komplikacím.

Důležité. Odstranění aneuryzmatu je nutné před i po prasknutí cévy. To často zachrání život člověka, protože po krvácení v nejdůležitějších bodech mozku může dojít k smrti..

Příčiny aneuryzmatu

Aneuryzma se vyvíjejí z mnoha důvodů, včetně poškození výstelky stěny tepny a špiček krevního tlaku. Vedou k prasknutí vaku a rozvoji hemoragické mrtvice..

Mušle plavidla

Arterie, stejně jako ostatní cévy, se skládá ze 3 membrán:

 • intima - vnitřní tenký povrch nádoby. Intima je se svou zvláštní citlivostí poškozena toxiny, protilátkami nebo infekcemi, které přicházejí do styku s jejími buňkami. Víry a krevní sraženiny blokují normální průtok krve po jejím povrchu;
 • média - střední vrstva, která zajišťuje pružnost cévy. Médium je tvořeno svalovými buňkami, které umožňují regulaci krevního tlaku, aby se céva stahovala nebo expandovala. Střední vrstva prochází změnou, když se patologické procesy šíří z vnitřní vrstvy;
 • adventitia je silná skořápka vně cévy s mnoha vlákny a buňkami pojivové tkáně. Poškození horní vrstvy vede k vyboulení media a intimy a tvorbě vaku aneuryzmatu.

Pokud v membránách nejsou patoprocesy - mechanismy tvorby vaku -, aneurysma se netvoří. Pokud selže co i jen jedna vrstva v mozkové cévě, ztrácí se síla jejích tkání, zejména při vysokém krevním tlaku. Proto se tvorba aneuryzmatu vyskytuje nejčastěji v mozkových tepnách nebo v aortě..

Patologie

Patologie zahrnují:

1. Zranění

Při uzavřeném kraniocerebrálním traumatu (se silnými údery do hlavy) se může stěna cévy odlupovat, ztratit sílu a pružnost. Na tomto místě se okamžitě nebo nějakou dobu po poranění hlavy vyvíjí aneuryzma.

2. Meningitida

Při zánětu výstelky mozku v důsledku různých patogenů: bakterií, virů, hub nebo parazitů je poškozena vnější membrána. Stav pacienta v přítomnosti meningokoků, oparů a dalších provokátorů meningitidy je poměrně komplikovaný, proto jsou příznaky aneuryzmatu zaznamenány po použité terapii meningitidy. Zjistěte vady na stěnách cév - příčiny následné aneuryzmy.

3. Infekce

Infekce v krvi mohou poškodit krevní cévy, protože cirkuluje v celém těle a přenáší bakterie do mozku. Například pokročilý syfilis nebo bakteriální endokarditida přispívají ke vzniku lokálního defektu v tepně, kde se později vytvoří cévní vak..

4. Vrozené choroby

Vrozená onemocnění mohou oslabit pojivovou tkáň nebo vytvořit další rizikové faktory pro vazodilataci. Například:

 • Marfanův syndrom narušuje reprodukci kolagenu typu 3, což vede k patologiím pojivové tkáně, narušení muskuloskeletálního systému a důležitých systémů: kardiovaskulárních, plicních a nervových. Fibrilin se podílí na tvorbě elastinové spodní struktury, která vstupuje do stěn aorty a dalších cév, vazů, parenchymu kůže a plic. S jeho nedostatkem pojivová tkáň oslabuje a cévy se rozšiřují;
 • tuberózní skleróza nebo neurofibromatóza typu 1 vede k lokálním strukturálním změnám v tkáních a cévách mozku a aneuryzmatu.

Cévní vak se může také tvořit u Ehlers-Danlosova syndromu, srpkovité anémie, systémového lupus erythematodes nebo autozomálně dominantního vrozeného polycystického onemocnění ledvin.

