Srdeční aneuryzma u novorozenců

Aneuryzma srdce je patologie struktur srdečního svalu, když jsou septa mezi komorami a síněmi natažena. Rodiče, kteří se od lékaře dozvěděli, že dítě má aneurysma síňového septa, marně marně. Podle mezinárodní klasifikace nemocí je srdeční aneuryzma u dětí klasifikována jako drobná srdeční anomálie, kterou lze považovat za normální nebo téměř normální stav. V této patologii se část interatriálního septa propadá do pravé nebo levé síně. Nemoc je zřídka detekována - z celkového počtu novorozenců 1% ročně.

Navzdory skutečnosti, že s aneuryzmatem se mění struktura interatriálního septa, nemá to vliv na funkce srdečního svalu u novorozence. Pokud jde o důvody, do této chvíle vědci nedospěli ke shodě, ale v tomto skóre lze rozlišit několik předpokladů:

 1. vnitřní příčiny - dědičnost, abnormální vývoj interatriálního septa během nitroděložního vývoje plodu, stejně jako porušení ve vývoji pojivové tkáně. Druhý důvod vede ke snížení hladiny kolagenu, což narušuje pevnost pojivové tkáně;
 2. vnější příčiny - faktory prostředí, včetně infekčních onemocnění u těhotné ženy během těhotenství.

Příznaky aneuryzmatu LMP

Anomálie má vrozenou povahu, nejčastěji se vyskytuje bez viditelných projevů. Absence klinického obrazu je snadno vysvětlitelná - funkce srdce dítěte nejsou narušeny, a proto neexistují žádné příznaky. Dítě se vyvíjí na stejné úrovni jako vrstevníci, nezaostává ani inteligencí, ani fyzickou formou. Obvykle je aneuryzma detekována během rutinního vyšetření podle věku nebo při provádění ultrazvuku srdce dítěte z jiných důvodů.

Méně často se příznaky stále objevují, a to je způsobeno povahou vývoje patologie. Abnormality septa mohou narušit srdeční rytmus. Jak to funguje, je popsáno níže. Srdce je hlavní pumpou těla, jeho kontrakce vedou k uvolnění krve do cév. Když srdeční sval pracuje, stěny komor a síní kolísají a s aneuryzmatem jsou výkyvy výraznější. Anatomicky ve stěně pravé síně jsou aktivní buňky, které zajišťují vedení impulsů, které vyvolávají kontrakci srdečního svalu. Když kolísá aneuryzma MPP, tyto buňky jsou podrážděné a aktivnější. Tato aktivita způsobuje arytmie. Někdy může být aneuryzma kombinováno s neurocikulární dystonií a příznaky budou vhodné. Příznaky mohou být v zásadě následující:

 • selhání srdečního rytmu - rychlý, nepravidelný nebo pomalý srdeční rytmus;
 • příznaky autonomní dysfunkce - letargie nebo podrážděnost, bolest hlavy a pocení, bolest srdce. Mohou se objevit problémy s trávením ve formě říhání, bolesti břicha, ztráty chuti k jídlu.

Uvedené příznaky nejsou konkrétní, takže rodiče musí pochopit, s čím je dítě nemocné, a proto se poradit se zkušeným lékařem.

Diagnostika aneuryzmatu srdce

 • vyšetření poslechem. Lékař poslouchá srdce prostřednictvím stetoskopu. Pomocí jednoduchého zařízení můžete identifikovat srdeční šelest, což naznačuje přítomnost některých problémů;
 • echokardiografie nebo ultrazvuk srdce. Bezbolestná a vysoce informativní diagnostická metoda, kterou lze předepisovat od dětství. Při ultrazvukovém vyšetření bude patrný výčnělek septa a jeho oscilační pohyby během kontrakcí srdečního svalu;
 • elektrokardiogram není hlavní, ale další diagnostická studie, která pomáhá posoudit práci srdce a identifikovat nepravidelnosti v jeho rytmu.

Léčba septického aneuryzmatu v srdci

Léčba zahrnuje jmenování léků, které mohou normalizovat metabolismus v pojivových tkáních - k tomu jsou předepsány vitamíny ze skupin PP a B. Při přítomnosti bakteriálních infekcí by měla být antibiotika užívána včas, bez čekání na komplikaci infekce. Doplňky hořčíku jsou často předepisovány, protože jeho role při tvorbě kolagenových vláken již byla podpořena důkazy. Samotný hořčík je součástí pojivové tkáně, a proto je mimořádně prospěšný. Hořčíkové přípravky mají navíc antiarytmický účinek. Stimulací srdečních svalů spolu s dalšími látkami pomáhá hořčík debugovat práci srdce, normalizovat relaxaci a kontrakci.

Neléková léčba spočívá v následujících užitečných doporučeních:

 • zavést režim odpočinku a bdělosti dítěte, vyloučit nadměrnou fyzickou aktivitu s přetížením, musíte odpočívat více;
 • strava by měla být upravena, to platí jak pro dítě převedené na umělou výživu s doplňkovými potravinami, tak pro dítě, za jehož stravu odpovídá kojící matka;
 • užívání léčebných (hydroterapie) nebo minerálních (balneoterapie) koupelí;
 • masáž v různých formách - podvodní, manuální atd.;
 • fyzioterapie, včetně elektroforézy s hořčíkem;
 • Cvičení.

Výše uvedený seznam doporučení pro pacienty s aneuryzmatem má obecnou povahu, v každém jednotlivém případě lékař rozhodne, jak je vhodné provést jeden nebo druhý úkol z výše uvedeného. Lékař vybere přesné schéma s přihlédnutím k obecnému stavu dítěte, věku, doprovodným patologiím.

Taková patologie neposkytuje chirurgický zákrok, protože aneuryzma MPP není vada, ale pouze drobná anomálie ve vývoji srdečního svalu. Proto, jak bylo uvedeno výše, aneuryzma neznamená selhání a poruchy, změny v práci srdce. Pod drobnými anomáliemi lékaři obecně rozumějí řadu podmínek, které ukládají lékaři povinnost zaregistrovat pacienta. Specialista musí sledovat zdraví pacienta a zajistit, aby se drobná anomálie nezměnila v závažnou patologii. K tomu jsou čas od času předepsány prohlídky, preventivní prohlídky a léčba..

Prevence a prognóza

 1. upravte denní režim dítěte podle doporučení lékaře, aby dítě nepřetěžovalo a odpočívalo;
 2. tělesnou aktivitu nelze zcela vyloučit, protože je nezbytná pro plný rozvoj dětí. Rodiče by však měli dítě zastavit, pokud je příliš aktivní. Jak stárnou, dítě může jezdit na kole, chodit častěji;
 3. korekce stravy je důležitou složkou zdraví. Nabídka by měla být vyvážená. Během prvního roku života je pro dítě lepší jíst mateřské mléko. To snižuje riziko infekčních onemocnění, která nepříznivě ovlivňují práci srdce a cév. Po roce ve stravě dítěte by měly být potraviny obohacené o minerály a vitamíny;
 4. Od útlého věku musí rodiče ke zlepšení zdraví svého dítěte používat různé způsoby léčby. Mohou to být masáže, bylinné koupele. Během formování dítěte je vhodné jej chránit před silným stresem..

Na základě doporučení lékařů uvedených výše bude prognóza příznivá. Proto byste neměli považovat takové rady za zbytečné a odmítat je dodržovat. Žádná pilulka nemůže nahradit chůzi, vyváženou výživu a rodičovství. Pouze správná léčba a prevence pomůže vyhnout se vážným komplikacím a zajistit plný vývoj dítěte.

Jaké je nebezpečí pro dítě skryté srdcovým aneuryzmatem?

Patologie kardiovaskulárního systému u dětí a dospívajících vždy vyvolává znepokojení nejen mezi rodiči, ale také mezi lékaři. Zdraví a normální život každého člověka závisí na tom, jak správně se srdce formuje a vyvíjí. Je obzvláště důležité identifikovat jakékoli patologie srdečního svalu a chlopní tohoto orgánu v dětství. Často jsou to právě malformace kardiovaskulárního systému, které vedou k nedostatečnému rozvoji všech ostatních orgánových systémů a také způsobují vznik nouzových stavů.

Co je aneurysma?

Termín „aneuryzma“ se obvykle používá k označení patologického ztenčení a výčnělku cévní stěny v těle. Protože se srdce vyvíjí ze stejných zárodků jako všechny cévy v lidském těle, je ztenčení jeho stěny a výčnělku pod vlivem krevního tlaku označováno stejným termínem. Srdeční aneuryzma u dětí, i když se jedná o poměrně vzácné onemocnění (diagnostikované u méně než 1% všech dětí), je nepochybně považováno za velmi nebezpečnou a poměrně zákeřnou patologii. Faktem je, že tvorba takového aneuryzmatu v dětství úzce souvisí s růstem srdce a je po dlouhou dobu asymptomatická, na rozdíl například od vrozených vad chlopní a sept tohoto orgánu..

Úkolem srdce v lidském těle je vytvářet konstantní krevní tlak, a tím zajistit stálý tok kyslíku a živin do všech tkání a buněk. V případě, že aneuryzma dosáhne významné velikosti, čerpací funkce srdečního svalu klesá, což způsobí jeho ještě silnější reflexní kontrakci (kompenzační mechanismus). Rozvíjející se přetlak v komorách srdce může vést k prasknutí aneuryzmatu (tuto situaci lze často pozorovat nejen v klidu, ale i při fyzické námaze) a následný prudký pokles srdečního výdeje. Tento stav se pro dítě může stát osudným (selhání kompenzačních mechanismů). Je téměř nemožné předvídat okamžik, kdy dojde k prasknutí a jak závažné bude srdeční selhání..

Příčiny této patologie

Srdeční aneuryzma u dětí může být vrozenou vývojovou anomálií vyvolanou různými faktory (vrozená forma) nebo může být důsledkem minulých onemocnění (získaná forma).