5. Arteriální hypertenze

Při arteriální hypertenzi a vysokém tlaku se často tvoří aneuryzma, protože tlak uvnitř cév napíná stěnu na defektním a tenkém místě. Srdeční a ledvinová onemocnění, endokrinní poruchy a genetická predispozice také zvyšují krevní tlak. Lze je tedy připsat nepřímým příčinám tvorby cévních vaků..

6. Nemoci tepen

Autoimunitní (revmatická) onemocnění mohou vyvinout zánětlivý proces v mozkových tepnách. V tomto případě autoprotilátky tvořené imunitním systémem napadají vlastní buňky těla. Výsledný zánět z dlouhodobého hlediska vede k rozvoji aneuryzmatu.

7. Aterosklerotické plaky

U aterosklerózy se hromadí usazeniny cholesterolu na cévních stěnách, zužují lumen a zvyšují tlak v cévě. V tomto případě je stěna oslabena a rozšířena a tvoří vak.

8. Jiné důvody

Vypuknutí na stěně nastává v přítomnosti cerebrální amyloidní angiopatie. U tohoto vzácného onemocnění je lumen cév malého průměru zúžen v důsledku akumulace amyloidu, patologického proteinu. Tlak krve se zvyšuje, takže se objevují malé aneuryzma. Mohou se tvořit u maligních novotvarů, paraneoplastického syndromu.

Aneuryzma není zděděna, protože se nevztahuje na jednotlivé nemoci. Dědí se pouze nemoci, díky nimž je možný vývoj této patologie, a to:

 • ateroskleróza;
 • hypertenze;
 • Marfanův syndrom;
 • systémový lupus erythematodes.

Avšak vzhledem k existujícím vrozeným strukturálním abnormalitám může být ve vzácných případech aneuryzma zděděna jako barva vlasů, krtky nebo mateřská znaménka..

Druhy aneuryzmatu

Patologie je sakrální (sakulární), fusiformní a podélně vrstvená.

Nejběžnější vakovité boule (ven) má otvor stejného průměru jako zeď a širší dno. Vede to k nebezpečným podmínkám plavidla:

 • turbulence v krevním řečišti v důsledku vstupu krve do vaku;
 • zpomalení transportu krve, což vytváří jeho nedostatek v oblastech cévy za vakem;
 • víření ve vaku, které může vést ke srážení krve a tvorbě krevních sraženin;
 • přetažení stěn vaku a jeho prasknutí;
 • silné vydutí stěny a mačkání látky a mozkové tkáně.

Sakrální aneuryzma je nejnebezpečnější. Pokud je detekován, měl by být operován neprodleně, protože trombóza a prasknutí vaku mohou být fatální.

Fusiformní výčnělek se často vyskytuje v aortě a je ve formě válce. Rovnoměrně rozšiřuje cévní stěny a zvyšuje průměr cévy.

Podélné aneuryzma se nachází ve stěně mezi jejími vrstvami, pokud jsou špatně spojeny kvůli patologickým procesům. Pokud jsou zvětšení malé, je obtížné je diagnostikovat kvůli mírným příznakům. Při velkém zvětšení je mozková tkáň stlačena, objevují se neurologické příznaky.

Patologie mají různé průměry:

 • až 11 mm. - malý;
 • až 25 mm. - střední;
 • více než 25 mm. - velký.

Na těchto tepnách dochází k vypuknutí:

 • mozkové: přední, zadní a střední;
 • bazilární;
 • mozeček: horní a dolní.

Existuje falešná aneuryzma nebo pulzující hematom. Patologie se nazývá falešná v případě prasknutí cévy a vzhledu hematomu v důsledku akumulace krve protékající defektem cévní stěny. Krev proudí do omezené dutiny v tkáních a mění tlak v ní. Pláště stěny cévy nepodporují dutinu, takže pseudo-aneuryzma se nazývá pulzující hematom. Je nebezpečné vznikem hojného krvácení vadnou stěnou cévy.

Vrozené aneuryzma u novorozeného dítěte se tvoří v děloze kvůli:

 • virové infekce během těhotenství;
 • genetická onemocnění, která oslabují pojivovou tkáň;
 • chronická onemocnění těhotné ženy;
 • ionizující záření na mateřské tělo během těhotenství.

Předzvěsti prasknutí cév

Před prasknutím cévní stěny se aneuryzma projevuje závažnými příznaky:

 • častá a silná bolest hlavy a očních důlků;
 • příval krve do hlavy, krku a obličeje;
 • vidění se zhoršuje a dochází k diplopii (dvojité vidění);
 • vnímání barev je zkreslené (vše je viditelné v červených tónech);
 • tinnitus se zvyšuje;
 • obtížně vyslovitelná slova;
 • svaly na končetinách se nedobrovolně stahují;
 • poruchy spánku, které se projevují nespavostí nebo ospalostí;
 • strach z nevolnosti a zvracení, závratě se zvýšeným intrakraniálním tlakem;
 • objevují se meningeální příznaky: křeče, pohyby a citlivost se zhoršují;
 • funkce hlavových nervů jsou narušeny a projevují se ptózou (poklesnutím víčka), asymetrií obličejových svalů, chrapotem hlasu.

Příznaky prasklého krevního vaku jsou vyjádřeny náhlou a ostrou bolestí hlavy, poruchou vědomí a kómatem. U dospělého se dýchání stává častým - více než 20 pohybů / min., Srdeční frekvence je více než 80 tepů / min. Dále postupuje hemoragická cévní mozková příhoda a srdeční rytmus se zpomaluje, bradykardie se vyvíjí se srdeční frekvencí nižší než 60 tepů / min..

Diagnostika

Pro včasnou detekci aneuryzmatu a jeho klasifikaci se provádí úplná diagnóza pacienta: vyšetřuje se mozkomíšní mok, angiografie, CT a MRI. Přesná lokalizace a stupeň vaskulární léze, přítomnost krevních částic v míše, určení místa prasknutí, identifikace doprovodných patologií pomáhají chirurgovi zvolit metodu terapie a chirurgii mozkové aneuryzmy.

Komplikace po operaci

Úspěšně provedený chirurgický zákrok vám umožňuje zachránit život pacienta, ale po operaci mozkového aneuryzmatu jsou možné vážné následky a komplikace.

Je důležité to vědět. Při každém chirurgickém zákroku existuje riziko komplikací a smrti. Neoperovaná aneuryzma však poskytuje velmi nepříznivou prognózu a nenechává žádnou šanci na přežití. Proto výhody chirurgického zákroku převažují nad rizikem pooperačních následků..

Během operace může prasknout aneuryzma, balón nebo spirála mohou poškodit stěnu vaku, vnést krevní sraženiny do sousedních tepen a rozvinout nedostatek kyslíku v mozkové tkáni. Pacient může mít nežádoucí účinky na anestezii.

Pooperační komplikace zahrnují:

 • opakované prasknutí tepny a krvácení v oblasti mozkové substance;
 • otoky mozku a poškození mozkových center důležitých pro život pacienta;
 • výskyt nových krevních sraženin uvnitř cév;
 • křeč tepen;
 • výskyt infekce a záchvaty;
 • zhoršení zraku, sluchu a řeči, paměti;
 • snížené motorické funkce, včetně rovnováhy a koordinace;
 • vývoj mrtvice.

Odstranění krevního vaku před jeho prasknutím minimalizuje nástup závažných následků. Během operace jsou částečně odstraněny komplikace. Po ukončení procedury jsou pacienti sledováni lékařem, podstoupí rehabilitaci pomocí fyzioterapeutických postupů. Logoped s nimi spolupracuje na odstranění řečových obtíží, psycholog, lékař cvičební terapie, masér.

Druhy chirurgických zákroků

Minimálně invazivní operace posilují postiženou cévu zevnitř, aby se zabránilo prasknutí aneuryzmatu.
Jako minimálně invazivní operace se používá embolizace krevního vaku: do jeho dutiny se vstřikují speciální látky, které zastaví průtok krve. Embolizace se provádí pomocí:

 • speciální lepidlo;
 • alkohol s přísadami;
 • chirurgická gelová pěna;
 • mikrosféry.