Příčiny vrozené formy takové patologie srdce mohou být:

 1. Genetické mutace v embryonálních buňkách. Vystavení nepříznivým faktorům prostředí, stejně jako užívání určitých léků a požití určitých toxinů, vede ke změně DNA buněk vyvíjejícího se plodu. Pokud jsou některé z těchto buněk buňkami, které tvoří svalovou tkáň srdeční stěny, pak existuje velká část pravděpodobnosti vývoje nejen vrozených vad, ale také defektu stěny, který se promění v srdeční aneuryzma.
 2. Dědičné syndromy (Marfan, Ehlers-Danlos atd.). Taková onemocnění jsou charakterizována porušením vlastností pojivové tkáně a syntézou kolagenových vláken. U takových syndromů jsou často pozorovány jevy genetického mozaicismu - pouze některé buňky, a ne všechny, mají poškozené chromozomy a geny. Proto takové patologie mohou probíhat latentně a projevovat se například pouze lokálním ztenčením stěny myokardu, které je nakonec diagnostikováno u dítěte.
 3. Infekce TORCH (toxoplazma, zarděnky, rodina herpesvirů) vedou k různým formám vrozených vad.
 4. Poranění hrudníku plodu během nitroděložního vývoje nebo během porodu.
 5. Primární hypertenze u novorozence, která je nejčastěji způsobena vrozeným (dědičným) onemocněním ledvin. Neustálé zvyšování krevního tlaku v cévách vede k přetížení srdce. Pokud z různých důvodů existuje část myokardu, která nedokáže odolat stálému hydrostatickému tlaku krve, může se vytvořit aneuryzma, které přímo ohrozí život malého dítěte..
 6. Aneuryzma síňového septa u dětí je nejčastěji výsledkem děravé stěny, která by měla po narození dítěte zavřít oválné okénko..
 7. Jiné neidentifikované příčiny nebo nemoci (idiopatické případy).

Získané příčiny vývoje srdečních aneuryzmat u dětí jsou diskutovány vědci z celého světa. Faktem je, že je poměrně obtížné stanovit hranici mezi skutečným faktorem, který způsobil změny v srdci (tj. Vrozenou formou) a doprovodnými patologiemi, které by mohly potenciálně vést k výskytu takové nemoci (tj. Získané formě). Nejčastěji během intrauterinní primární diagnózy nejsou detekovány výrazné patologické změny ve fetálním myokardu. S výskytem řady příznaků indikujících srdeční patologii v průběhu času je aneuryzma stále diagnostikována. Přítomnost řady onemocnění v anamnéze dítěte (revmatismus, myokarditida, poranění hrudníku atd.) Nám však neumožňuje jednoznačně tvrdit, že taková vada srdce nebyla vrozená..

Příznaky srdečního aneuryzmatu u dítěte

Příznaky této patologie kardiovaskulárního systému jsou velmi nespecifické. To znamená, že po prostudování hlavních stížností malého pacienta a jeho rodičů a po provedení úplného vyšetření a funkčních testů nebude ani ten nejzkušenější lékař schopen s jistotou určit takovou diagnózu. Všechny identifikované příznaky onemocnění naznačují pouze poškození srdce. Taková diagnóza je obzvláště obtížná u novorozenců a kojenců, protože nemohou poskytnout specialistovi konkrétní stížnosti. V tomto případě je diagnóza založena pouze na pozorování rodičů ohledně chování dítěte, jeho chuti k jídlu atd. Proto jsou během preventivní návštěvy pediatra poměrně často příznaky srdeční patologie přehlíženy..

Srdeční aneuryzma u starších dětí je detekována na základě následujících stížností a příznaků:

 • Dušnost s minimální fyzickou aktivitou.
 • Otok končetin po chůzi nebo běhu.
 • Výskyt mokrého kašle, který není doprovázen známkami respiračních onemocnění.
 • Patologická pulzace - viditelná pulzace v epigastrické oblasti, která indikuje difúzní srdeční impuls a možnou srdeční patologii, pulzování krčních žil atd..
 • Bolest na hrudi. Vyskytuje se bez důvodu, je mírný, může se zhoršit při fyzické námaze.

Diagnóza patologie

Problém včasné diagnostiky srdeční aneuryzmy lze vyřešit prováděním pravidelného ultrazvuku srdce a velkých cév hrudníku (EchoCG). Taková studie je bezpečná pro děti v jakémkoli věku (včetně novorozenců), nezpůsobuje žádnou bolest ani nepohodlí a může poměrně přesně a informativně zjistit, zda má dítě aneuryzma MPP nebo v jiných částech srdce. Taková studie by měla být předepsána všem dětem bez výjimky s minimálními příznaky patologie kardiovaskulárního systému..

Pokud jsou údaje získané v důsledku echokardiografie pochybné nebo umístění aneuryzmatu je takové, že to neumožňuje lékaři plně vizualizovat patologii, provede se MSCT (typ počítačové tomografie), aby se objasnilo umístění a typ patologického procesu. Tato studie vám umožňuje vidět aneurysma ve třech projekcích, přesně určit jeho velikost a vztah s ostatními tkáněmi srdce. Je důležité si uvědomit, že aneuryzma v srdci lze také kombinovat s podobnými změnami v cévách ve všech částech těla. Obzvláště pozoruhodná je mozková aneuryzma u dětí, která, pokud je asymptomatická, praskne, způsobí nitrolební nebo intracerebrální krvácení. To s sebou nese velmi vysokou pravděpodobnost okamžité smrti. Jelikož ale CT nese na tělo dítěte velkou radiační zátěž, neprovádí se u dětí do 2–3 let zbytečně.

Léčba aneuryzmatu

Diagnóza jako srdeční aneuryzma u dětí vyžaduje pouze chirurgickou korekci. Jakékoli pokusy o konzervativní léčbu bohužel nevedou ke strukturální změně ve stěně orgánu v místě patologie. Jediným radikálním řešením tohoto problému je tedy chirurgický zákrok..

Chirurgická léčba srdečního aneuryzmatu vyžaduje specializované oddělení srdeční chirurgie, vhodné vybavení a odborníky. Proto jsou děti s diagnostikovanou takovou patologií, včetně síňové formy aneuryzmatu, posílány do specializovaných center srdeční chirurgie k plánované chirurgické léčbě. Dítě před a po operaci je pravidelně monitorováno pediatrem a kardiologem v rámci registrace na dispenzarizaci.

Chirurgický zákrok pro takovou srdeční patologii představuje řadu postupných akcí:

 • poskytnutí rychlého přístupu (nejčastěji pitvou hrudní kosti nebo pobřežní chrupavky);
 • připojení stroje na srdce a plíce;
 • zastavení kontraktilní aktivity myokardu;
 • excize a plastika aneuryzmatu.

Po nastartování srdce se kontroluje těsnost stehů a adekvátnost srdečního výdeje. Rána je sešita ve vrstvách, kostní struktury jsou fixovány ligatury nebo speciálními rovnátky. Pozorování dítěte v prvních hodinách a dnech po operaci umožňuje zjistit, jak úspěšně byla provedena excize a plastika aneuryzmatu srdce.

Dalším důležitým krokem v léčbě je odstranění aneuryzmat v jiných orgánech, včetně změněných oblastí mozkových cév. Je to ztenčení cévní stěny a aneuryzmatu v lebeční dutině, které je nejen obtížné diagnostikovat, ale je často obtížné je chirurgicky odstranit. Pokud takovou nemoc ignorujete a odstraníte pouze patologii myokardu, dítě má „časovanou bombu“, která může vést k nouzové a dokonce rychlé smrti v každém nepředvídatelném okamžiku.

Mladým pacientům po srdečních operacích se nedoporučuje věnovat se aktivním sportům, těžké fyzické aktivitě a tělesné výchově v obecných tréninkových skupinách. Chirurgická léčba tohoto onemocnění nicméně umožňuje dítěti být plnohodnotným členem společnosti a nijak se neliší od jeho vrstevníků. Neochota operovat naopak povede k těžkému postižení v důsledku vznikajícího srdečního selhání.

Naši odborníci

Časopis byl vytvořen proto, aby vám pomohl v obtížných dobách, kdy vy nebo vaši blízcí čelíte zdravotním problémům!
Allegology.ru se může stát vaším hlavním asistentem na cestě ke zdraví a dobré náladě! Užitečné články vám pomohou vyřešit kožní problémy, obezitu, nachlazení, poradí vám, co dělat, pokud máte problémy s klouby, žilami a zrakem. V článcích najdete tajemství, jak si uchovat krásu a mládí v každém věku! Ale ani muži nezůstali bez povšimnutí! Existuje pro ně celá sekce, kde najdou mnoho užitečných doporučení a rad pro mužskou část, nejen pro ně!
Všechny informace na webu jsou aktuální a jsou k dispozici 24/7. Články jsou neustále aktualizovány a recenzovány odborníky z oblasti medicíny. Ale v každém případě si vždy pamatujte, že byste se nikdy neměli léčit sami, je lepší kontaktovat svého lékaře!

Aneuryzma srdce u novorozenců - stojí za to se v panice vrhnout?

Aneuryzma srdce u novorozenců - malformace nebo anomálie? Odpověď na tuto otázku mnoho znepokojuje. Stojí za to to léčit, jak nebezpečný je tento stav? O tom si podrobněji promluvíme v našem článku..

Srdeční aneuryzma u dětí je spíše složeným pojmem. Přesněji řečeno, rozlišují se aneuryzma struktur srdce - protažení sept mezi síněmi a komorami. Co se tedy rozumí aneuryzmatem síňového septa (MPA)?

Aneuryzma síňového septa není vada. Po vyslechnutí takové diagnózy v ordinaci lékaře proto nepřiměřeně nepanikařte. Je charakterizován poklesem sekce síňového septa do dutiny pravé nebo levé síně. Mpp aneuryzma je zahrnuta do skupiny tzv. Malých srdečních anomálií, které jsou považovány za možnou variantu normy nebo hraniční stav mezi normou a patologií.

Prevalence a příčiny aneuryzmatu

Aneuryzma síňového septa

Prevalence této anomálie je u novorozenců jen něco málo přes 1%. Aneuryzma interatriálního septa je vrozená změna jeho struktury, která nevede k dysfunkci srdce. Důvody pro vytvoření výčnělku v oblasti předsíňového septa jsou obtížným tématem, o kterém vědci dosud nevytvořili konsenzus..