Když je krev kombinována s lepidlem, ztvrdne a blokuje průtok krve do vaku. K úplnému odstranění aneuryzmatu se látka vstřikuje 3-4krát. Současně se injekčně podávají léky, například trombolytické léky k odstranění vazospasmu nebo chemikálie.

Zabraňuje prasknutí stěny metodou balónku. Katétr široký 2 mm. a rozšířit úzkou část tepny balónkem. Aby céva zůstala patentovaná, je implantován stent nebo cívky. Během operace chirurgové nastavili a otevřeli „deštníkové pasti“ ve směru toku krve. Jsou nezbytné z důvodu zvýšeného rizika oddělení krevních sraženin během operace a preventivně.

Otevřený provoz

Je také provedena operace otevření, během níž je lebka otevřena. Léčba pokračuje ořezáváním nebo odstraněním aneuryzmatu různými metodami. Při úspěšné operaci se lumen cévy normalizuje a krevní tlak na cévní stěně klesá. Tím se zabrání rozvoji opakovaného aneuryzmatu a jeho prasknutí v místě excize..

Výstřižek

Provede se trepanace lebky a vytvoří se dočasný otvor. Speciální vybavení pomáhá chirurgovi najít místo léze, oddělit cévu od látky v mozku a tkáních a nasadit titanový klip na krk váčku. Je vylučován z krevního oběhu, čímž brání prasknutí. Délka operace 3 - 6 hodin.

Blokování nosné tepny

Pomocí okluze a zachycení není odpojen krk váčku, ale nosná tepna, kde je umístěna. S dobrou alternativní možností dodávek krve do části mozku pacient bezpečně toleruje toto zablokování.

Kvůli určitému umístění aneuryzmat po zachycení dochází k hladovění mozku kyslíkem. Je plná hrubého neurologického defektu nebo mozkového infarktu..

Obalení poškozené nádoby

Aby se odstranila aneuryzma v obtížných situacích, tepna není vypnutá, ale formace na cévě je obklopena pomocí vlastního svalu nebo se k tomu používá chirurgická gáza. To posiluje stěnu tepny. Jak roste hustá pojivová tkáň, začíná sklerotizace aneuryzmatu.

Léčba a chirurgický zákrok k odstranění mozkové aneuryzmy: rizika a důsledky

Aneuryzma je patologická formace ve formě lokální expanze krevní tepny mozku v důsledku slabé, nepružné a ztenčené cévní stěny. Toto onemocnění je závažné a může být smrtelné. Je nebezpečný prasknutím cévy v místě expanze, po kterém dojde k subarachnoidnímu nebo intracerebrálnímu krvácení.

Aneuryzma na výsledky angiografie.

Až do okamžiku krize se onemocnění může vyvinout asymptomaticky, někdy může mít mírné neurologické příznaky, které lze snadno zaměnit s jinými nebezpečnými nemocemi. Člověk často nepředpokládá, že má v hlavě „bombu“, která se „schovává“ roky, ale může každou chvíli prasknout. Poté, co céva praskne a vyteče z ní krev a zaplní struktury mozku, aneuryzma se již projevuje v plné síle. Základními příznaky krvácení, ke kterému došlo, jsou náhlá silná bolest hlavy a ztráta vědomí. Bohužel pozdní dodání lékařské péče obvykle končí tragédií..

Toto onemocnění se může objevit v jakémkoli věku, ale je častější u mladých lidí (20–45 let) a lidí středního věku (45–60 let). Obecné procento morbidity v dospělé populaci se pohybuje od 0,3% do 5%; u dětí jsou aneuryzma velmi vzácným jevem. Podle statistik umírá v důsledku náhlého mozkového krvácení v důsledku aneuryzmat 30–50% lidí, 15–30% invalidních a jen asi 20% se vrátí k relativně normální pracovní kapacitě. Ano, čísla jsou zklamáním, ale s včasnou diagnostikou a včasnou léčbou lze úspěšně neutralizovat i takové impozantní zaměření v mozku.

Co může ovlivnit tvorbu vaskulárního aneuryzmatu, jaké jsou typy, jak zabránit tragédii, je důležité, aby o tom všichni věděli. Pojďme tedy na hlavní věc podrobně..

Důvody pro vývoj aneuryzmat

Nepříznivé faktory, které zvyšují riziko vážného onemocnění, jsou důsledky určitých patologií a životního stylu, jsou to:

 • jakékoli nemoci pojivové tkáně (ovlivňují cévy, takže jsou slabé a nepružné);
 • arteriální hypertenze a hypertenze (vysoký krevní tlak zvyšuje zátěž cévních útvarů, což vede k přetažení jejich stěn);
 • závislost na kouření, alkoholu, drogách (pod vlivem toxických látek jsou cévní tkáně aktivně ničeny, což je plné výskytu aneuryzmatu, rychlého nárůstu jeho objemu a stimulace prasknutí);
 • mechanické poškození (trauma hlavy), provokující funkční a degenerativní změny v mozkových tepnách;
 • aterosklerotické a infekční jevy (meningitida, plísňové infekce, endokarditida atd.), Z nichž velmi trpí kvalita arteriální složky mozku;
 • intrakraniální novotvary benigní nebo maligní formy (narušují pevnost cévních stěn, mohou urychlit prasknutí stávajícího aneuryzmatu).

Za vznik mozkových aneuryzmat je často zodpovědný genetický faktor. Vy a všichni členové rodiny byste měli být urgentně vyšetřeni, pokud je známo, že s touto diagnózou je spojen některý z vašich přímých příbuzných.

Klasifikace mozkových aneuryzmat

Cévní aneuryzma mozku v neurochirurgii se obvykle klasifikují podle lokalizace, tvaru, velikosti a počtu komor ve formaci. Zvažme každý parametr.

 1. Na místní úrovni je patologický výčnělek:
 • přední mozková / pojivová tepna (vyskytuje se ve 45% případů);
 • vnitřní dělení krční tepny (ve 30%);
 • střední mozková tepna (20%);
 • vertebrobasilární pánev (4 až 5%);
 • smíšený typ - současně jsou ovlivněny 2 nebo více sekcí vaskulární sítě (více ložisek je diagnostikováno u 10% pacientů, zatímco u zbývajících 90% je určeno jediné aneuryzma).
 1. Z hlediska formy se aneuryzmatická zvětšení dělí na:
 • sacular (saccular) - nejběžnější typ formací (98%), více než jiné náchylné k perforaci;
 • fusiform (fusiform) - méně agresivní a vzácný typ formací, ve struktuře všech aneuryzmat je pouze 2%;
 • exfoliační - tvoří se v mezivrstevném prostoru cévní stěny, který vznikl v důsledku volného spojení jejích vrstev, kde krev vstupuje pod tlakem (v tepnách spodní části mozku se vyvíjejí v nejvíce izolovaných případech).
 1. Vydutí arteriální stěny o velikosti může být:
 • nevýznamné nebo malé - až 4 mm;
 • normální nebo střední - 5-15 mm;
 • velký - 16-24 mm;
 • obří - od 25 mm a více.
 1. Aneuryzma se vyznačuje počtem komor:
 • jednokomorový - sestává z jedné komory (typická struktura);
 • vícekomorový - jeho růst nastává s vytvořením několika dutin.

Odborníci stanovili model vývoje patologie u dospělých mužů a žen. U mužské populace je 1,5krát méně pravděpodobné, že tím bude trpět než u ženské populace. V dětství naopak onemocnění převažuje o něco častěji u chlapců než u dívek (poměr 3: 2). Mladí lidé mají stejnou epidemiologii.