Jsou však zdůrazněny hlavní a pravděpodobné příčiny vývoje drobných srdečních anomálií u dětí. Lze je rozdělit do 2 skupin:

 1. Vnitřní důvody. Tyto zahrnují:
  • Narušení vývoje pojivové tkáně. Současně klesá obsah určitých typů kolagenu nebo je narušen jejich poměr, v prvním i druhém případě ztrácí pojivová tkáň svou sílu. K dnešnímu dni je tento důvod hlavním ve vývoji aneuryzmatu MPP.
  • Dědičná predispozice.
  • Porušení tvorby interatriálního septa během nitroděložního vývoje.
 2. Vnější důvody. Tato skupina zahrnuje dopad různých environmentálních faktorů. Možným důvodem pro vývoj aneuryzmatu mohou být přenosné infekční nemoci u těhotné ženy.

Klasifikace aneuryzmatu

Formy aneuryzmatu MPP

Aneuryzma MPP je rozdělena do následujících 3 forem:

 1. Vydutí do dutiny pravé síně.
 2. Vypouklé směrem k levé síni.
 3. Zakřivení ve tvaru písmene S při průhybu na pravou a levou stranu.

Klinické projevy

Aneuryzma síňového septa (MPA) je vrozená vývojová anomálie, která je ve většině případů asymptomatická. Je to proto, že přítomnost aneuryzmatu MPP nezhoršuje funkci srdce. Takové dítě se neliší od ostatních dětí a nezaostává za vrstevníky ve fyzickém a duševním vývoji. Často je náhodou, že je možné identifikovat aneuryzma u dítěte během ultrazvuku srdce.

Je však třeba mít na paměti, že tato anomálie je zdrojem poruch srdečního rytmu u dítěte. Jaký je důvod? Pojďme na to přijít. Srdce je tedy orgán, který v našem těle plní funkci pumpy. U každé jeho kontrakce (systoly) je určitá část krve vhozena do cév velkého a malého kruhu krevního oběhu.

Projev aneurysmatu síňového septa

Během práce srdce stěny síní a komor oscilují pod vlivem průtoku krve. Navíc v přítomnosti aneuryzmatu jsou tyto fluktuace výraznější. Ve stěně pravé síně jsou aktivní buňky - takzvané „kardiostimulátory“, které zajišťují vedení impulsů nezbytných pro srdce.

Když kolísá aneuryzma MPP, dochází k podráždění a ke zvýšení aktivity těchto buněk. Výsledkem jsou příznaky poruch srdečního rytmu - arytmie. V některých případech lze přítomnost aneuryzmatu kombinovat s nestabilitou autonomního nervového systému - neurocirkulační dystonií.

Stručně řečeno, na klinice této anomálie mohou mít novorozenci následující příznaky:

 1. Poruchy srdečního rytmu - rychlý, pomalý nebo nepravidelný srdeční rytmus.
 2. Příznaky autonomní dysfunkce jsou špatný spánek, letargie nebo naopak zvýšená vzrušivost. Starší děti si mohou stěžovat na bolesti hlavy, pocení, únavu, nepohodlí nebo bolest v srdci. Poruchy trávicího systému mohou být rušivé - říhání, nadýmání a bolesti břicha. Snížená chuť k jídlu, stolice může být narušena.

Jak vidíte, tyto příznaky jsou zcela nespecifické pro aneuryzma síňového septa, protože je lze detekovat s velkým množstvím dalších onemocnění a funkčních poruch u dětí. Tyto kliniky proto nejsou základem pro diagnostiku aneuryzmatu mpp.

Diagnostika

Diagnostika aneuryzmatu je založena na integrovaném přístupu. Základní diagnostické metody:

 • Vyšetření poslechem. Metoda poslechu srdce pomocí stetoskopu. Již v této fázi může lékař slyšet šelest v oblasti srdce, což může naznačovat, že dítě může mít nějakou anomálii.
 • Echokardiografie - ultrazvuk srdce. Tato metoda je cenově dostupná, bezpečná a hlavně informativní při diagnostice aneuryzmatu. Umožňuje identifikovat výčnělek interatriálního septa a jeho oscilaci ve fázích srdečního cyklu.
 • EKG - elektrokardiogram - není hlavní diagnostickou metodou, ale provádí se k posouzení práce srdce. Díky této metodě lze detekovat různé poruchy rytmu..

Zbývající metody, včetně EKG, jsou další v komplexní diagnostice malých anomálií ve vývoji srdce. Mohou naznačovat, že existují některé funkční poruchy srdce..

Léčba

Otázka léčby aneuryzmatu je naléhavým tématem, které mnohé znepokojuje. Dodnes nebyly definitivně stanoveny principy léčby aneuryzmatu a dalších anomálií malých srdcí. Lze však navrhnout následující taktiku pro správu těchto pacientů:

 1. Léky. V tomto případě mohou být předepsány léky, které normalizují metabolismus v pojivové tkáni..
  • Předpis hořčíkových přípravků. Nedávno byla prokázána jeho role v procesech správné tvorby kolagenových vláken. V tomto případě je samotný hořčík součástí pojivové tkáně. Účinnost hořčíkových přípravků byla prokázána ve vztahu k jeho antiarytmickému působení. Účastí v procesech excitace srdečních buněk přispívá hořčík ke správnému fungování srdce v procesech kontrakce a relaxace. Proto může být předepsáno, pokud je nutné léčit poruchy rytmu..
  • Vitamíny skupiny B a PP. Léky zlepšují metabolismus v pojivové tkáni.
  • Včasná antibakteriální léčba infekčních chorob.
 2. Bezdrogová léčba. Je to takto:

 • Správná organizace pracovního a odpočinkového režimu dítěte. Nadměrná fyzická aktivita je vyloučena, je zajištěn normální a správný odpočinek.
 • Doporučuje se dodržovat denní režim.
 • Zdravá a vyvážená strava.
 • Hydroterapie - použití léčivých koupelí.
 • Balneoterapie - léčba minerálními koupelemi.
 • Různé druhy masáží, včetně ruční, podvodní atd..
 • Fyzioterapeutické postupy včetně elektroforézy s hořčíkem.
 • Fyzioterapeutická cvičení.

Léčebný program je pro každého pacienta individuální. Je založen na komplexním hodnocení zdraví, které zahrnuje různé diagnostické metody.

Chirurgická léčba se neprovádí, protože aneuryzma není vadou, ale patří do skupiny drobných anomálií ve vývoji srdce. Neruší tedy práci srdce.

Drobné srdeční anomálie jsou skupina stavů, které vyžadují registraci pacienta. Proto je nutné být pravidelně sledován odborníkem. Pozorování se provádí za účelem kontroly stavu aneuryzmatu a případných správných terapeutických metod..

Předpověď

Při dodržování doporučení je prognóza aneuryzmatu příznivá. Proto byste neměli zanedbávat pokyny lékaře týkající se léčby a prevence, díky nimž se vaše dítě bude těšit zdravému a plnému rozvoji. Zdraví pro vás a vaše děti!

Srdeční aneuryzma u dětí

Aneuryzma jsou vzácné u pediatrických patologických útvarů, které se mohou vyskytovat v cévách v celém těle a v některých orgánech (například v srdci). Jsou to „bublinkovité“ nebo „vakovité“ výčnělky tepen nebo stěn orgánů.

V mozku se tyto vaky obvykle vyskytují na poměrně předvídatelných místech. Obvykle se nacházejí v místech, kde se hlavní tepna větví na menší. Tyto formace se nenacházejí v dřeni jako takové, ale spíše v prostorech mezi různými laloky mozku..

Většina aneurysmat, která se vyskytují u starších lidí, se vyskytuje ve 4. a 5. dekádě života. Ve vzácných případech se patologie určuje u dětí. Někdy jsou aneurysmy dědičné, ale ve většině případů se vyskytují v běžné populaci bez jakékoli konkrétní příčiny.

Video: Medicína. Srdeční aneuryzma

Popis srdečního aneuryzmatu u dětí

Během embryonálního vývoje se srdce vyvíjí z základů celého cévního systému, proto definice „aneuryzmatu“ neodkazuje pouze na tepny, ale také na myokard.

Aneuryzma se tvoří v místě ztenčení stěny cévy nebo srdeční tkáně, díky čemuž tato oblast pod krevním tlakem začíná vyčnívat.

V dětství jsou srdeční aneuryzma extrémně vzácná (přibližně méně než 1% z celkového počtu dětí). Při určování této patologie je však nutná kvalifikovaná pomoc dětského kardiochirurga, protože onemocnění je charakterizováno nepředvídatelným průběhem. Navíc u dětí není klinický obraz vždy plně vyjádřen, protože na rozdíl od jiných srdečních vad mohou aneuryzma růst se srdcem.

Hlavní fáze vývoje srdeční aneuryzmatu u dětí

Hlavní funkcí srdce je pumpovat krev, což umožňuje všem orgánům a tkáním přijímat kyslík a živiny v dostatečném množství. Fáze vývoje aneuryzmatu jsou spojeny s fázemi narušení těchto funkčních schopností, proto jsou podmíněně rozděleny následovně:

 1. Fáze kompenzace se pozoruje, když je velikost aneuryzmatu stabilní nebo jeho růst je relativně pomalý. V takových případech se může zátěž srdce mírně zvýšit, což orgánu umožňuje pracovat v normálních mezích..
 2. Fáze dekompenzace - s rychlým nebo výrazným růstem aneuryzmatu je narušena kontraktilní funkce srdce. Orgán přestává vylučovat dostatečné množství krve do krevního řečiště, což vede k různým komplikacím (srdeční selhání, plicní edém, mozková ischemie atd.).

Prasknutí aneuryzmatu je nejnebezpečnějším stavem, který vede k poměrně rychlé smrti pacienta. Je téměř nemožné předvídat, kdy dojde k prasknutí, může k němu dojít jak v klidu, tak během cvičení. Za těchto okolností, pokud má dítě aneuryzma, je třeba pečlivě sledovat jeho stav..

Příčiny vývoje aneuryzmatu srdce u dětí

Existují dvě hlavní formy srdečního aneuryzmatu u dětí, které přímo souvisejí s kauzálními faktory vývoje..

 1. Vrozené aneuryzma - tvoří se i ve stadiu nitroděložního vývoje dítěte, přičemž v takových případech lze určit celou řadu příčinných faktorů (infekce TORCH, genetické mutace, dědičné syndromy).
 2. Získané aneuryzma - vyskytuje se u dětí po jejich narození a může být spojeno s různými nepříznivými okolnostmi. Nejčastěji se taková patologie vyvíjí po vážném poranění hrudníku. Vzhled patologického vzdělání může také přispět k myokarditidě a revmatismu..