Schematické znázornění ohnisek, v závislosti na umístění.

Příznaky mozkové aneuryzmy

Jak jsme již dříve poznamenali, ve většině případů se aneuryzma klinicky neprojevuje, dokud nenastane akutní fáze prasknutí. Ale u velkých velikostí, když ohnisko vážně tlačí na okolní struktury a narušuje přenos nervových impulsů, jsou obvykle pociťovány neurogenní příznaky. Protože mozkové aneuryzma ohrožuje život člověka, je důležité jej identifikovat v raných fázích, ale problém spočívá v tom, že nikoho nikdy nenapadne jít do nemocnice bez žádných nebo minimálních stížností.

Lékaři vyzývají každého dospělého, zejména po 35 letech, aby pro své vlastní dobro podstoupil alespoň jednou ročně diagnostiku mozkových cév.

Nyní vyslovíme všechny možné klinické příznaky, které se většinou začínají rušit nebezpečnými objemy nevybuchlé vady, když jsou zasaženy hlavové nervy:

 • bolest v oblasti očí, snížené nebo rozmazané vidění;
 • porucha sluchu (ztráta, pocit hluku),
 • chrapot hlasu;
 • necitlivost, slabost, bolest podél lícního nervu, obvykle na jedné straně obličeje;
 • svalový křeč na krku (neschopnost dotknout se brady hrudníku);
 • křeče kosterního svalstva;
 • slabost v ruce nebo noze;
 • snížená citlivost, zhoršené hmatové vnímání v určitých oblastech pokožky;
 • problémy s koordinací;
 • závratě, nevolnost;
 • nepřiměřená ospalost nebo naopak nespavost;
 • zpomalení pohybů a duševní činnosti.

Chcete-li vyloučit nebo určit patologii, okamžitě se podrobte cílenému lékařskému vyšetření, pokud si všimnete alespoň jednoho příznaku!

Důsledky neléčeného aneuryzmatu

Pokud céva praskne, nalije se krev do mozku, specificita klinických příznaků je konkrétnější a výraznější. Patogenní scénář inherentní aneuryzmatickému šoku je následující:

 • náhlá intenzivní bolest hlavy, která se rychle šíří a dosahuje strašného vrcholu bolesti;
 • nevolnost, opakované zvracení;
 • deprese vědomí různého trvání;
 • meningeální syndrom;
 • mohou se objevit záchvaty, které se podobají epileptickým záchvatům;
 • někdy zvýšení celkové tělesné teploty, tachykardie, zvýšení / snížení krevního tlaku;
 • s masivním krvácením v důsledku hluboké inhibice v mozkové kůře člověk upadne do kómatu se zhoršenou respirační funkcí.

Vezměte v úvahu ty, kteří byli náhodou vedle takové oběti (prostý kolemjdoucí, přátelé nebo příbuzní)! Život člověka nyní závisí na rychlosti vaší reakce. Vznik popsaného komplexu symptomů (hlavní znaky na začátku prasknutí jsou první 3 body) je signálem k okamžitému volání sanitky. Kvalifikovaní lékaři poskytnou pacientovi na místě adekvátní první pomoc, odvedou ho do zdravotnického zařízení na úplné vyšetření a podstoupí pohotovostní terapii.

Diagnostická opatření

Vyšetření, které umožňuje diagnostikovat mozkové aneuryzma, je založeno na použití komplexní diagnostiky. Integrovaný přístup umožní identifikovat onemocnění, zjistit jeho příčinu, přesnou oblast epicentra, počet lézí, typ, velikost, vztah s mozkem a jinými tepnami.

Pokud nemluvíme o přestávkách, které již proběhly, ale o záměru pacienta být vyšetřen za účelem kontroly stavu cév, návštěva začíná odvoláním k neurologovi. Lékař po důkladném poslechu historie pacienta provede všeobecné fyzikální vyšetření, včetně:

 • palpace jednotlivých částí těla k identifikaci bolestivých oblastí;
 • bicí nebo bicí části těla k určení stavu testovaných vnitřních orgánů podle povahy zvuku;
 • auskultace, která pomáhá slyšet abnormální zvuky v srdci, krční tepna jako nepřímý znak aneuryzmatu mozku;
 • standardní měření tlaku, které vám umožní posoudit hladinu krevního tlaku v tepnách;
 • hodnocení srdeční frekvence, respirační frekvence (často patologické odchylky těchto parametrů naznačují dysplázii pojivových tkání, infekční procesy);
 • neurologické testy, jejichž podstatou je studium šlach, svalů, kožních reflexů, motorických funkcí pohybového aparátu, stupně citlivosti končetin a trupu atd..

Na základě všech uvedených metod předběžného posouzení stavu je stále nemožné stanovit diagnózu. Všechny tyto metody mohou pouze čistě hypoteticky naznačovat možnou (nepřesnou) přítomnost tohoto onemocnění, pokud jsou zjištěny rizikové faktory. Proto pak odborník vypracuje pokyny pro základní diagnostické postupy - průchod instrumentálních metod pro vizualizaci struktur mozku. Provádějí se na speciálních zařízeních:

 • počítačová tomografie (CT);
 • zobrazování magnetickou rezonancí (MRI);
 • mozková angiografie.

Standardní angiografie je nejdostupnější pro pacienty, kteří se chtějí podrobit vstupní preventivní prohlídce. Jeho přesnost je samozřejmě nižší než přesnost slibného CT a MRI. Angiografické vyšetření se však také vyrovná s úkolem poměrně úspěšně identifikovat aneuryzma, včetně poskytnutí informací o lokalizaci, typu a rozsahu expanze. Ale u pacientů přijatých do nemocnice se známkami prasklé cévy nebo dlouhotrvajícího krvácení je standardem diagnózy použití všech těchto postupů. Spolu s nimi se provádí elektroencefalografie (EEG) a transkraniální Dopplerova sonografie (TCD).

Zásady první pomoci

Před příjezdem lékařů by ti, kteří jsou v blízkosti pacienta, měli být schopni poskytnout mu základní první pomoc. Níže jsou jasně uvedeny pokyny pro naléhavá opatření na záchranu života před návštěvou lékaře..

 1. Položte postiženého na rovný povrch, hlava musí být ve vyvýšené poloze. Vysoká poloha hlavy pomůže zlepšit žilní krevní oběh, čímž zabrání rychlé akumulaci tekutin v mozkových tkáních a mozkovém edému..
 2. Vytvořte podmínky pro dobrý přísun čerstvého vzduchu v místě klinického incidentu. A je nesmírně důležité osvobodit krk od stahujících věcí, například sundat kravatu, šátek na krk, rozepnout knoflíky na košili atd. Takové opatření pomůže zachovat funkce krevního oběhu a zpomalit proces hromadného odumírání nervových buněk.
 3. Pokud nemocný omdlí, měla by být provedena kontrola průchodnosti dýchacích cest. S hlavou odhodenou dozadu musíte zatlačit na čelo a současně natáhnout spodní čelist a chytit bradu zespodu. Po otevření úst pacienta proveďte revizi ústní dutiny (prsty) na přítomnost cizího obsahu, jazyk se potápí. Je-li nějaká, musí být odstranitelná zubní protéza. Abyste zabránili udušení zvratků, vraťte hlavu na vysoký polštář a otočte ji na bok.
 4. Abyste zabránili mozkovému edému a snížili objem krvácení, je důležité aplikovat na hlavu ledové obklady (můžete použít zmrazené potraviny, ledové balíčky atd.).
 5. Pokud je to možné, stojí za to sledovat změnu krevního tlaku pomocí tonometru, poslouchat tlukot srdce a sledovat dýchání. Pokud osoba v nepřítomnosti lékařů přestane dýchat nebo mu přestane bít srdce, okamžitě proveďte resuscitační opatření (umělé dýchání, stlačení hrudníku). Bez nich je v této situaci riziko tragického konce obrovské..