Stručný popis hlavních příčinných faktorů

Genetické poruchy embryonálních buněk jsou často spojeny se špatným životním stylem těhotné ženy a také s jejím pobytem v nepříznivém prostředí. V tomto případě se DNA může měnit v různých buňkách, a pokud přímo souvisejí s vyvíjejícím se myokardem, vede to k defektu stěny a později k aneuryzmatu srdce..

Dědičné syndromy - nejčastěji jsou aneuryzmy spojeny se syndromem Ehlers-Danlos, Marfan atd. Za těchto podmínek jsou pozorovány různé poruchy pojivové tkáně. Zjišťuje se zejména porucha syntézy kolagenu. To vede k narušení struktury srdečního svalu. Toto je zvlášť výrazné v genetickém mozaicismu, kdy ne všechny buňky mají abnormální DNA, ale pouze část. Za takových podmínek se onemocnění často vyvíjí latentně, což hrozí předčasnou diagnostikou a léčbou..

Primární neonatální hypertenze - ve většině případů spojená s onemocněním ledvin vrozeného původu. Při nekontrolovaném průběhu onemocnění stoupá hydrostatický tlak v komorách srdce. Pokud je na některých místech tenká stěna, vytváří se tam aneuryzma, která často ohrožuje život dítěte.

Infekce TORCH - do této skupiny patří různá infekční onemocnění, jako je zarděnka, toxoplazmóza, herpes virus. V případě aktivní formy onemocnění s jejich účastí během těhotenství se mohou objevit různé malformace, včetně aneuryzmatu srdce u dětí.

Poruchy septa - obvykle jsou mezi komorami a sínami pevná septa, která, pokud je vývoj plodu abnormální, mohou mít větší nebo menší vady. Některé z nich někdy přispívají k rozvoji aneuryzmatu srdce u dětí, například neuzavření oválného okénka v síňové přepážce.

Mezi vědci stále existují určité výhrady ohledně získaných příčin vývoje aneuryzmat u dětí, protože na jedné straně se nemoc může vyvinout po narození dítěte a na druhé straně hlavní předpoklady pro její výskyt spočívají v nepříznivé dědičnosti nebo vrozených vadách.

Navzdory probíhající debatě o etiologii není v léčbě aneuryzmatu žádný významný rozdíl. Hlavní věcí je včasná implementace chirurgického zákroku..

Známky srdečního aneuryzmatu

Neexistují žádné specifické projevy onemocnění, proto jsou nejčastěji určovány obecné příznaky srdečního selhání. Pokud je dítě malé, nemá pozorování rodičů žádný malý význam. Starší děti mohou samy podávat stížnosti, ale také naznačují hlavně změny srdeční činnosti. Zejména lze poznamenat:

 • potíže s fyzickou aktivitou v důsledku dušnosti;
 • po dlouhodobém běhu nebo chůzi je na nohou viditelný otok;
 • vlhký kašel, i když neexistuje respirační onemocnění;
 • abnormální pulzace krevních cév, nejčastěji na krku nebo v epigastriu;
 • bolest na levé straně hrudníku nebo ve středu.

Pozorní rodiče si mohou u dítěte všimnout prvních tří let života změny aktivity směrem k letargii, snížení nebo dokonce nechutenství. Navíc někdy dochází k otokům nohou, pulzování na krku nebo v epigastrické oblasti.

Během patronátního vyšetření dětským lékařům často chybí první příznaky srdečního aneuryzmatu kvůli jejich nedostatečnému projevu, proto je odpovědností rodičů upozornit na stávající poruchy a v případě potřeby trvat na dalším vyšetření.

Diagnostika srdečního aneuryzmatu u dětí

Moderní diagnostika je klíčem k úspěšné léčbě aneuryzmatu u dětí, proto by měl být při nejmenším podezření proveden ultrazvuk srdce. Dále lze použít echokardiografii, která umožňuje posoudit stav velkých cév.

Ultrazvuk srdce je bezbolestná diagnostická metoda, která se provádí relativně rychle, proto se doporučuje pro děti všech věkových skupin, počínaje novorozenci.

Zejména s pomocí ultrazvuku se s maximální mírou pravděpodobnosti stanoví defekt nebo aneuryzma interatriálního septa a další srdeční defekty. Pro zajištění je ultrazvuk srdce často předepisován dětem, které mají velmi malé známky srdečního aneuryzmatu.

Video: aneuryzma MPP

Multispirální počítačová tomografie (MSCT) - používá se v případech, kdy srdeční ultrazvuk nebo echokardiografie neposkytly dostatek informací k výběru strategie léčby. MSCT poskytuje trojrozměrné obrazy, které jasně ukazují umístění, velikost a interakci s okolními tkáněmi stávajícího aneuryzmatu srdce. Ve srovnání s ultrazvukem je MSCT pro děti nebezpečnější, zejména ve věku do tří let, což souvisí s negativními účinky ozáření na tělo dítěte..

Zvláštnost srdečních aneuryzmat je taková, že je lze detekovat v různých tepnách celého těla. Pokud k tomu dojde, vede to k vážným komplikacím. Nejnepříznivější je mozková mrtvice, která může být spojena s prasknutím aneuryzmatu a krve vstupující do subarachnoidálního prostoru.

Srdeční aneuryzma během diagnózy by neměla být zaměňována s pseudoaneuryzmy a aneuryzmy koronární tepny, stejně jako s rupturou myokardu. Druhý stav je často spojován nejen s vydutím v potrubí, ale také s přítomností díry ve stěně srdce.

Léčba srdečního aneuryzmatu u dětí

Hlavní taktikou léčby je chirurgický zákrok, který vám umožní obnovit srdeční stěnu po předběžné eliminaci aneuryzmatu. Konzervativní metody léčby v takových případech jsou neúčinné, protože je možné omezit pouze klinické projevy, zatímco samotnou příčinu nemoci - vakulární formaci - nelze odstranit samotnými léky.

Chirurgie srdce se provádí pouze ve specializovaném oddělení kardiochirurgie, které má veškeré potřebné vybavení pro sledování stavu dítěte a zařízení pro provádění samotné operace. Častěji se provádí plánovaným způsobem, ve vzácných případech - jako pohotovost. Před operací a po ní je pacient pod dohledem kardiochirurga i pediatra, když je na ošetřovně.

Hlavní stádia chirurgického zákroku na srdeční aneuryzma:

 1. Vytvoření otevřeného přístupu k srdci, pro které je pitvána pobřežní chrupavka nebo hrudní kost.
 2. Je spuštěn stroj srdce a plic.
 3. Srdeční činnost se zastaví.
 4. Aneuryzma je vyříznuta, poté je poškozená oblast propůjčena plastice.
 5. Spouští se srdce a kontroluje se srdeční výdej spolu s hodnocením kvality stehů.
 6. Provádí se šití rány po vrstvě, zatímco kostní komponenty jsou fixovány sponkami nebo ligatury.

Po operaci je dítě několik dní pečlivě sledováno, což umožňuje posoudit účinnost provedené operace.

Pokud byly u dítěte kromě aneuryzmatu srdce zjištěny aneuryzma jiných cév, jsou v další fázi léčby odstraněny. Mozková aneuryzma umístěná v mozku je považována za zvlášť nebezpečnou. Pokud neprovedete jeho ošetření, pak může „časovaná bomba“ po chvíli zhasnout a vést k smrti.

Prediktivní závěr po úspěšné operaci je často příznivý. Takové děti mají šanci plně se rozvíjet a postupně se stát 100% členy společnosti. Jediná věc, kterou si vždy musí pamatovat, je, že nadměrná fyzická aktivita, stejně jako profesionální sporty, je pro ně kontraindikována..

Video: Aneuryzma: Časovaná bomba

Nebezpečná srdeční aneuryzma u dětí: příznaky, léčba

Pokud je narušen vývoj pojivové tkáně (dysplázie), dochází k anomáliím ve struktuře struktur srdce, mezi něž patří ztenčení sept mezi síní a komorami. V těchto oblastech se po narození tvoří výčnělky, které se nazývají aneuryzma. Jsou asymptomatické a mají příznivý výsledek, méně často vedou k oběhovému selhání, těžkým arytmiím a vyžadují chirurgickou léčbu.

Příčiny výskytu aneuryzmatu srdce u dětí

Ve velké většině případů jsou septální aneuryzma u dětí součástí syndromu MARS. Drobné vývojové anomálie jsou způsobeny vrozenou dysplázií pojivové tkáně. V tomto stavu je narušena síla kolagenových vláken, což vede k jejich přetažení..

Ze strany kardiovaskulárního systému se to projevuje ve formě prodloužení akordů, prolapsu chlopní. Se ztenčením septa srdce, pod působením vysokého tlaku v levé polovině, vyčnívají do lumen pravé síně nebo komory. Mnohem méně často se srdeční aneuryzma u dítěte vyskytuje po chirurgické korekci defektů septa.

Příčiny dysplázie vláken pojivové tkáně mohou být:

 • porucha chromozomálního aparátu, zděděná;
 • získané chromozomální mutace, když je těhotná žena vystavena nepříznivým ekologickým, radiačním a pracovním rizikům;
 • infekce v prvních třech měsících těhotenství (zarděnky, plané neštovice, opary, adenoviry, cytomegalie, hepatitida, syfilis, tuberkulóza);
 • věk matky do 16 let a více než 40 let;
 • toxikóza první poloviny a hrozba potratu;
 • nedostatek hořčíku ve stravě;
 • kouření, alkoholismus;
 • užívání drog, antikonvulziva, progesteron;
 • diabetes mellitus, tyreotoxikóza.

A tady je více o aneuryzmatu aorty.

Příznaky aneuryzmatu komorového septa

Výčnělek membránové části septa mezi komorami jako samostatná anomálie je vzácný, obvykle má dítě vady chlopně, pozdní uzavření oválného okénka nebo Botallovova kanálu, koarktace aorty. Aneuryzma se nejčastěji vyskytuje v oblasti hrbolů trikuspidální chlopně (pod její základnou); může vyčnívat do výstupní části pravé komory. Tyto formace zpravidla nepřesahují velikost 2–3 cm..

Nekomplikované aneuryzma septa se neprojevuje a může být objeveno náhodou, když dítě vyhledá lékaře v souvislosti s jinými nemocemi. V závažných případech existují známky srdečního selhání:

 • dušnost;
 • cyanóza kůže;
 • závrať;
 • rychlá únavnost;
 • kardiopalmus;
 • bolest v oblasti srdce a pravého hypochondria;
 • otoky kotníků;
 • přerušení rytmu.

Jaká jsou nebezpečí anomálií LMP srdce

U většiny dětí se aneuryzma síňového septa nachází v oblasti oválného okénka. Může se vyboulit úplně do pravé síně nebo mít S-ohyb (směřující částečně doprava). Nejčastěji chybí klinické projevy. Pokud vývoj aneuryzmatu naruší intrakardiální oběh, objeví se:

 • zpoždění ve fyzickém a duševním vývoji;
 • pomalý přírůstek hmotnosti;
 • časté nemoci dýchacích cest;
 • snížená tolerance cvičení;
 • obecná slabost;
 • arytmie;
 • žal;
 • bledost kůže.

Nebezpečným stavem je prasklé aneuryzma. K tomu může dojít u dítěte ve školním věku pod vlivem traumatu hrudníku, nadměrného fyzického nebo duševního stresu. V tomto případě je mezi pravou a levou síní vytvořena díra s výtokem krve do pravé poloviny srdce.

Další prognóza závisí na velikosti vady, která se objeví - je možné jak příznivý průběh, tak nepřítomnost příznaků a akutní narušení mozkové a systémové cirkulace s fatálním následkem.

Diagnostika stavu

Lze předpokládat přítomnost srdečního aneuryzmatu, jsou-li zjištěny známky přetížení pravé síně a komory. Takové děti mají často bledost kůže, častý a slabý puls, nízký krevní tlak. V některých případech, s atrofií prsních svalů, se v oblasti srdce objeví boule. Auskultace odhaluje mírný systolický šelest a 2-tónový přízvuk nad plicní tepnou.

Pro potvrzení diagnózy se provádějí další vyšetření:

 • EKG - přetížení nebo hypertrofie pravého srdce;
 • Ultrazvuk srdce pomocí Dopplerova ultrazvuku je nejinformativnější metodou, při které můžete vidět výčnělek septa, vyhodnotit jeho velikost, přítomnost krevních sraženin v dutině, stupeň intrakardiální hemodynamické poruchy, obstrukci ejekce krve, současnou chlopně nebo jiné strukturální vady;
 • V případě obtíží s diagnostikou je zapotřebí MRI, katetrizace srdečních dutin, ventrikulografie.
Ultrazvuk srdce u dětí

Léčba dětí s patologií

Pokud se objeví asymptomatická srdeční aneuryzma, děti by měly být pod neustálým dohledem pediatra a kardiologa, aby se zabránilo oběhovým poruchám. Jsou zobrazeny:

 • jídlo s dostatečným obsahem bílkovin (kuřecí, krůtí, rybí), ovesná a pohanková kaše, čerstvě vymačkané šťávy z ovoce a bobulovin;
 • přísné dodržování denního režimu s denním odpočinkem;
 • masáž klasickou metodou, akupresura, pod vodou;
 • jehličnaté nebo minerální, perličkové koupele;
 • elektroforéza hořčíku, elektrospánek.

Možnost sportovního tréninku určuje výhradně kardiolog, který bere v úvahu přítomnost bušení srdce, bolesti srdce, mdloby, arytmie na EKG, abnormality zjištěné ultrazvukem. Za přítomnosti významných odchylek jsou profesionální sporty kontraindikovány, ale doporučuje se povinná dávková fyzická aktivita ve formě každodenních procházek, terapeutických cvičení.

Konzervativní terapie zahrnuje preventivní kurzy užívání (3-4krát ročně) těchto léků:

 • hořečnaté soli (potřebné pro syntézu kolagenu) - Magnerot, Magne B6, Magnikum;
 • kardiotrofické látky - Riboxin, ATP, karnitin, cardonat, kudesan, cytochrom;
 • multivitaminové komplexy obsahující skupinu B - sirup Pikovit, dětský gel Supradin;
 • uklidňující - bylinné přípravky s matkou, meduňkou, šalvějí a třezalkou, divoký rozmarýn.

Antiarytmické léky jsou předepisovány pouze v případě poruchy rytmu; antibiotická léčba je nutná i při menších chirurgických zákrocích k prevenci endokarditidy.

Indikace pro chirurgickou léčbu se objevují v případě zhoršeného krevního oběhu, zúžení vylučovacího traktu pravé komory, chlopňové nedostatečnosti v důsledku expanze pravého srdce, komplexních nepravidelností rytmu a vedení. V takových případech se na místo ztenčení septa aplikuje skvrna ze syntetických materiálů a zafixuje se samostatnými švy..

A tady je více o koarktaci aorty.

Aneuryzma septa srdce u dítěte nastává s nedostatečným vývojem vláken pojivové tkáně a týká se syndromu MARS. Ve většině případů nedochází k žádným projevům, ale při prudkém zvýšení zátěže srdce může dojít k prasknutí septa s výtokem krve z levé poloviny doprava. Pro detekci aneuryzmatu je nejvíce informativní ultrazvuk srdce pomocí Dopplerova ultrazvuku.

Mírný a středně těžký průběh onemocnění vyžaduje profylaktické podávání léků k posílení srdce; u těžkých forem onemocnění je indikován chirurgický zákrok.

Užitečné video

Podívejte se na video o defektu síňového septa:

Pokud je detekováno srdeční aneuryzma, může být chirurgický zákrok jedinou šancí na záchranu, pouze s ním se zlepšuje prognóza. Obecně je možné žít bez chirurgického zákroku, ale pouze pokud je aneurysma, například levé komory, velmi malá.

Je možné identifikovat MARS srdce u dětí do tří let, dospívajících, dospělých. Obvykle jsou takové anomálie téměř bez povšimnutí. Pro výzkum se používají ultrazvuk a další metody diagnostiky struktury myokardu.

V moderních diagnostických centrech je možné určit srdeční onemocnění ultrazvukem. U plodu je viditelný od 10 do 11 týdnů. Známky vrozené jsou také určovány pomocí dalších vyšetřovacích metod. Chyby při určování struktury nejsou vyloučeny..

Pokud se vyvinula srdeční aneuryzma, mohou být příznaky podobné příznakům normálního srdečního selhání. Příčiny - infarkt, vyčerpání stěny, cévní změny. Nebezpečným důsledkem je mezera. Čím dříve je diagnóza stanovena, tím větší je šance.

Srdeční aneuryzma po infarktu se považuje za vážnou komplikaci. Prognóza se po operaci významně zlepšuje. Někdy je léčba léky. Kolik lidí žije s postinfarktovým aneuryzmatem?

Diagnózu koarktace aorty lze diagnostikovat jak u novorozenců, tak u dospívajících. Známky CHD jsou zřejmé. Diagnóza u dětí se provádí po narození a během vyšetření. Léčba koarktace aortálního oblouku zahrnuje chirurgický zákrok. Jak žít po?

Pokud je detekováno aneuryzma aorty, je pacient ohrožen na životě. Aby bylo možné zahájit léčbu co nejdříve, je důležité znát příčiny a příznaky jejího projevu. Jedná se hlavně o operaci. Může být diagnostikována ruptura břišní, hrudní a vzestupné aorty.

V důsledku strukturálního narušení, roztažení stěny aorty se může vyvinout aneuryzma Valsalvova sinu. Vyšetření v případě podezření by mělo být provedeno co nejdříve, počínaje EchoCG. Léčba spočívá v sešití stěny aorty.

Poškození srdce při špatném oběhu se u dětí nazývá kardiomyopatie. Je rozšířený, hypertrofický, omezující, primární a sekundární. Příznaky se objevují jako standardní sada známek srdečního selhání. Odhaleno Holterem, ultrazvukem. Léčba může zahrnovat chirurgický zákrok.

Aneuryzma srdce u dětí, co to je

Aneuryzma u dětí

Aneuryzma je vyboulení stěn cév, aorty, žil a srdce, ke kterému dochází v důsledku protahování a ztenčování tkání. Po protažení stěn se vytvoří vak, který tlačí na sousední orgány a ztěžuje jejich normální práci. Sáček vytvořený z tkáně krevních cév může prasknout, což je hrozbou pro lidský život..

Důvody

Aneuryzma u dětí se může objevit z různých důvodů. Může to být vrozené nebo k němu dojde během růstu a vývoje dítěte. Nejvíce náchylné k rozvoji patologie jsou děti, jejichž příbuzní trpěli touto chorobou.

Elasticita stěn cév je oslabena různými patologiemi, včetně:

 • hypertenze (vysoký krevní tlak),
 • ateroskleróza,
 • vaskulitida,
 • syfilis.

Kouření u dospívajících je také rizikovým faktorem. Špatný zvyk urychluje vývoj aneuryzmatu, způsobuje hypertenzi a aterosklerózu.

Krevní sraženiny a cévní poranění způsobují mimo jiné aneuryzma. Krevní sraženiny se většinou objevují v malých cévách. Tyto typy patologií se nejčastěji vyvíjejí u dospívajících, zejména u těch, kteří byli při nehodě nebo se věnují extrémním sportům.

Příznaky

Aneuryzma u malých dětí byla po mnoho let bez příznaků. Zjevuje se zpravidla po rentgenovém vyšetření, náhodně provedeném z jiného důvodu. Bolest v postižené oblasti může také znamenat onemocnění. Aneuryzma může být vrozená nebo získaná a může mít několik forem, z nichž každá se vyznačuje určitými příznaky:

 • Mozková patologie. Projevuje se ve formě poruchy koordinace pohybu, bolesti hlavy, epileptických záchvatů.
 • Srdeční aneuryzma. Nejčastěji se projevuje během nitroděložního vývoje. Hlavním příznakem takového aneuryzmatu je přítomnost všech známek srdečního selhání..
 • Aneuryzma hrudní aorty. Může být bez příznaků nebo se může projevit kašlem, dušností, bolestmi zad a polykáním;
 • Patologie aorty peritoneální dutiny. S takovým aneuryzmatem se objeví bolest v břiše, hrudníku, dolní části zad a po stranách. V některých pozicích se bolestivé pocity mohou zvýšit. Mezi příznaky patří také výskyt pulzace v břiše, horečka, modré prsty, úbytek hmotnosti. Všechny tyto příznaky se objevují, pokud aneuryzma způsobila zánět nebo tvorbu krevních sraženin.