Bohužel ani všechna tato opatření nejsou vždy účinná po prasknutí aneuryzmatu. Pro některé smrt přichází s rychlostí blesku - hned v prvních minutách. Ale bez speciálního lékařského vybavení a odborných znalostí je těžké pochopit, co se děje v těle. Je proto cenné neztratit sebeovládání a víru ve výsledek. Pokračujte v neustálém boji o život, dokud nebude pacient osobně předán odborníkům.

Chirurgický zákrok k odstranění mozkového aneuryzmatu

Lékařská technika (chirurgická nebo nechirurgická) je určena úzkoprofilovými lékaři individuálně na základě diagnostických údajů. U malých aneuryzmat, která nepostupují, lze doporučit konzervativní taktiku. Jejich účelem je snížit růstový potenciál vzdělávání, snížit riziko prasknutí a zmírnit neurologické příznaky. Neinvazivní terapie poskytuje pacientovi vysoce kvalitní léky, které mají podpůrný účinek kvůli:

 • vazokonstrikční látky;
 • kardiotonici s antihypertenzním účinkem;
 • antiepileptika;
 • pilulky proti bolesti;
 • dopaminolytika (na zvracení, nevolnost).

Malá aneuryzma, která nelze operovat, vyžadují neustálé sledování. Odborníci zároveň varují, že je nemožné se jich konzervativně zbavit. Proto je hlavním přístupem k eliminaci nemoci a jejích následků neurochirurgická léčba, tj. Druh operace na problémové mozkové cévě..

Vlevo je stav před operací, vpravo - po.

Volba typu chirurgického zákroku závisí na indikacích, umístění, integritě, anatomických vlastnostech vaskulárního aneuryzmatu, celkovém stavu pacienta, míře ohrožení života a technických možnostech neurochirurgického centra. Zákrok lze provést podle jedné z chirurgických taktik.

 1. Endovaskulární chirurgie - mikrokatetr je vložen do dutiny cévy (uvnitř) perkutánním přístupem (bez otevření lebky) pod rentgenovou kontrolou k instalaci vaskulárního stentu nebo cívky. Zařízení úplně nebo mezisoučet „vypínají“ tepnu z krevního řečiště. V průběhu času se aneuryzma trombuje a zmenšuje.
 2. Mikrochirurgické (otevřené pod kontrolou mikroskopu) - provádí se ekonomická kraniotomie, po které následuje izolace nosné tepny a okluze pomocí svorky na spodní části krku aneuryzmatu. Clipping (na horní část cévy) umožňuje zmáčknutí aneuryzmatického krku, čímž se eliminuje vaskulární defekt z krevního řečiště a minimalizuje se pravděpodobnost jeho prasknutí.

Video z operace pro endovaskulární léčbu neurovaskulární aneuryzmy mozku:

Terapeutické i profylaktické operace a intervence pro prasknutí aneuryzmatu jsou složitým intraoperačním procesem, který vyžaduje největší zkušenosti mikrochirurga, úžasné zvládnutí nových neurochirurgických technologií a dokonalou kompletní sadu operační jednotky..

Video operace otevřené demontáže:

Česká republika je jednou z mála zemí na světě, kde jsou techniky minimálně invazivní moderní neurochirurgie mozku zvládnuty a zdokonaleny, pooperační léčba pacientů je v nadmořské výšce. Čeští neurochirurgové provádějí manipulace s precizností šperků i v těžko dostupných oblastech mozku, aniž by se uchýlili k agresivním otevřeným technikám. Upozorňujeme, že náklady na neurochirurgii a rehabilitaci jsou v České republice několikanásobně nižší než v Německu a Izraeli.

Jak rozpoznat poruchy mozkové cirkulace a proč je taková patologie nebezpečná

Jak se vypořádat s růžovkou. Příčiny zarudnutí a cévní sítě na obličeji