Když praskne aneuryzma u dětí, objeví se následující příznaky:

 • ostrá bolest,
 • prudký pokles tlaku,
 • tachykardie a špatné dýchání,
 • nedostatek citlivosti a reakce,
 • modrá kůže.

Když praskne aneuryzma, dojde k úmrtí, pokud dítěti nepomůže včas.

Diagnóza aneuryzmatu u dítěte

Je téměř nemožné diagnostikovat aneurysma u dítěte příznaky. V tomto případě jsou vyžadovány speciální studie. Rentgenové záření tedy pomůže při diagnostice aneuryzmatu aorty hrudní kosti a tomografie pomůže identifikovat aneuryzmatu mozku. Všechny typy vyšetření předepisuje výhradně lékař.

Pomocí diferenciální diagnostiky lékař rozlišuje aneuryzma od nádorových novotvarů, včetně onkologických..

Komplikace

V případě předčasné léčby aneuryzmatu u dítěte mohou být následky velmi vážné. Po prasknutí aneuryzmatu se u dítěte může vyvinout koma, ke kterému dochází, když krev vstupuje do subarachnoidálního prostoru a poté se mísí s míchou. Smrt je možná v 75% případů po prasknutí aneuryzmatu. Při přípravě na operaci zemře velké množství pacientů. Pravděpodobnost úmrtí se sníží o 15%, pokud dítě podstoupilo operaci.

Náhlý vaskulární angiospasmus, který může nastat v důsledku aneuryzmatu, je hlavní příčinou cévní mozkové příhody a smrti. V tomto případě je postižení pacienta považováno za příznivý výsledek..

Léčba

Co můžeš udělat

Rodiče by měli věnovat zvláštní pozornost zdraví dítěte a pravidelně s ním absolvovat vyšetření různými odborníky. Vzhledem k tomu, že aneuryzma je často asymptomatická, bude tento přístup včas předcházet a detekovat přítomnost onemocnění. V případě známek patologie musí rodiče urgentně ukázat dítě pediatrovi, kardiologovi a cévnímu chirurgovi. Pokud aneuryzma praskne, zavolejte sanitku.

Co dělá doktor

Léčba aneuryzmatu u dítěte závisí na rychlosti vývoje patologie. Pokud aneuryzma postupuje rychle a je velké, provede se chirurgický zákrok. Během operace je poškozená část cévy nahrazena uměle vytvořeným štěpem. Pokud je aneuryzma malá, nemusí prasknout. Léčba takové patologie se provádí konzervativními metodami. Nejběžněji používané léky jsou podobné lékům používaným k léčbě vysokého krevního tlaku a snižování zátěže cévních stěn.

Pokud dítě podstoupilo operaci k zastavení aneuryzmatu, je nutné pravidelně sledovat jeho stav a navštívit lékaře.

Prevence

Prevence aneuryzmatu v případě, že je vrozená, nemá smysl. Získané patologii je však možné zabránit. Nezapomeňte svým dětem sdělit nebezpečí kouření, které má patologický účinek na srdce a cévy. Pokud má dítě problémy, sledujte také jeho krevní tlak. Dbejte na správnou výživu: dětská strava by měla být vyvážená, obohacená o různé vitamíny a stopové prvky. Mělo by obsahovat ovoce, zeleninu, sacharidy a bílkoviny. Nezapomeňte, že nadváha je hlavní příčinou srdečních a cévních problémů u dětí i dospělých..

Je také důležité, aby se dítě věnovalo jakémukoli druhu sportu. Je nutné zajistit, aby děti dodržovaly denní režim, spaly předepsaný počet hodin, nepřetěžovaly se a vyhýbaly se různým stresovým situacím.

Jaké je nebezpečí pro dítě skryté srdcovým aneuryzmatem?

Patologie kardiovaskulárního systému u dětí a dospívajících vždy vyvolává znepokojení nejen mezi rodiči, ale také mezi lékaři. Zdraví a normální život každého člověka závisí na tom, jak správně se srdce formuje a vyvíjí. Je obzvláště důležité identifikovat jakékoli patologie srdečního svalu a chlopní tohoto orgánu v dětství. Často jsou to právě malformace kardiovaskulárního systému, které vedou k nedostatečnému rozvoji všech ostatních orgánových systémů a také způsobují vznik nouzových stavů.

Co je aneurysma?

Termín „aneuryzma“ se obvykle používá k označení patologického ztenčení a výčnělku cévní stěny v těle. Protože se srdce vyvíjí ze stejných zárodků jako všechny cévy v lidském těle, je ztenčení jeho stěny a výčnělku pod vlivem krevního tlaku označováno stejným termínem. Srdeční aneuryzma u dětí, i když se jedná o poměrně vzácné onemocnění (diagnostikované u méně než 1% všech dětí), je nepochybně považováno za velmi nebezpečnou a poměrně zákeřnou patologii. Faktem je, že tvorba takového aneuryzmatu v dětství úzce souvisí s růstem srdce a je po dlouhou dobu asymptomatická, na rozdíl například od vrozených vad chlopní a sept tohoto orgánu..

Úkolem srdce v lidském těle je vytvářet konstantní krevní tlak, a tím zajistit stálý tok kyslíku a živin do všech tkání a buněk. V případě, že aneuryzma dosáhne významné velikosti, čerpací funkce srdečního svalu klesá, což způsobí jeho ještě silnější reflexní kontrakci (kompenzační mechanismus). Rozvíjející se přetlak v komorách srdce může vést k prasknutí aneuryzmatu (tuto situaci lze často pozorovat nejen v klidu, ale i při fyzické námaze) a následný prudký pokles srdečního výdeje. Tento stav se pro dítě může stát osudným (selhání kompenzačních mechanismů). Je téměř nemožné předvídat okamžik, kdy dojde k prasknutí a jak závažné bude srdeční selhání..

Příčiny této patologie

Srdeční aneuryzma u dětí může být vrozenou vývojovou anomálií vyvolanou různými faktory (vrozená forma) nebo může být důsledkem minulých onemocnění (získaná forma).

Příčiny vrozené formy takové patologie srdce mohou být:

 1. Genetické mutace v embryonálních buňkách. Vystavení nepříznivým faktorům prostředí, stejně jako užívání určitých léků a požití určitých toxinů, vede ke změně DNA buněk vyvíjejícího se plodu. Pokud jsou některé z těchto buněk buňkami, které tvoří svalovou tkáň srdeční stěny, pak existuje velká část pravděpodobnosti vývoje nejen vrozených vad, ale také defektu stěny, který se promění v srdeční aneuryzma.
 2. Dědičné syndromy (Marfan, Ehlers-Danlos atd.). Taková onemocnění jsou charakterizována porušením vlastností pojivové tkáně a syntézou kolagenových vláken. U takových syndromů jsou často pozorovány jevy genetického mozaicismu - pouze některé buňky, a ne všechny, mají poškozené chromozomy a geny. Proto takové patologie mohou probíhat latentně a projevovat se například pouze lokálním ztenčením stěny myokardu, které je nakonec diagnostikováno u dítěte.
 3. Infekce TORCH (toxoplazma, zarděnky, rodina herpesvirů) vedou k různým formám vrozených vad.
 4. Poranění hrudníku plodu během nitroděložního vývoje nebo během porodu.
 5. Primární hypertenze u novorozence, která je nejčastěji způsobena vrozeným (dědičným) onemocněním ledvin. Neustálé zvyšování krevního tlaku v cévách vede k přetížení srdce. Pokud z různých důvodů existuje část myokardu, která nedokáže odolat stálému hydrostatickému tlaku krve, může se vytvořit aneuryzma, které přímo ohrozí život malého dítěte..
 6. Aneuryzma síňového septa u dětí je nejčastěji výsledkem děravé stěny, která by měla po narození dítěte zavřít oválné okénko..
 7. Jiné neidentifikované příčiny nebo nemoci (idiopatické případy).

Získané příčiny vývoje srdečních aneuryzmat u dětí jsou diskutovány vědci z celého světa. Faktem je, že je poměrně obtížné stanovit hranici mezi skutečným faktorem, který způsobil změny v srdci (tj. Vrozenou formou) a doprovodnými patologiemi, které by mohly potenciálně vést k výskytu takové nemoci (tj. Získané formě). Nejčastěji během intrauterinní primární diagnózy nejsou detekovány výrazné patologické změny ve fetálním myokardu. S výskytem řady příznaků indikujících srdeční patologii v průběhu času je aneuryzma stále diagnostikována. Přítomnost řady onemocnění v anamnéze dítěte (revmatismus, myokarditida, poranění hrudníku atd.) Nám však neumožňuje jednoznačně tvrdit, že taková vada srdce nebyla vrozená..

Příznaky srdečního aneuryzmatu u dítěte

Příznaky této patologie kardiovaskulárního systému jsou velmi nespecifické. To znamená, že po prostudování hlavních stížností malého pacienta a jeho rodičů a po provedení úplného vyšetření a funkčních testů nebude ani ten nejzkušenější lékař schopen s jistotou určit takovou diagnózu. Všechny identifikované příznaky onemocnění naznačují pouze poškození srdce. Taková diagnóza je obzvláště obtížná u novorozenců a kojenců, protože nemohou poskytnout specialistovi konkrétní stížnosti. V tomto případě je diagnóza založena pouze na pozorování rodičů ohledně chování dítěte, jeho chuti k jídlu atd. Proto jsou během preventivní návštěvy pediatra poměrně často příznaky srdeční patologie přehlíženy..

Srdeční aneuryzma u starších dětí je detekována na základě následujících stížností a příznaků:

 • Dušnost s minimální fyzickou aktivitou.
 • Otok končetin po chůzi nebo běhu.
 • Výskyt mokrého kašle, který není doprovázen známkami respiračních onemocnění.
 • Patologická pulzace - viditelná pulzace v epigastrické oblasti, která indikuje difúzní srdeční impuls a možnou srdeční patologii, pulzování krčních žil atd..
 • Bolest na hrudi. Vyskytuje se bez důvodu, je mírný, může se zhoršit při fyzické námaze.

Diagnóza patologie

Problém včasné diagnostiky srdeční aneuryzmy lze vyřešit prováděním pravidelného ultrazvuku srdce a velkých cév hrudníku (EchoCG). Taková studie je bezpečná pro děti v jakémkoli věku (včetně novorozenců), nezpůsobuje žádnou bolest ani nepohodlí a může poměrně přesně a informativně zjistit, zda má dítě aneuryzma MPP nebo v jiných částech srdce. Taková studie by měla být předepsána všem dětem bez výjimky s minimálními příznaky patologie kardiovaskulárního systému..

Pokud jsou údaje získané v důsledku echokardiografie pochybné nebo umístění aneuryzmatu je takové, že to neumožňuje lékaři plně vizualizovat patologii, provede se MSCT (typ počítačové tomografie), aby se objasnilo umístění a typ patologického procesu. Tato studie vám umožňuje vidět aneurysma ve třech projekcích, přesně určit jeho velikost a vztah s ostatními tkáněmi srdce. Je důležité si uvědomit, že aneuryzma v srdci lze také kombinovat s podobnými změnami v cévách ve všech částech těla. Obzvláště pozoruhodná je mozková aneuryzma u dětí, která, pokud je asymptomatická, praskne, způsobí nitrolební nebo intracerebrální krvácení. To s sebou nese velmi vysokou pravděpodobnost okamžité smrti. Jelikož ale CT nese na tělo dítěte velkou radiační zátěž, neprovádí se u dětí do 2–3 let zbytečně.

Léčba aneuryzmatu

Diagnóza jako srdeční aneuryzma u dětí vyžaduje pouze chirurgickou korekci. Jakékoli pokusy o konzervativní léčbu bohužel nevedou ke strukturální změně ve stěně orgánu v místě patologie. Jediným radikálním řešením tohoto problému je tedy chirurgický zákrok..

Chirurgická léčba srdečního aneuryzmatu vyžaduje specializované oddělení srdeční chirurgie, vhodné vybavení a odborníky. Proto jsou děti s diagnostikovanou takovou patologií, včetně síňové formy aneuryzmatu, posílány do specializovaných center srdeční chirurgie k plánované chirurgické léčbě. Dítě před a po operaci je pravidelně monitorováno pediatrem a kardiologem v rámci registrace na dispenzarizaci.

Chirurgický zákrok pro takovou srdeční patologii představuje řadu postupných akcí:

 • poskytnutí rychlého přístupu (nejčastěji pitvou hrudní kosti nebo pobřežní chrupavky);
 • připojení stroje na srdce a plíce;
 • zastavení kontraktilní aktivity myokardu;
 • excize a plastika aneuryzmatu.

Po nastartování srdce se kontroluje těsnost stehů a adekvátnost srdečního výdeje. Rána je sešita ve vrstvách, kostní struktury jsou fixovány ligatury nebo speciálními rovnátky. Pozorování dítěte v prvních hodinách a dnech po operaci umožňuje zjistit, jak úspěšně byla provedena excize a plastika aneuryzmatu srdce.

Dalším důležitým krokem v léčbě je odstranění aneuryzmat v jiných orgánech, včetně změněných oblastí mozkových cév. Je to ztenčení cévní stěny a aneuryzmatu v lebeční dutině, které je nejen obtížné diagnostikovat, ale je často obtížné je chirurgicky odstranit. Pokud takovou nemoc ignorujete a odstraníte pouze patologii myokardu, dítě má „časovanou bombu“, která může vést k nouzové a dokonce rychlé smrti v každém nepředvídatelném okamžiku.

Mladým pacientům po srdečních operacích se nedoporučuje věnovat se aktivním sportům, těžké fyzické aktivitě a tělesné výchově v obecných tréninkových skupinách. Chirurgická léčba tohoto onemocnění nicméně umožňuje dítěti být plnohodnotným členem společnosti a nijak se neliší od jeho vrstevníků. Neochota operovat naopak povede k těžkému postižení v důsledku vznikajícího srdečního selhání.

Srdeční aneuryzma u novorozenců

Aneuryzma srdce je patologie struktur srdečního svalu, když jsou septa mezi komorami a síněmi natažena. Rodiče, kteří se od lékaře dozvěděli, že dítě má aneurysma síňového septa, marně marně. Podle mezinárodní klasifikace nemocí je srdeční aneuryzma u dětí klasifikována jako drobná srdeční anomálie, kterou lze považovat za normální nebo téměř normální stav. V této patologii se část interatriálního septa propadá do pravé nebo levé síně. Nemoc je zřídka detekována - z celkového počtu novorozenců 1% ročně.

Navzdory skutečnosti, že s aneuryzmatem se mění struktura interatriálního septa, nemá to vliv na funkce srdečního svalu u novorozence. Pokud jde o důvody, do této chvíle vědci nedospěli ke shodě, ale v tomto skóre lze rozlišit několik předpokladů:

 1. vnitřní příčiny - dědičnost, abnormální vývoj interatriálního septa během nitroděložního vývoje plodu, stejně jako porušení ve vývoji pojivové tkáně. Druhý důvod vede ke snížení hladiny kolagenu, což narušuje pevnost pojivové tkáně;
 2. vnější příčiny - faktory prostředí, včetně infekčních onemocnění u těhotné ženy během těhotenství.

Příznaky aneuryzmatu LMP

Anomálie má vrozenou povahu, nejčastěji se vyskytuje bez viditelných projevů. Absence klinického obrazu je snadno vysvětlitelná - funkce srdce dítěte nejsou narušeny, a proto neexistují žádné příznaky. Dítě se vyvíjí na stejné úrovni jako vrstevníci, nezaostává ani inteligencí, ani fyzickou formou. Obvykle je aneuryzma detekována během rutinního vyšetření podle věku nebo při provádění ultrazvuku srdce dítěte z jiných důvodů.

Méně často se příznaky stále objevují, a to je způsobeno povahou vývoje patologie. Abnormality septa mohou narušit srdeční rytmus. Jak to funguje, je popsáno níže. Srdce je hlavní pumpou těla, jeho kontrakce vedou k uvolnění krve do cév. Když srdeční sval pracuje, stěny komor a síní kolísají a s aneuryzmatem jsou výkyvy výraznější. Anatomicky ve stěně pravé síně jsou aktivní buňky, které zajišťují vedení impulsů, které vyvolávají kontrakci srdečního svalu. Když kolísá aneuryzma MPP, tyto buňky jsou podrážděné a aktivnější. Tato aktivita způsobuje arytmie. Někdy může být aneuryzma kombinováno s neurocikulární dystonií a příznaky budou vhodné. Příznaky mohou být v zásadě následující:

 • selhání srdečního rytmu - rychlý, nepravidelný nebo pomalý srdeční rytmus;
 • příznaky autonomní dysfunkce - letargie nebo podrážděnost, bolest hlavy a pocení, bolest srdce. Mohou se objevit problémy s trávením ve formě říhání, bolesti břicha, ztráty chuti k jídlu.

Uvedené příznaky nejsou konkrétní, takže rodiče musí pochopit, s čím je dítě nemocné, a proto se poradit se zkušeným lékařem.

Diagnostika aneuryzmatu srdce

 • vyšetření poslechem. Lékař poslouchá srdce prostřednictvím stetoskopu. Pomocí jednoduchého zařízení můžete identifikovat srdeční šelest, což naznačuje přítomnost některých problémů;
 • echokardiografie nebo ultrazvuk srdce. Bezbolestná a vysoce informativní diagnostická metoda, kterou lze předepisovat od dětství. Při ultrazvukovém vyšetření bude patrný výčnělek septa a jeho oscilační pohyby během kontrakcí srdečního svalu;
 • elektrokardiogram není hlavní, ale další diagnostická studie, která pomáhá posoudit práci srdce a identifikovat nepravidelnosti v jeho rytmu.

Léčba septického aneuryzmatu v srdci

Léčba zahrnuje jmenování léků, které mohou normalizovat metabolismus v pojivových tkáních - k tomu jsou předepsány vitamíny ze skupin PP a B. Při přítomnosti bakteriálních infekcí by měla být antibiotika užívána včas, bez čekání na komplikaci infekce. Doplňky hořčíku jsou často předepisovány, protože jeho role při tvorbě kolagenových vláken již byla podpořena důkazy. Samotný hořčík je součástí pojivové tkáně, a proto je mimořádně prospěšný. Hořčíkové přípravky mají navíc antiarytmický účinek. Stimulací srdečních svalů spolu s dalšími látkami pomáhá hořčík debugovat práci srdce, normalizovat relaxaci a kontrakci.

Neléková léčba spočívá v následujících užitečných doporučeních:

 • zavést režim odpočinku a bdělosti dítěte, vyloučit nadměrnou fyzickou aktivitu s přetížením, musíte odpočívat více;
 • strava by měla být upravena, to platí jak pro dítě převedené na umělou výživu s doplňkovými potravinami, tak pro dítě, za jehož stravu odpovídá kojící matka;
 • užívání léčebných (hydroterapie) nebo minerálních (balneoterapie) koupelí;
 • masáž v různých formách - podvodní, manuální atd.;
 • fyzioterapie, včetně elektroforézy s hořčíkem;
 • Cvičení.

Výše uvedený seznam doporučení pro pacienty s aneuryzmatem má obecnou povahu, v každém jednotlivém případě lékař rozhodne, jak je vhodné provést jeden nebo druhý úkol z výše uvedeného. Lékař vybere přesné schéma s přihlédnutím k obecnému stavu dítěte, věku, doprovodným patologiím.

Taková patologie neposkytuje chirurgický zákrok, protože aneuryzma MPP není vada, ale pouze drobná anomálie ve vývoji srdečního svalu. Proto, jak bylo uvedeno výše, aneuryzma neznamená selhání a poruchy, změny v práci srdce. Pod drobnými anomáliemi lékaři obecně rozumějí řadu podmínek, které ukládají lékaři povinnost zaregistrovat pacienta. Specialista musí sledovat zdraví pacienta a zajistit, aby se drobná anomálie nezměnila v závažnou patologii. K tomu jsou čas od času předepsány prohlídky, preventivní prohlídky a léčba..

Prevence a prognóza

 1. upravte denní režim dítěte podle doporučení lékaře, aby dítě nepřetěžovalo a odpočívalo;
 2. tělesnou aktivitu nelze zcela vyloučit, protože je nezbytná pro plný rozvoj dětí. Rodiče by však měli dítě zastavit, pokud je příliš aktivní. Jak stárnou, dítě může jezdit na kole, chodit častěji;
 3. korekce stravy je důležitou složkou zdraví. Nabídka by měla být vyvážená. Během prvního roku života je pro dítě lepší jíst mateřské mléko. To snižuje riziko infekčních onemocnění, která nepříznivě ovlivňují práci srdce a cév. Po roce ve stravě dítěte by měly být potraviny obohacené o minerály a vitamíny;
 4. Od útlého věku musí rodiče ke zlepšení zdraví svého dítěte používat různé způsoby léčby. Mohou to být masáže, bylinné koupele. Během formování dítěte je vhodné jej chránit před silným stresem..

Na základě doporučení lékařů uvedených výše bude prognóza příznivá. Proto byste neměli považovat takové rady za zbytečné a odmítat je dodržovat. Žádná pilulka nemůže nahradit chůzi, vyváženou výživu a rodičovství. Pouze správná léčba a prevence pomůže vyhnout se vážným komplikacím a zajistit plný vývoj dítěte.

Aneuryzma srdce a síňového septa u dětí

Aneuryzma srdce je patologie charakterizovaná ztenčením a výčnělkem stěny myokardu a srdce je nakonec prakticky neschopné se stahovat. Aneuryzma u dětí je poměrně vzácná, protože k onemocnění nejčastěji dochází v důsledku infarktu myokardu. Ale někdy nepříjemné onemocnění stále postihuje mladé pacienty. Pokud však zahájíte nezbytnou léčbu včas, můžete zcela eliminovat projevy této nemoci..

Příčiny výskytu

Nejprve byste měli mluvit o příčinách této nemoci. U dětí je aneuryzma srdce často vrozená. Diagnostikuje se nejčastěji ještě před narozením během ultrazvukového vyšetření. V některých případech se však může také objevit získaná forma onemocnění. Může to být způsobeno:

 • těžká zranění, zejména v oblasti hrudníku;
 • Marfanův syndrom - genetické onemocnění, při kterém jsou stěny cév u novorozence oslabené a nejsou dostatečně elastické;
 • přenesené závažné infekční nemoci;
 • hypertenze.

Všechny faktory jsou u novorozenců a malých dětí poměrně vzácné, srdeční aneuryzma u dětí je považována za vrozenou chorobu.

Příznaky

Stejně jako u jakékoli nemoci má aneuryzma své vlastní charakteristické rysy. Je pravda, že u dětí do jednoho roku nejsou příznaky obvykle prakticky pozorovány. A pokud mluvíme o malém dítěti, je obtížnější je identifikovat: dítě ve věku do 2 let prostě nedokáže jasně vysvětlit problémy v těle. Existuje však řada příznaků, které lze zaznamenat zvenčí, včetně velmi malého dítěte.

Tyto zahrnují:

 • Dušnost Pokud dítě nemá problémy s nadváhou, je vážným důvodem k obavám přítomnost dušnosti. A první příznak, který přímo naznačuje přítomnost problémů se srdcem a krevními cévami.
 • Kašel. Silný štěkající kašel je často mylně považován za známku akutních respiračních infekcí nebo bronchitidy, avšak pokud není doprovázen dalšími charakteristickými příznaky (rýma, horečka, kýchání), důvod k přemýšlení.
 • Chrápání. Chrápání samozřejmě není vždy známkou srdečních chorob. Příznak může být způsoben drobnými patologiemi dýchacího systému (například zakřivením nosní přepážky) a někdy se dokonce vyskytují bez zjevného důvodu. Spolu s výše uvedenými příznaky však chrápání může naznačovat přítomnost aneuryzmatu..

Starší dítě (přibližně od 3 do 4 let), které dokáže vysvětlit, co a kde to bolí, si může v přítomnosti aneuryzmatu stěžovat na bolest, bolest v hrudi nebo v zádech, bolestivé pocity při polykání.

Kromě příznaků, které naznačují přítomnost samotného aneuryzmatu, je velmi důležité být schopen identifikovat příznaky. V takové situaci budete muset jednat velmi rychle, protože jakékoli zpoždění může vést ke smrti. Nejviditelnějšími známkami ruptury síňového septa jsou:

 • Prudký pokles tlaku. Při prasknutí cévy z ní volně proudí krev, tlak na stěny prudce klesá.
 • Silná, velmi silná bolest na hrudi, břiše nebo lopatkách.
 • Dýchací potíže.
 • Tachykardie.
 • Silná bledost kůže.
 • Nedostatečná reakce na všechny druhy podnětů.
 • Neschopnost pohnout se nebo mluvit.

Pokud se objeví alespoň jeden nebo více z těchto příznaků, je čas zaznít poplach. Je třeba si uvědomit, že prasknutí mezikomorového aneuryzmatu je velmi nebezpečné, s přítomností alarmujících příznaků musíte okamžitě zavolat sanitku.

Diagnostika

Po shromáždění anamnézy (tj. Dotazování se na projevy nemoci a získání dalších důležitých informací od pacienta) budou pacientovi přiděleny další diagnostické postupy k potvrzení diagnózy. Obvykle se provádí rentgenové záření, aby se zjistilo aneuryzma v aortě, které prochází hrudníkem. Používá se také skenování aorty pomocí různých kontrastních látek. Někdy lze jako další studii předepsat aortografii - postup spočívající v provedení přímé punkce nebo sondy tepny. V diagnostické fázi je důležité odlišit aneuryzmu od různých nádorů..

Léčba

Způsob léčby aneuryzmatu síňového septa u dětí do značné míry závisí na tom, jak intenzivně se onemocnění vyvíjí. Pokud je aneurysma dostatečně velká a její velikost se neustále zvyšuje, je nutný okamžitý chirurgický zákrok. Během operace bude aneurysma odstraněna a poškozená oblast cévy bude nahrazena speciálním implantátem.

Pokud je aneurysma malá a neroste, je docela přijatelné provádět konzervativní terapii (bez chirurgického zákroku). Aby dítě v budoucnu nemělo problémy se srdcem, jsou přijímána následující opatření:

 • Specifická strava. Je nutné zcela vyloučit užívání alkoholu (mluvíme zde samozřejmě o malých dětech do jednoho roku, ale o dospívajících). Také byste se neměli nechat unést mastnými, kořeněnými a smaženými jídly - je lepší, když jsou potraviny co nejlehčí a nejzdravější.
 • Kompetentní fyzická aktivita. Je důležité zde dodržovat „zlatou střední cestu“, protože jak nedostatek fyzické aktivity, tak jejich nadměrné množství nepříznivě ovlivňují stav srdce. Je lepší diskutovat o programu s lékařem se specializací na cvičební terapii - navrhne vám nejen soubor nezbytných cviků, ale bude také schopen zajistit, aby dítě během tréninku nepřetěžovalo srdce.
 • Užívání léků, které snižují krevní tlak. Dělá se to, aby se snížilo riziko prasknutí mezikomorové aneuryzmy. Obvykle jsou předepsány léky, které zlepšují tón cévních stěn..
 • Dodržování spánku a odpočinku.
 • Pokud je tělesná hmotnost dítěte mimo normální rozmezí, je nutné ji ztratit. Nadměrná obezita brání tomu, aby srdce pracovalo normálně.

Kromě tradičních metod mohou lidové recepty pomoci při léčbě aneuryzmatu. Bylinné přípravky posílí stěny krevních cév a učiní je pružnějšími. Skvěle pomůže infuze hlohu: lžíci sušených rostlinných květů je třeba nalít vroucí vodou, nechat několik hodin vařit a pak během dne pít. Blahodárně působí také odvar z řebříčku. Musí to být provedeno rychlostí 1 polévkové lžíce. l. sušená rostlina ve sklenici vody. Čaj s kalinou a citronem pomůže vyrovnat se s dušností v důsledku aneuryzmatu.

Je třeba poznamenat, že i když jsou dodržována všechna pravidla, musíte být pravidelně sledováni kardiologem. Ve skutečnosti je někdy docela obtížné předpovědět chování mezikomorového aneuryzmatu.

Pokud má vaše dítě vrozenou srdeční vadu, měli byste si přečíst materiál: Srdeční vady u novorozenců.

Předpovědi

Předpovědi aneuryzmatu síňového septa silně závisí na povaze průběhu onemocnění. Pokud je aneuryzma malá, nedochází k žádným poruchám v činnosti srdečního svalu, pak se za předpokladu dodržení všech pokynů lékaře kvalita života malého pacienta vůbec nezhorší. Pokud je případ závažnější, budou existovat určitá omezení, ale dítě bude obecně schopno žít zcela normální život. Nebezpečí jsou pouze ty situace, kdy je možné prasknutí aneuryzmatu - zde je pravděpodobnost vážných negativních důsledků nebo dokonce smrti poměrně vysoká.

Prevence - jak se vyhnout nemoci

Pokud je vrozené aneuryzma dítěte, pak je zbytečné mluvit o prevenci. Abyste se však vyhnuli výskytu získaného aneuryzmatu, měli byste dodržovat tato jednoduchá pravidla:

 • Povinné odmítání špatných návyků. Většinou se jedná o dospívající publikum, tedy o teenagery. Ačkoli pokušení kouřit nebo pít silný nápoj je dostatečně silné, je důležité dítěti vštípit, že zdraví je nesmírně cenná věc..
 • Adekvátní fyzická aktivita je skvělý způsob, jak předcházet mnoha různým nemocem. Proto je důležité od dětství zvyknout své dítě na fyzickou aktivitu. Například zajímavý úsek, ranní rozcvička, aktivní rodinná dovolená (například jízda na kole).
 • Správná výživa. Jídlo je „palivem“ těla, je důležité, aby byla strava dítěte vyvážená a obsahovala minimum nezdravých potravin - nasycených tuků, cukru.

Jak vidíte, výše uvedená pravidla jsou poměrně jednoduchá, ale mohou výrazně snížit pravděpodobnost srdečních nebo cévních problémů..

Závěrem je třeba poznamenat, že srdeční aneuryzma u dětí je nebezpečné, i když ne příliš časté onemocnění. V raných stádiích je poměrně obtížné jej identifikovat, protože malé aneuryzmy se prakticky neobjevují ve formě žádných příznaků. Pokud však přesto byly varovné příznaky detekovány, musíte okamžitě vyhledat odborníka.

Co je Echo KG srdce a jak se provádí?

Bradykardie u novorozence